Posted on Leave a comment

ترمبو فلبیت(لخته خون): قسمت هفتم

لخته

پیش آگهی ترومبوز(ترومبوفلبیت) Continue reading ترمبو فلبیت(لخته خون): قسمت هفتم

Posted on Leave a comment

ترمبوفلبیت: قسمت ششم

ترمبوز

همچنین فیبرینوژن نشاندار از راه وریدی تزریق می شود و در لخته های وریدی تولیدی جایگزین می گردد و ردیابی رادیواکتیویته محل ترمبوزها رابدین وسیله مشخص می نماید این تست در کشف ترمبوس یا پی بردن به توسعه ترمبوس بسیار حساس است اما تنها برای ترمبوی های پایین ران و ساق پا مفید است زیرا معمولا میزان رادیو اکتیویته طبیعی در مناطق بالاتر و در سطح مثانه پس از تزریق ماده مذکور زیاد است متاسفانه هرگاه خونریزی یا التهاب در پا رخ داده باشد نتیجه تست مثبت می گردد همچنین تست مذکور ممکن است به کشف ترمبوس های قدیمی موفق نگردد انجام این تست همراه با تست های بی آزاد فوق با نتایج دقیق تر همراه خواهد بود‌. Continue reading ترمبوفلبیت: قسمت ششم

Posted on Leave a comment

ترومبوفلبیت: قسمت پنجم

لخته

در مطالعه گردش خون وریدی با تست دوبله صدای وریدی بر روی وریدهای رانی پوپلیته و وریدهای خلفی درشت کشف می‌شوند. Continue reading ترومبوفلبیت: قسمت پنجم

Posted on Leave a comment

ترومبوفلبیت: (قسمت دوم)

ترمبوز

ترومبوفلبیت: Continue reading ترومبوفلبیت: (قسمت دوم)

Posted on Leave a comment

قلب و بیماریهای قلب: قسمت دوم

ترومبوز

آرتریوسکلروز و انفارکتوس قلب Continue reading قلب و بیماریهای قلب: قسمت دوم

Posted on Leave a comment

بیماری شریانی محیطی: قسمت اول

بیماری شریانی محیطی

 

شرائین کرونری که در قلب جریان داشته ان را تغذیه می کنند شایعترین هدف آسیب ناشی از تصلب شرائین(اتروسکلروز)یعنی انسداد شرائین با رسوبات چربی هستند. Continue reading بیماری شریانی محیطی: قسمت اول

Posted on Leave a comment

تشخیص آمبولی ریه:

آمبولی ریه

تشخیص آمبولی ریه Continue reading تشخیص آمبولی ریه:

Posted on Leave a comment

التهاب وریدها(فلبیت)

شایعترین نوع فلبیت ازبین انواع فلبیت ها،التهاب وریدهای سطحی ساق است که معمولا به واسطه ی عفونت یا جراحت اتفاق می افتد.ورید

Continue reading التهاب وریدها(فلبیت)

Posted on Leave a comment

ترومبوز(لخته خون) (قسمت چهارم)

از سایر تست ها هم می توان استفاده نمود که ازآن جمله روشهایی است که از ایروتوپهای مواد رادیواکتیو استفاده میکنند میتوان ممکن گرفت.در یکی از این تست ها که سینتی گرافی پلاکت خوانده می شود پلاکتهای که با ماده ی رادیواکتیو نشاندار شده اند به منظور مشخص کردن محل لخته به بیمار تزریق می گردد که به این امر و دنبال کردن مسیر عبور پلاکت ها در ورید ها در طی چندین روز کمک می کند.

Continue reading ترومبوز(لخته خون) (قسمت چهارم)

Posted on Leave a comment

ترومبوز(لخته خون) (قسمت سوم)

ترومبوز

در پاره ای ازموارد ، تشخیص ترومبوز ممکنست با کمک تست زیر تایید شود این تست که از بهترین تست تشخیصی ترومبوز ورید عمقی است ونوگرافی با ماده ی حاجب می باشد .

Continue reading ترومبوز(لخته خون) (قسمت سوم)

Posted on Leave a comment

ترومبوز(لخته خون) (قسمت دوم)

درقسمت اول ، درباره علل تشکیل لخته، مطالبی بیان نمودیم واینک ادامه مطلب:
کاهش سرعت جریان خون ممکن است ناشی از هر انسدادی در مسیر بین محیط و قلب باشد.ماساژ ناشی از انقباضات عضلانی به برگشت خون وریدی کمک می کند لذا یکی از علل عمده جریان خون آهسته بی تحرکی به مدت طولانی است

Continue reading ترومبوز(لخته خون) (قسمت دوم)

Posted on Leave a comment

ترومبوز(لخته خون)

ترومبوز

شایعترین و خطرناکترین بیماریی که ورید را درگیر می کند تشکیل لخته در آنها است که در سال در حدود 6_5میلیون آمریکایی را دچار میکند.

