Posted on Leave a comment

فیلم آنژیوپلاستی و استنت گذاری قلب (قسمت سوم)

آنژیو گرافی قلب
فیلم آنژیوپلاستی و استنت گذاری قلب توسط دکتر محمود هادی زاده فوق تخصص قلب و آنژیوپلاستی

دیدگاهتان را بنویسید