قیمت دلار

قیمت دلار: (قسمت دوم)

 

قیمت دلار:

همانگونه که در قسمت اول این مقاله ، شرح داده شد متاسفانه د سالهای اخیر با نوسانات شدید نرخ ارز ( نوسانات نرخ ارز های معتبر ) اقتصاد ایران دچار چالش های متعدد گردید ونیاز به تشبیت قیمت دلار ( قیمت روز دلار) و نرخ ارز ( ارزهای معتبر) وقیمت سکه (قیمت روز سکه ) بیش از پیش احساس می شود ولی در عین اینکه قیمت روز دلار( آخرین قیمت دلار) (جدیدترین قیمت دلار وجدیدترین قیمت سکه بویژه جدیدترین قیمت سکه تمام بهار آزادی ) بایستی از طرف دولت کنترل و مدیریت شود، در عین حال مردم، بعنوان یکی از بایدهای مصرف دلار، و کسانیکه در کنار کارخانها و موسسات تولیدی و صادراتی از دلار و ارزهای دیگر، در برخی موارد استفاده میکنند بایستی از نگاه سودجویانه به دلار (جدیدترین قیمت دلار) بپرهیزند و بدانند که در صورتیکه هم وغم افراد جامعه ، در پرداختن به دلار و قیمت دلار و گرفتن آخرین قیمت دلار (قیمت روز دلار) باشد طبیعتا دلالان و سودجویان، میتوانند به راحتی در آشفته بازار تعیین قیمت دلار وارد شوند و قیمت دلار را به هر گونه که می خواهند و می توانند افزایش دهند وقیمت دلار پله ی ترقی آنان از یک سو و جدیدترین قیمت سکه تمام بها آزادی و عامل تضعیف اقتصاد کشور شود.
بنابراین بخصوص در بحبوحه های نوسانات قیمت دلار، مردم بایستی هوشیار باشند که نوسانات قیمت دلار، در بسیاری از موارد بصورت کاذب بوده و از سوی بدخواهان اقتصاد ایران مدیریت و اداره می شود.
باید بخاطر داشت که نوسانات قیمت دلار، یک موضوع کاملا واقعی نبوده و ردپای دلالان دلار و سودجویان را در نوسانات قیمت دلار بوضوح می توان دید و احساس نمود.
در مورد قیمت سکه و قیمت طلا نیز متاسفانه وضع به همین منوال است وقیمت سکه ( قیمت روز سکه) ( قیمت امروز سکه ) بطور غیر واقعی دنبال شده و مورد دلالان قرارگرفته است.
دراین مورد در مقالات بعدی مطالب بیشتری را مطرح می نماییم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید