جستجو

قلب و عروق

ژانویه 10, 2018

دیابت (قندخون بالا) قسمت اول دیابت یکی ازمشکلات جدی در عصرحاضراستکه بویژه با گسترش زندگی

دسامبر 10, 2017

آنژین صدری چیست؟ قسمت دوم برای بیماران درمعرض خطر آنژین صدری یا بیماران مبتلا به آنژین ص

مارس 20, 2017

اندازه طبیعی چربیهای خون چقدر است؟   رسوب چربی های خون درعروق بدن باعث تنگی عروق شده ک

مارس 6, 2017

توصیه ها و رژیم غذایی قلبی ، عروقی استفاده زیاد از چربیهای جامد یا اشباع مثل روغن جامد ،ر