Posted on Leave a comment

نظر بیمار در مورد درمان واریس با لیزر

درمان واریس با لیزر

میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

 

دیدگاهتان را بنویسید