Posted on Leave a comment

مصاحبه با بیمار پس از درمان واریس در اصفهان

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید:

دیدگاهتان را بنویسید