ویروس کرونا

آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس)

مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی درمان واریس اصفهان) شماعزیزان رابه تماشای ویدئوی پیوست که درزمینه آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس) وروشهای درامان ماندن ازابتلابه کروناویروس(ویروس کرونا ) است، دعوت می کند.
Www.doctorhadizadeh.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید