Posted on Leave a comment

درمان آمبولی ریه در اصفهان

درمان آمبولی ریه در اصفهان
( درمان ترومبوز در اصفهان)(بهترین درمان لخته دراصفهان):
درمان آمبولی ریه در اصفهان(بهترین درمان ترومبوز در اصفهان) از سال ها قبل با استفاده از جدیدترین متد های درمان آمبولی ریه درمان لخته ها درمان ترومبوز ها در کلینیک فوق تخصصی درمان ترومبوز در اصفهان( کلینیک فوق تخصصی درمان آمبولی ریه در اصفهان) برای بیماران مبتلا به ترومبوز( لخته) خون در وریدهاو شریانها انجام می شود.
در کلینیک درمان ترومبوز اصفهان( کلینیک درمان لخته اصفهان) بهترین درمان لخته در اصفهان( بهترین درمان آمبولی در اصفهان) برای بیماران محترم در دسترس است. در حقیقت درمان لخته در اصفهان( درمان آمبولی در اصفهان) برای بیمارانی که به کلینیک درمان لخته اصفهان مراجعه می کنند پس از تشخیص فوری علت زمینه ایجاد لخته آغاز شده و میزان و شدت درگیری اندامها توسط لخته( ترومبوز) به دقت تعیین می گردد.
بسته به اینکه ترومبوز(لخته) شریانی باشد یا وریدی( منشأ سیاهرگی داشته باشد یا منشا سرخرگی) علائم ناشی از لخته متفاوت میباشد.
بیماران مبتلا به ترومبوز در اصفهان( آمبولی ریه در اصفهان) که مبتلا به ترومبوز وریدی( لختی سیاه رنگی) هستند از انواع روشهای درمان شامل درمان های دارویی یا آنتی پلاکت ها آنتی ترومبین ها( داروهای ضد تشکیل لخته) ترومبولیتیک ها( داروهای حل کننده لخته) درمان نارسایی های وریدی ترومبکتومی ونوگرافی و نوپلاستی و سایر روشهای درمان استفاده میشود. در حقیقت درمان ترومبوز در اصفهان( درمان لخته در اصفهان) در کلینیک ترومبوز اصفهان با استفاده از بهترین روش های درمان این صورت می پذیرد و بیماران برای همیشه از عوارض ترومبوز آسوده می شوند.
در صورت درمان ترومبوز( درمان لخته خون) از آمبولی ریه نیز جلوگیری می شود و در صورتی که آمبولی ریه ایجاد شده باشد درمان های بخصوص درمان آمبولی ریه برای بیماران شروع میشود.
برای درمان آمبولی ریه در اصفهان( درمان ترومبوز در اصفهان) و دریافت پاسخ و پرسش های خود می توانید از طریق تلفن های مرکز درمان ترومبوز اصفهان( مرکز درمان لخته اصفهان) اقدام نمایید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

آمبولی ریه و ترمبوز ( لخته) قسمت دوم

آمبولی ریه و ترمبوز ( لخته) قسمت دوم:
هرچه سن فرد بالاتر باشد شیوع dvt ( ترمبوز) ( لخته خون در پاها) و نیز pte( امبولی ریه) بیشتر میشود ولی این بیماری ها حتی در کودکان نیز دیده میشود
علاوه بر فاکتورهای انعقادی ،برخی مقالات ،معتقدند که فعال شدن پلاکتها نیز نقش مهمی در پاتوژنز و ایجاد pte ,dvt دارند و به همین دلیل این مقالات پیشنهاد میکنند که اسپرین با دوز کم ( لودوز) نیز در درمان میتواند موثر باشد
در این زمینه مطالب کاملتر در سایت دکترهادی زاده ( وابسته به کلینیک واریس اصفهان) ( کلینیک پاپزشکی ) زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان دردسترس است
امبولی و ترمبوز عوارض بسیاری را بهمراه دارند و بر اساس شدت درگیری می توانند اثرات گوناگونی بر وضعیت عمومی بیمار بگذارند و حتی کیفیت زندگی را مختل نمایند و عوارض طولانی مدتی را بهمراه داشته باشند که از ان جمله میتوان به امبولی … ریه ،افزایش فشار شریان پولموزی (ph) ،نارسایی وریدی مزمن ( pts)و… اشاره نمود.
پاتوفیزیولوژی علل زمینه ساز اصلی باعث ترمبوز و امبولی میشوند شامل سه مکانیسم اصلی هستند که عبارتند از، افزایش انعقاد پذیری ،التهاب و اسیب اندوتلیوم عروقی ( جدار داخلی رگ)
ترمبوزهای وریدی ،از اجزا مختلفی تشکیل شده اند که شامل گلبولهای قرمز ،پلاکتها ،نو تروفیل ها و فیبرین میباشند
هر عاملی که بتواند التهاب شدید ایجاد کند ( اعم از عفونت ،انتقال خون و یا فاکتورهای تحریک کننده ….)
نیز میتوانند واکنش های پی در پی را بوجود اورند که باعث ایجاد ترمبوز و لخته خون میشوند بسیاری از بیماری ها از جمله بیماری های مزمن کلیوی نیز میتوانند باعث ایجاد ترمبوز امبولی و لخته شوند
اینکه با چه مکانیسمی بیماری مزمن کلیوی میتواند باعث ایجاد لخته خون شوند را میتوان به التهاب و استرس اکسیداتیو ناشی از بیماری مزمن کلیه نسبت داد
عفونت و نیز التهاب ( چه در اثر عفونت و چه در اثر موارد دیگر) با تحریک پلاکتها میتوانند منجر به تشکیل ترمبوز شوند ،همین موضوع دلیل اصلی است که در بیمار مبتلا به لخته خون ( ترمبوز یا امبولی) بایستی حتما بدنبال وجود بیماری های داخلی که منجر به عفونت یا التهاب میشوند باشیم و در صورت وجود چنین بیماری هایی انها را درمان و کنترل نماییم

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

آمبولی ریه و ترموبز (لخته)

آمبولی ریه و ترموبز (لخته)

آمبولی ریه و ترموبز (لخته)

قسمت دوم:
هرچه سن فرد بالاتر باشد شیوع dvt ( ترمبوز) ( لخته خون در پاها) و نیز pte( امبولی ریه) بیشتر میشود ولی این بیماری ها حتی در کودکان نیز دیده میشود
علاوه بر فاکتورهای انعقادی ،برخی مقالات ،معتقدند که فعال شدن پلاکتها نیز نقش مهمی در پاتوژنز و ایجاد pte ,dvt دارند و به همین دلیل این مقالات پیشنهاد میکنند که اسپرین با دوز کم ( لودوز) نیز در درمان میتواند موثر باشد
Continue reading آمبولی ریه و ترموبز (لخته)