جستجو

واریس

درمان واریس در اصفهان با لیزر بدون جراحی

درمان واریس در اصفهان با لیزر بدون جراحی

مارس 7, 2018

نکاتی در مورد اسکلروتراپی (قسمت دوم) اسکلروتراپی برای کدام دسته از واریس ها انجام میشود؟

ارسال شده در واریس
فوریه 4, 2017

درمان واریس در اصفهان درمان واریس در اصفهان از سالهای دور به روشهای گوناگون انجام می شده

ارسال شده در واریس
ژانویه 8, 2017

علل ایجاد نارسایی وریدی و واریس   نارسایی های وریدی به دلایل متعددی ممکن است ایجاد شون

ژانویه 5, 2017

دردنیای امروز برای درمان نارسایی های وریدی وواریس ، از لیزر داخل عروقی ونیز امواج رادیو

موارد بیشتر