Posted on

نارسایی قلب

نارسایی قلب

ام آرآی (MRI) درقلب وعروق: قسمت دوم جلوگیری از واریس در دوران بارداری (قسمت دوم) پیشگیری از ابتلا به واریس در دوران بارداری: (قسمت اول) قلب و بیماریهای قلب عروق: قسمت پنجم قلب و بیماریهای قلب و عروق: قسمت چهارم قلب و بیماری های قلب و عروق: قسمت سوم قلبادامه

Posted on

ترمبوز و آمبولی

آمبولی

ترمبوفلبیت: قسمت دوازدهم بهترین متخصص آمبولی دراصفهان ترمبوفلبیت: قسمت یازدهم ترمبوفلبیت: قسمت دهم ترمبوفلبیت(لخته خون وآمبولی): قسمت هشتم ترمبو فلبیت(لخته خون): قسمت هفتم ترمبوفلبیت: قسمت ششم ترومبوفلبیت: قسمت پنجم ترومبوفلبیت: (قسمت چهارم) ترومبوفلبیت: (قسمت سوم) ترومبوفلبیت: (قسمت دوم) قلب و بیماریهای قلب: قسمت دوم بیماری شریانی محیطی: قسمت اول تشخیصادامه

Posted on

لنفادم و ورم دست و پا

ورم دست و پا لنفادم( ادم لنفاوی ) بیماری های عروق لنفاوی اندام ها بیماریهای عروق لنفاوی محیطی (قسمت۵) بیماریهای عروق لنفی (عروق لنفاوی) بیماریهای عروق لنفی محیطی بیماریهای عروق لنفی (قسمت ۲) بیماریهای عروق لنفی(عروق لنفاوی) ادم دست و پا (ورم دست و پا) بهترین درمان ادم دست وادامه

Posted on

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

آنژیو گرافی

بازتوانی قلبی: قسمت اول آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی آنژیوپلاستی در درمان واریس آنژیوپلاستی (قسمت پنجم) آنژیوگرافی آنژیوگرافی قلب آنژیوپلاستی عروق کرونر آنژیوپلاستی آنژیوگرافی مراقبت های پس از آنژیوگرافی آنژیوگرافی قلب یا کرونر -2 آنژیوگرافی احشایی (قسمت دوم) آنژیوگرافی قلب یا کرونر -1 آنژیوگرافی احشایی (رگهای شکمی) عوارض و خطرات آنژیوگرافی آنژیوگرافیادامه

Posted on

قلب و عروق

قلب و عروق

بیماری عروق کرونر در اثر پرتودرمانی فلوروسکپی ریه بهترین متخصص عروق اصفهان تومور های قلبی مرگ ناگهانی قلبی: قسمت ششم مرگ ناگهانی قلبی : قسمت پنجم مرگ ناگهانی قلبی: قسمت چهارم مرگ ناگهانی قلبی: قسمت سوم مرگ ناگهانی قلبی: قسمت دوم مرگ ناگهانی قلبی: قسمت اول پرفیوژن اسکن(عکس رنگی قلب):ادامه

Posted on

واریس

درمان واریس

درمان ورم پاها(درمان ادم پا) واریس چه عوارضی دارد و درمان آن با RFچگونه است برتری لیزر واریس برجراحی واریس قسمت اول لیزر واریس در خوزستان نارسایی وریدی واریس بهترین متخصص واریس بهترین روش درمان واریس(قسمت سوم) بهترین روش درمان واریس بهترین روش درمان واریس درمان های واریس بهترین متخصصادامه

Posted on

فشار خون

بهترین متخصص فشارخون اصفهان: بهترین متخصص فشارخون در شهراصفهان بازتوانی قلب: قسمت سوم بازتوانی قلب: قسمت دوم بازتوانی قلبی: قسمت اول بیماری شریانی محیطی: قسمت دوم تغذیه و قلب و عروق: قسمت هفتم ازدیاد فشار خون(فشارخون بالا) فشار خون هولتر 24 ساعته فشارخون در منزل و محل کار نگاهی بهادامه