قیمت دلار ((قسمت سوم ))

قیمت دلار :
در مقالات قبلی که در مورد دلار،قیمت دلار و نوسانات قیمت دلار و نیز جدیدترین قیمت دلار نگاشته شده بود،به اطلاع رساندیم ،خرید دلار و فروش دلار،در سالهای اخیر متاسفانه تا حدودی در اختیاردلالان دلار(دلالان دلار)(دلال دلار)(فروشنده دلار)بوده و خرید دلار و فروش دلار (خرید و فروش دلار)،تا اندازه زیادی از حالت عادی خود خارج شده و نوسانات قیمت دلار،بگونه ای غیر طبیعی،بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن تاثیرگذاشته است.
اما چرا خرید و فروش دلار (توسط دلالان دلار) (فروشنده دلار)و (خریدار دلار)،تا این اندازه رونق یافته و بر نوسانات قیمت دلار،دامن زد؟ واقعیت آنستکه قیمت دلار و (خرید و فروش دلار)،در سالهای اخیر از حال طبیعی و نرمال سالهای قبل خارج شدهدو با توجه بهوجو روحی روانی حاکم برجامعه،برخی افراد که اصطلاحا به دلال دلار(دلال ارز)شناخته می شوند،توانستند با موج سواری و با استفاده از نوسانات قیمت دلار که در ابتدا در حد مختصری بس،بر نواسانات قیمت دلار دامن زده و باعث شود که هر روز نوسانات قیمت دلار،شاهد تغییرات زیادی شود.برخی افراد و سودجویان که از آنان به نام (دلال دلار )(دلالان دلار)یاد می شود توانستند با استفاده از نیاز کاذب داخلی و ایجاد موج روحی روانی و احساس نیاز و ایجاد حس عدم اطمینان اقتصادی،حالت نیاز کاذب به خرید دلار (خرید و فروش دلار)در بین افراد جامعه ایجاد نمایندو بسیاری از افراد را وارد خرید و فروش دلار و سکه طلا بنمایند.
طبیعتا وقتی چنین حرکتی در اقتصاد ملی ایران رخ داد و توجه تعداد زیادی از مردم به دلار،خرید و فروش دلار،و جدیدترین قیمت دلار و نوسانات قیمت دلار و خرید و فروش سکه طلا (خرید و فروش سکه بهار آزادی)معطوف شد،تغییرات شدیدی در قیمت های تمام شده کالا ها و خدماتوداخلی نیز ایجاد خواهد شد.
ادامه دارد…………. .

دیدگاه‌ خود را بنویسید