شیوع کرونا

کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است.

کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است.

کروناویروس(ویروس کرونا) coronavirus ازشهرووهان چین شروع شد، باتوجه به قدرت انتشارشدیدوخاص مربوط به ویروس کرونا ، (بالمس هرجسم که کروناویروس(ویروس کرونا) روی آن نشسته باشد، امکان سرایت ویروس کرونای جدیدکه بنام ویروس کووید۱۹(کووید۱۹ ویروس )(covid19 virus) وجوددارد) لذاباتوجه به قدرت انتشارسریعی که ویروس کووید۱۹ یاهمان ویروس کرونای جدیدازآن برخورداراست، انتشارآن درحال درگیرکردن اغلب قریب باتفاق کشورهای جهان است.
باتوجه به شایعات فراوانی که درموردویروس کرونای جدید(ویروس کووید۱۹)(covid virus19) وجوددارد، توجه شماعزیزان رابه توضیحات کارشناسان یونیسف درموردکروناویروس وراههای سرایت آن جلب می کنیم.

مرکز واریس اصفهان
تلفن 32242164

http//www.doctorhadizade.com

دیدگاه‌ خود را بنویسید