قیمت دلار: (قسمت اول)

قیمت دلار :

در نظام مالی امروز دنیا، دلار و دیگر ارزها چه درست وچه نادرست،دارای جایگاه هستند و بایستی به آنها بعنوان یک مولفه که بایستی بدرستی مدیریت شود نگریست.
دلار وقیمت دلار، بویژه در چند سال اخیر اهمیت خاصی در بین برخی افراد داشته وآنان بطور مکرر به دنبال قیمت دلار (آخرین قیمت دلار ) (قیمت روز دلار) و قیمت سکه به ویژه جدیدترین قیمت سکه بهار ازادی بوده و هستند در این بین متاسفانه بسیاری از بورس بازاری دلار، قیمت دلار را دچار نوسان کرده و غالبا قیمت دلار( قیمت امروز دلار) (قیمت جدید دلار) معمولا با نوسانات زیادی همراه بوده است فارغ از اینکه جایگاه دلار، در نظام مالی بین المللی چیست؟ وآیا دلار، در برابر دیگر ارزها( قیمت ارز ) اصولا دارای چه جایگاهی است و آیا قیمت دلار( آخرین قیمت دلار) میتواند نشانه ی قدرت واقعی اقصاد کشورهایی باشد که با دلار دادوستد می کنند اما به هر حال قیمت روز دلار (آخرین قیمت دلار) همواره مورد کنکاش و جست وجوی بسیاری از افراد جامعه بوده و هست.
اما آیا اقتصاد ایران تا چه اندازه به دلار بوده است و یا تا چه اندازه بازار ایران از قیمت جدید دلار، ( قیمت روز دلار) ( قیمت امروز دلار ) ( قیمت ارز ) متاثر می شوند و اصولا نقش دلار، در اقتصاد ایران تا چه اندازه است موضوعی است که بایستی به دقت آن را مورد کنکاش قرارداد واقعیت آن است که دلار آمریکا به اندازه ای که در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر موثر شناخته شده است، نمیتواند نقش موثر و مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد امریکا بعنوان یکی از اقتصاد های قدرتمند در دنیا، نمیتواند دلار خودرا شئون اقتصاد دنیا، تحمیل نماید و دچار چالش های فراوان است به ویژه آنکه در سالهای اخیر دلار آمریکا و اقتصاد آمریکا با چالشهای گوناگون در عرضه ی اقتصاد بین الملل همراه بوده وهست.
در مورد قیمت سکه طلا به ویژه جدیدترین قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز وضع به همین منوال است که در مقالات بعدی در مورد چرای تغییرات در قیمت سکه تمام بهار آزادی مطالبی را بیان می نمایید.

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید