صفحه نخست

درمان واریس و بیماری های عروقینارسایی قلبفلوشیپ فوق تخصصی بالون آنژیوپلاستی

به وبسایت مرکز فوق تخصصی دکتر هادی زاده خوش آمدید

 • متخصص قلب و عروق، فشار خون −دارای بورد تخصصی
 • فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژي
 • درمان و لیزر واریس و بیماریهای عروقی
 • بالون آنژیوپلاستی - اعمال مداخله ای
 • دوره فوق تخصصی نارسایی قلب
 • دوره فوق تخصصی فلبولوژي
 • عضو انجمن قلب ایران : شماره 904
 • عضو انجمن قلب آمریکا : ID No 194608360
 • عضو کالج کاردیولوژي آمریکا : ID No 3123564
 • عضو انجمن نارسایی قلب اروپا : ID No 582146/20140413
 • نظام پزشکی 58353

به وبسایت مرکز فوق تخصصی دکتر محمود هادی زاده خوش آمدید

 • متخصص قلب و عروق، فشار خون −دارای بورد تخصصی
 • فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژي
 • درمان و لیزر واریس و بیماریهای عروقی
 • بالون آنژیوپلاستی - اعمال مداخله ای
 • دوره فوق تخصصی نارسایی قلب
 • دوره فوق تخصصی فلبولوژي
 • عضو انجمن قلب ایران : شماره 904
 • عضو انجمن قلب آمریکا : ID No 194608360
 • عضو کالج کاردیولوژي آمریکا : ID No 3123564
 • عضو انجمن نارسایی قلب اروپا : ID No 582146/20140413
 • نظام پزشکی 58353

فیلم های موارد درمان

مشاهده برخی از فیلم های درمان واریس در مرکز واریس دکتر محمود هادی زاده