Posted on Leave a comment

نظر یکی از بیماران درباره درمان واریس با لیزر

درمان واریس با لیزر توسط دکتر هادی زاده و نظر یکی از بیماران از روند کار

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.