Continue reading ترومبوز(لخته خون)

Posted on Leave a comment

امبولی ریه و ترمبوز (لخته) قسمت سوم

اگر امبولی ریه حجیم و شدید باشد میتواند باعث شوک کاردیوژنیک و نارسایی ارگانهای مختلف بدن شود . البته باید دقت داشت که اکثر مواد امبولی ریه مواردی هستند که خطر زیادی ندارند و تعداد موارد امبولی ریه حجیم و وسیع حدود ۵_ ۱۰ % موارد را شامل میشود
اگر امبولی ریه حجیم و شدید باشد ،میتواند باعث نارسایی کلیوی ،اختلال کبدی و تغییر وضعیت ذهنی بیمار شود ،باید دقت داشت که امبولی ریه (لخته ریوی ) درصورتی گسترده است که حداقل نصف بستر شریانی ریه را درگیر نموده باشد .
لخته های ریه ( امبولی ریه ) شدید(گسترده) بطور تیپیک دو طرفه (همراه با درگیری هردو ریه) میباشند و گاهی موارد بصورت زین اسبی دیده میشوند و شایعترین و قابل توجه ترین علامت امبولی ریه در این موارد معمولا تنگی نفس است ،سیانوز گذرا و افت فشار شریانی نیز میتواند شایع باشددراین زمینه، اطلاعات تکمیلی رادرسایت دکترهادی زاده، زیرعنوان بهترین متخصص درمان لخته(بهترین متخصص درمان لخته دراصفهان)جستجونمایید.
لخته ها و ترمبوزها معمولا در وریدها و سیستم وریدی بوجود مبایند و امبولی ریه هم در اثر مهاجرت لخته وریدی به سیستم شریانی ریوی ایجاد میشود که این حالت طبیعی امبولی ریوی است
اما بصورت نرمال لخته خون وریدی (ترمبوز وریدی ) نمیتواند به جریان خون شریانی سیستمیک وارد شود ولی در برخی موارد ممکن است لخته خون (ترمبوز ) بویژه در صورتی که لخته خون (Dvt) کوچک باشد کنده شده و امبولی ایجاد میکند اما بجای انکه به شریانهای ریوی برود (که حالت طبیعی کنده شدن و امبولی یک Dvtاست) به شریانهای مغز برود که این یک حالت غیر طبیعی است ،علت ورود Dvt به سیستم شریانی مغزی آن است که در این موارد Dvt کوچک از طریق pfo ( ارتباط کوچک بین دهلیز چپ و راست) از سیستم وریدی (سمت راست) به سیستم شریانی ( سمت چپ ) وارد میشود و سپس به سیستم شریانی مغزی وارد میشود که میتواند باعث سکته مغزی ناگهانی شود.
گاهی سکته مغزی اتفاق می افتد ولی علت آن مشخص نمیباشد و دلیل آن این است که لخته خون (ترمبوز ) در وریدهای پای بیمار وجود داشته ولی چون لخته (Dvt) کوچک بوده بصورت کامل کنده شده و از طریق pfo وارد سیستم شریانی شده و باعث ایجاد سکته مغزی شده است در حالی که در سونوگرافی وریدهای پاها ،لخته خون دیده میشود ( لذا در مواردی که سکته مغزی دیده میشود ولی علت آن مشخص نیست بایستی حتما به احتمال لخته وریدی دقت داشت)
گاهی آمبولی ریه در قسمتهای محیطی و کناری درخت شریانی ریه و نزدیک پلور گیر می افتد که میتواند باعث انفارکتوس باقی شود که میتواند با درد سینه همراه باشد و ممکن است تب افزایش سرعت رسوب خون ،افزایش گویچه های سفید خون و سایر علائم شود ،.
ادامه دارد…..

