قیمت دلار : (قسمت چهارم)

قیمت دلار:
بحث در مورد چرایی تغیرات شدید قیمت دلار (جدیدترین قیمت دلار)(جدیدترین نرخ دلار)و نوسانات بازار سکه(جدیدترین قیمت سکه بهار آزادی)جدیدترین نرخ سکه بهار آزادی از زوایای گوناگون قابل طرح و کنکاش می باشد.
نگاهی به نوسانات قیمت سکه طلا و بحث در مورد نوسانات قیمت دلار ،این نکته را به وضوح مشخص می کند که نوسانات در نرخ طلا (سکه طلا)(جدیدترین قیمت سکه طلا)،تاحدود زیادی دستخوش سودجویی دلالان سکه(دلال سکه) در خرید وفروش سکه طلا(خرید و فروش سکه بهارآزادی)از یک سو و هجوم مردم برای خرید و فروش طلا و خرید و فروش دلار و توجه بیش از اندازه به قیمت دلار (قیمت امروز دلار) و (قیمت سکه) (قیمت امروز سکه بهار آزادی)بوده است.
اینکه قیمت امروز سکه بهار آزادی،با قیمت امروز دلار،تا چه حد بطور واقعی بر اقتصاد و خانواده های ایرانی تاثیر میگذارد،مقوله ای است که جوابز ساده دارد که عبارتست از آنکه در واقع قیمت امروز سکه بهار آزادی (جدیدترین قیمت بهارآزادی) و نیز جدیدترین قیمت دلار (قیمت آنلاین دلار)نمی تواند تاثیر مهمی بر زندگی و وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد چرا که غالب اقلام مورد مصرف در اقتصاد خانواده های ایرانی و نیز خدمات عرضه شده،بدون هرگونه وابستگی به قیمت آنلاین دلار(قیمت لحظه ای دلار)یا (قیمت آنلاین سکه) می باشد و قیمت آنلاین سکه طلا یا قیمت آنلاین دلار،دخالت بسیار اندکی بر وضعیت اقتصاد ایران ،دارای مولفه های بسبار مختلفی است که قیمت دلار،یا قیمت سکه و قیمت طلا،قسمت بسیار کوچکی از این اقتصاد حجیم و بزرگ را در برمی گیرد.
ادامه دارد…………. .

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید