نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

درمان واریس با لیزر داخل عروقی

نظر بیماران

میتوانید نظر یکی از بیماران بعد از عمل را مشاهده کنید

دیدگاهتان را بنویسید