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

درمان آمبولی ریه در اصفهان

درمان آمبولی ریه در اصفهان
( درمان ترومبوز در اصفهان)(بهترین درمان لخته دراصفهان):
درمان آمبولی ریه در اصفهان(بهترین درمان ترومبوز در اصفهان) از سال ها قبل با استفاده از جدیدترین متد های درمان آمبولی ریه درمان لخته ها درمان ترومبوز ها در کلینیک فوق تخصصی درمان ترومبوز در اصفهان( کلینیک فوق تخصصی درمان آمبولی ریه در اصفهان) برای بیماران مبتلا به ترومبوز( لخته) خون در وریدهاو شریانها انجام می شود.
در کلینیک درمان ترومبوز اصفهان( کلینیک درمان لخته اصفهان) بهترین درمان لخته در اصفهان( بهترین درمان آمبولی در اصفهان) برای بیماران محترم در دسترس است. در حقیقت درمان لخته در اصفهان( درمان آمبولی در اصفهان) برای بیمارانی که به کلینیک درمان لخته اصفهان مراجعه می کنند پس از تشخیص فوری علت زمینه ایجاد لخته آغاز شده و میزان و شدت درگیری اندامها توسط لخته( ترومبوز) به دقت تعیین می گردد.
بسته به اینکه ترومبوز(لخته) شریانی باشد یا وریدی( منشأ سیاهرگی داشته باشد یا منشا سرخرگی) علائم ناشی از لخته متفاوت میباشد.
بیماران مبتلا به ترومبوز در اصفهان( آمبولی ریه در اصفهان) که مبتلا به ترومبوز وریدی( لختی سیاه رنگی) هستند از انواع روشهای درمان شامل درمان های دارویی یا آنتی پلاکت ها آنتی ترومبین ها( داروهای ضد تشکیل لخته) ترومبولیتیک ها( داروهای حل کننده لخته) درمان نارسایی های وریدی ترومبکتومی ونوگرافی و نوپلاستی و سایر روشهای درمان استفاده میشود. در حقیقت درمان ترومبوز در اصفهان( درمان لخته در اصفهان) در کلینیک ترومبوز اصفهان با استفاده از بهترین روش های درمان این صورت می پذیرد و بیماران برای همیشه از عوارض ترومبوز آسوده می شوند.
در صورت درمان ترومبوز( درمان لخته خون) از آمبولی ریه نیز جلوگیری می شود و در صورتی که آمبولی ریه ایجاد شده باشد درمان های بخصوص درمان آمبولی ریه برای بیماران شروع میشود.
برای درمان آمبولی ریه در اصفهان( درمان ترومبوز در اصفهان) و دریافت پاسخ و پرسش های خود می توانید از طریق تلفن های مرکز درمان ترومبوز اصفهان( مرکز درمان لخته اصفهان) اقدام نمایید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

آمبولی ریه و ترمبوز ( لخته) قسمت دوم

آمبولی ریه و ترمبوز ( لخته) قسمت دوم:
هرچه سن فرد بالاتر باشد شیوع dvt ( ترمبوز) ( لخته خون در پاها) و نیز pte( امبولی ریه) بیشتر میشود ولی این بیماری ها حتی در کودکان نیز دیده میشود
علاوه بر فاکتورهای انعقادی ،برخی مقالات ،معتقدند که فعال شدن پلاکتها نیز نقش مهمی در پاتوژنز و ایجاد pte ,dvt دارند و به همین دلیل این مقالات پیشنهاد میکنند که اسپرین با دوز کم ( لودوز) نیز در درمان میتواند موثر باشد
در این زمینه مطالب کاملتر در سایت دکترهادی زاده ( وابسته به کلینیک واریس اصفهان) ( کلینیک پاپزشکی ) زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان دردسترس است
امبولی و ترمبوز عوارض بسیاری را بهمراه دارند و بر اساس شدت درگیری می توانند اثرات گوناگونی بر وضعیت عمومی بیمار بگذارند و حتی کیفیت زندگی را مختل نمایند و عوارض طولانی مدتی را بهمراه داشته باشند که از ان جمله میتوان به امبولی … ریه ،افزایش فشار شریان پولموزی (ph) ،نارسایی وریدی مزمن ( pts)و… اشاره نمود.
پاتوفیزیولوژی علل زمینه ساز اصلی باعث ترمبوز و امبولی میشوند شامل سه مکانیسم اصلی هستند که عبارتند از، افزایش انعقاد پذیری ،التهاب و اسیب اندوتلیوم عروقی ( جدار داخلی رگ)
ترمبوزهای وریدی ،از اجزا مختلفی تشکیل شده اند که شامل گلبولهای قرمز ،پلاکتها ،نو تروفیل ها و فیبرین میباشند
هر عاملی که بتواند التهاب شدید ایجاد کند ( اعم از عفونت ،انتقال خون و یا فاکتورهای تحریک کننده ….)
نیز میتوانند واکنش های پی در پی را بوجود اورند که باعث ایجاد ترمبوز و لخته خون میشوند بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های مزمن کلیوی نیز میتوانند باعث ایجاد ترمبوز امبولی و لخته شوند
اینکه با چه مکانیسمی بیماری مزمن کلیوی میتواند باعث ایجاد لخته خون شوند را میتوان به التهاب و استرس اکسیداتیو ناشی از بیماری مزمن کلیه نسبت داد
عفونت و نیز التهاب ( چه در اثر عفونت و چه در اثر موارد دیگر) با تحریک پلاکتها میتوانند منجر به تشکیل ترمبوز شوند ،همین موضوع دلیل اصلی است که در بیمار مبتلا به لخته خون ( ترمبوز یا امبولی) بایستی حتما بدنبال وجود بیماری های داخلی که منجر به عفونت یا التهاب میشوند باشیم و در صورت وجود چنین بیماری هایی انها را درمان و کنترل نماییم

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.