Posted on Leave a comment

درمان واریس با لیزر داخل عروقی

درمان واریس با لیزر داخل عروقی

میتوانید نظر یکی از بیماران بعد از عمل را مشاهده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.