نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مرگ ناگهانی قلبی: قسمت دوم

مرگ ناگهانی قلب

 

مرگ ناگهانی قلبی:( قسمت دوم )

مرگ ناگهانی قلبی( قسمت دوم ) ،سکته ی مغزی وسکته قلبی همگی در ساعات اولیه صبح هنگام بیدار شدن، از ساعت۶تا۱۲ظهر، زمانیکه افزایش انعقاد پذیری با افزایش تجمع پلاکتی انقباض عروق کرونری وجود دارد،شایعترمی باشند، مکانیسم های اتونومیک نیز ممکن است در تغییر وضعیت انعقاد پذیری وتحریک مرگ ناگهانی موثر باشند.بنظر میرسد در هنگام فعالیت فیزیکی،خطر مرگ ناگهانی قلبی افزایش بیشترمی شود.

علل مرگ ناگهانی قلبی:
عوامل زمینه ساز وتحریک کننده
اختلالات میوکارد بطنی مانند هیپرتروفی،کاردیومیوپاتی اتساعی،تغییرات التهابی،بیماری های دریچه ای قلب،واختلالات اولیه الکتروفیزیولوژیک مسیول در حدود ۲۵ درصد مرگ های ناگهانی قلبی بوده و۷۵٪ بقیه به علت بیماری شریان های کرونری می باشد داروهایی مانند کوکایین بتدریج نقش مهمتری را در مرگ ناگهانی قلبی ایفا می کنند،گاها بیماران فاقد اختلالات ساختمانی قلب دچار فیبریلاسیون بطنی می شوند

،سندرمQTطولانی یکی از اختلالات الکتروفیزیولوژیکی است که می توانند ایجاد مرگ ناگهانی قلبی نمایند.این اختلال میتواند ناشی از مصرف داروهای ضد آریتمی مختلف مانند کینبدین،فنوتیازینها،ضد افسردگی های سه حلقه ای یا اختلال الکترولیتی مانند هیپوکالمی یا هیپوفیزیمی باشد.

با شیوع کمتری،داروهایی مانند ترفنادین یا اریترومایسین ممکن است مسیول باشند.ممکن است علت مادرزادی هم باشد که می تواند همراه با سندرم یا بدون سندرم کری عصبی باشد.اطلاعات اولیه این احتمال را مطرح می کنند که یک مکانیسم خاص الکتروفیزیولیک موسوم .به دپلاریزاسیون ثانویه زودرس مسئول بروزاین اختلال می باشد.

ادامه دارد…….

 

دیدگاهتان را بنویسید