نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ویروس کرونا پیشگیری ودرمان

ویروس کرونا ، پیشگیری ودرمان :

کرونا ویروس که از چندین ماه قبل به عنوان یک بیماری مهلک پاندمیک در سراسر جهان شایع شده است. درحال حاضرمعضل اصلی و چالش بزرگ بهداشتی ودرمانی در سر تا سر دنیا می باشد .کرونا ویروس هابه انواع مختلفی تقسیم میشوند که انواع ویروس های خانواده ی کرونا هر از گاهی معضل بهداشتی بزرگی. را در سر تا سر جهان به وجود می آورند .ویروس کرونای جدید که به نام کوید ۱۹ یک بیماری نو ظهور می باشد که منشاَ آن را ویروس منتقل شده از حیوان به انسان و به طور مشخص ناشی از مصرف احتمالی گوشت خفاش می دانند بسیاری از بیماری ها درواقع بیماری های مشترک بین انسان و حیوان می باشند

همانگونه که برای اولین بار بیماری مهلک ایدز نیز به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان. و حیوان شناسایی شد و هنوز هم درمان قطعی برای آن شناسایی نشده است.   یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان می باشد. که به دلیل ماهیت خاص این ویروس قادر به سرایت شدید بین افراد مختلف می باشد .برای پیشگیری در کرونا ویروس  روش های گوناگونی ابداع و مورد معرفی قرار گرفته .که با مرور زمان این روش ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و دستور العمل های جدید برای پیشگیری. از کرونا ویروس (ویروس کرونا )به طور مکرر به روز رسانی شده

و در اختیار مردم کشور های مختلف جهان قرار داده میشود .در ابتدای شیوع  نظر محققان و پزشکان بر این بوده که این ویروس به دلیل سنگینی آن قادر نیست. که در هوا معلق بماند لذا توصیه میشود که مردم از دستکش استفاده و نسبت به شست و شوی دست ها اقدام نمایند ‌.با انجام تحقیقات وسیع تر محققان به این نتیجه رسیدند که این ویروس علی رقم سنگینی خود می تواند مانند سایر ویروس ها تا مدت مشخصی در هوا معلق مانده و از یک فرد به فرد دیگر منتقل گردد. لذا در حال حاضر تمرکز بیشتر بر روی استفاده از ماسک. برای پیشگیری از کرونا و همچنین رعایت فاصله ی اجتماعی میباشد. درمورد درمان کرونا تحقیقات فراوانی صورت گرفته و از داروهای مختلفی استفاده میشود. ولی که هیچ کدام از آن ها قادر نیستند به صورت صد درصد در درمان کرونا موثر واقع شوند. برای تولید واکسن کرونا نیز کشور های گوناگون مشغول فعالیت و تحقیق می باشند. ولیکن هنوز در ساخت واکسن کرونا موفقیت چندانی حاصل نشده در مقالات بعدی به سایر موارد مربوط به پیشگیری کرونا. ،درمان کرونا و واکسن کرونا میپردازیم

دیدگاهتان را بنویسید