نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آنژیوگرافی پا – قسمت دوم

آنژیو گرافی قلب
همانگونه که دربخش اول آنژیوگرافی پا اشاره شد , انسداد عروق پا می تواند انواع مشکلات از جمله زخم و سایر عوارض رابه همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید