ویروس کرونا

بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند…

بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند.
اگربدنبال واقعیات مربوط به کروناویروس هستید،این ویدئو به شماکمک می کند.

Www.doctorhadizadeh.ir

مرکزواریس اصفهان 031 _ 32242164

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید