نوشته شده در

نارسایی قلب

نارسایی قلب

ام آرآی (MRI) درقلب وعروق: قسمت دوم جلوگیری از واریس در دوران بارداری (قسمت دوم) پیشگیری از ابتلا به واریس در دوران بارداری: (قسمت اول) قلب و بیماریهای قلب عروق: قسمت پنجم قلب و بیماریهای قلب و عروق: قسمت چهارم قلب و بیماری های قلب و عروق: قسمت سوم قلبادامه

نوشته شده در

ترمبوز و آمبولی

آمبولی

ترومبوز(لخته خونی) لخته خون ودرمان آن(لخته های خون)(ترومبوز) ترمبوفلبیت: قسمت دوازدهم بهترین متخصص آمبولی دراصفهان ترمبوفلبیت: قسمت یازدهم ترمبوفلبیت: قسمت دهم ترمبوفلبیت(لخته خون وآمبولی): قسمت هشتم ترمبو فلبیت(لخته خون): قسمت هفتم ترمبوفلبیت: قسمت ششم ترومبوفلبیت: قسمت پنجم ترومبوفلبیت: (قسمت چهارم) ترومبوفلبیت: (قسمت سوم) ترومبوفلبیت: (قسمت دوم) قلب و بیماریهای قلب:ادامه

نوشته شده در

لنفادم و ورم دست و پا

بهترین درمان اعتیاد نقرس کاذب: سیستم لنفاوی بدن: توابع و ویژگی های اصلی آیا لیرز واریس باعث درمان ادم(درمان ورم)میشود؟ لیپدما (لیپیدادما)(لیپیدما)(لیپادم) درمان ورم پاها (درمان ادم پا) و چگونگی درمان ان ورم دست و پا لنفادم ( ادم لنفاوی ) بیماری های عروق لنفاوی اندام ها بیماریهای عروق لنفاویادامه

نوشته شده در

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

آنژیو گرافی

بازتوانی قلبی: قسمت اول آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی آنژیوپلاستی در درمان واریس آنژیوپلاستی (قسمت پنجم) آنژیوگرافی آنژیوگرافی قلب آنژیوپلاستی عروق کرونر آنژیوپلاستی آنژیوگرافی مراقبت های پس از آنژیوگرافی آنژیوگرافی قلب یا کرونر -2 آنژیوگرافی احشایی (قسمت دوم) آنژیوگرافی قلب یا کرونر -1 آنژیوگرافی احشایی (رگهای شکمی) عوارض و خطرات آنژیوگرافی آنژیوگرافیادامه

نوشته شده در

قلب و عروق

قلب و عروق

بیماری های عروقی، تشخیص ودرمان: بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان بیماری عروق کرونر در اثر پرتودرمانی (بیماری قلب ) فلوروسکپی ریه بهترین متخصص عروق اصفهان تومور های قلبی مرگ ناگهانی قلبی: قسمت ششم مرگ ناگهانی قلبی : قسمت پنجم مرگ ناگهانی قلبی: قسمت چهارم مرگ ناگهانی قلبی: قسمت سوم مرگادامه

نوشته شده در

واریس

درمان واریس

لیزر واریس دربهترین مرکزواریس درمانهای واریس وعوارض واریس ورم پا و مچ پا ومباحث مربوطه علل ورم پا و علل ورم مچ پا ورم پا ومچ پا عوارض واریس و واریس درمانهای خانگی واریس کدامند؟ ورم مچ پا و ارتباط آن با واریس علل ورم پا و ورم مچ پاادامه

نوشته شده در

فشار خون

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون) فشار خون : بهترین متخصص فشارخون اصفهان: بهترین متخصص فشارخون در شهراصفهان بازتوانی قلب: قسمت سوم بازتوانی قلب: قسمت دوم بازتوانی قلبی: قسمت اول بیماری شریانی محیطی: قسمت دوم تغذیه و قلب و عروق: قسمت هفتم ازدیاد فشار خون(فشارخون بالا) فشار خون هولتر 24 ساعتهادامه