نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پرفیوژن اسکن: قسمت سوم

بهترین دکتر قلب عروق اصفهان

 

پرفیوژن اسکن:

بررسی رادیونوکلئید فعالیت بطنی را می توان در حال استراحت ونیزدرفعالیت برای بررسی بیماران مبتلا به بیماریهای دریچه ای به کار برد .
اندازه گیری فعالیت قلبی در حال استراحت اطلاعات قابل توجهی قبل از عمل جراحی از لحاظ پیش آگهی فراهم می کند و ممکن است از لحاظ تعیین اهمیت فیزیولوژیک ضایعه دریچه ای نیز مفید باشد بررسی عملکرد قلبی حین استرس همودینامیک ممکن است در تعیین وجود یک ضایعه غیرقابل برگشت در بیماری دریچه ای قلبی کمک کننده باشد این مسئله به خصوص درباره نارسایی آئورت صدق می کند که در آن غالبا تغییرات غیر قابل درمان در فعالیت بطن چپ موقعی که عمل جراحی مدنظر است وجود دارد ارزیابی حجم های بطنی و فعالیت بطنی برای درک و درمان نارسایی احتقانی قلب اهمیت حیاتی دارد در این گروه از بیماران کسر جهشی یک عامل کلیدی در تعیین پیش آگهی می باشد به علاوه با روش های هسته ای گروهی از بیماران با اختلال اولیه عملکرد دیاستولیک (فعالیت سیستولیک طبیعی و اختلال در میزان پرشدن دیاستولیک )به خوبی شناخته شده اند این گروه ممکن است ۲۰ تا ۴۰% بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب را تشکیل دهند تشخیص دادن این بیماران بسیار مهم است زیرا درمان معمول نارسایی قلبی در این افراد موثر نیست � نظر می رسد این بیماران به داروهای مهار کننده کانال کلسیم پاسخ می‌دهند مطالعات رادیو نوکلید همچنین برای بررسی فعالیت میوکارد در بیماران مبتلا به بیماری ریوی که در آنها بار اصلی همودینامیک روی بطن راست است به کار برده شده است احتمالاً فعالیت بطن راست را با روش عبور اولیه بهتر می‌توان بررسی نمود اختلال در کاربرد بطن راست در حین استراحت و فعالیت در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) مشاهده شده است استفاده از دارو ممکن است فعالیت غیر طبیعی بطن راست را بهبود بخشند این روش ها همچنین در بررسی مطالعات طولانی مدت اثر درمان های قلبی به کار رفته اند یک مثال نمونه ارزیابی سریال فعالیت بطنی در بیمارانی است که داروی ضد سرطان doxorubicin دریافت نموده اند استفاده از این دارو به خاطر ایجاد کاردیومیوپاتی کثیر الوقوع ناشی از دارو محدود شده است اندازه گیری سریال کسر جهشی قلب در طول زمان درمان منجر به پیدایش مجموعه ای از خط و مشی ها برای تنظیم دوز شده است که برای دفع سمیت قلبی موثر می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید