Posted on Leave a comment

بیماریهای عروق لنفاوی محیطی (قسمت۵)

درمان لنفانژیت:
داروهای ضد میکروبی سیستمیک با توجه به نتیجه کشت باید مصرف شوند هرگاه نتیجه کشت منفی باشد لازم است از پنی سیلین استفاده کرد زیرا غالب اوقات عامل اتیولوژیک لنفانژیت همان استرپتوکوک است

Continue reading بیماریهای عروق لنفاوی محیطی (قسمت۵)

Posted on Leave a comment

بیماریهای عروق لنفی (عروق لنفاوی)

قسمت چهارم:
لنفانژیت
تعریف لنفانژیت
لنفانژیت عبارت است از التهاب حاد یا مزمن و معمولاً چرکزای عروق لنفاوی .

Continue reading بیماریهای عروق لنفی (عروق لنفاوی)

Posted on Leave a comment

بیماریهای عروق لنفی محیطی

(قسمت سوم)
تظاهرات بالینی
لنفادم اولیه معمولاً شروع آرام و بدون علامت و تدریجی دارد.درلنفادم اولیه قسمت دیستال اندام یا تمام اندام و گاه حتی قسمتی از تنه ممکن است افزایش حجم پیدا کند.

Continue reading بیماریهای عروق لنفی محیطی

Posted on Leave a comment

بیماریهای عروق لنفی (قسمت ۲)

مرکزدرمان لنف ادم اصفهان(فوق تخصصی) درطی چندمقاله به بحث لنف ادم وبهترین درمان ادم دراصفهان می پردازدواینک ادامه مبحث:

Continue reading بیماریهای عروق لنفی (قسمت ۲)

Posted on Leave a comment

بیماریهای عروق لنفی(عروق لنفاوی)

قسمت اول:
بیماری های عروقی اندامهابه سه دسته مختلف تقسیم می شوند:

Continue reading بیماریهای عروق لنفی(عروق لنفاوی)

Posted on Leave a comment

ادم دست و پا (ورم دست و پا)

مرکزدرمان ورم (فوق تخصصی)دکترهادی زاده ، ازسالهاقبل ،بعنوان بهترین مرکزدرمان ورم (ادم) بابکارگیری انواع روشهاودستگاههای جدید، به درمان ادم(درمان ورم دست وپا) می پردازد.

Continue reading ادم دست و پا (ورم دست و پا)

Posted on Leave a comment

بهترین درمان ادم دست و پا (بهترین درمان ورم دست وپا)

مرکزدرمان ورم دست وپااصفهان(کلینیک فوق تخصصی درما‌ن ورم دست وپااصفهان)تلفن : ۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ ازسالهاقبل برای درمان کامل وعلمی ورم دست وپادراصفهان ، به همت دکترهادی زاده راه اندازی شده است.

Continue reading بهترین درمان ادم دست و پا (بهترین درمان ورم دست وپا)

Posted on Leave a comment

ادم دست و پا (ورم دست و پا)

مرکزدرمان ورم (فوق تخصصی)دکترهادی زاده ، ازسالهاقبل ،بعنوان بهترین مرکزدرمان ورم (ادم) بابکارگیری انواع روشهاودستگاههای جدید، به درمان ادم(درمان ورم دست وپا) می پردازد.
ادم(ورم) در حقیقت تجمع مایعات از مویرگ های خونی به بافت اطراف آن و نشت در بافت های مختلف انجام میشود. ادم دست و پا (ورم دست و پا) یک بیماری نسبتا شایع است که با دلایل متعددی ممکن است رخ دهد و می تواند عوارض بسیار زیادی را به بار بیاورد و باعث مشکلات فراوان برای بیماران شود کلینیک درمان ادم اصفهان از سالها قبل به درمان بیماران ادم(درمان ورم دست و پا) می پردازد و در طی چند مقاله قصد داریم به علل ایجاد ادم(ورم دست و پا) بپرداریم و سپس به مبحث درمان ادم (روشهای درمان ورم دست وپا) بپردازیم.بسیاری ازحالات التهابی با ایجادآسیب می توانند باعث ایجاد ورم شوند. علل ادم (ورم) گوناگون است که در زیر به برخی از آنهااشاره میکنیم.
الف)برخی بیماری های خطرناک:
به عنوان مثال برخی سوختگیها و عفونت های شدید و خطرناک میتوانند سبب شوند که مایعات از داخل عروق خونی به بافت های خونی نشت پیدا کنند که باعث ادم (ورم)کل بدن میشوند.
ب) نارسایی قلبی:
در صورتی که نارسایی قلب به هر دلیل رخ دهد خون بصورت کامل به بافت ها پمپاژ نمیشود و مقادیری از مایعات در پاها تجمع پیدامی کنند. در صورت نارسایی قلبی و عدم درمان مناسب،مایع علاوه بر دست وپا،درریه ها هم تجمع میابد وسبب آسیب بافت ریه(تجمع مایع در ریه ها)و ایجاد اختلال میشود.مطالب تکمیلی دراین زمینه رامی توانید درسایت دکترهادی زاده زیرعنوان بهترین متخصص درمان ورم(بهترین متخصص درمان ورم اصفهان) بدست آورید.
ج) نارسایی های عروقی:
انواع نارسایی عروقی هم می تواند باعث ادم (ورم) شود. در صورت نارسایی وریدی ،بسته به اینکه کدام یک از ریه ها درگیر شده باشند و نارسایی در اثر نارسایی کدام رگ باشد ونارسایی وریدی در اثر اختلال کدام ورید رخ داده است برخوردبابیماری و درمان های آن متفاوت است. درصورت درگیری و نارسایی های وریدی عمقی پاها ،ادم پا(ورم پا) رخ میدهد که میزان و شدت آن وابسته به این است که نارسایی تاچه حدشدیداست (یعنی نارسایی وریدی آیاحاداست یامزمن شده و چقدرشدید است ) در صورتی که شدت نارسایی وریدی درعروق عمقی و نارسایی دردریچه های لانه کبوتری ایجاد شده باشند پاها میتوانندمتورم شوند و علاوه بر آن می توانند عوارض دیگری داشته باشند از جمله ورم شدید ، زخم های وریدی، خونریزی، آمبولی و….
در صورت درمان مناسب نارسایی های وریدی عمقی میتوان عوارض آن را نیز تا حدود زیادی برطرف نموده که البته درمان اینگونه نارسایی های عمقی که در اثر نارسایی دریچه های لانه کبوتری ایجادمی شوند ، بسته به شدت وشرایط خاص بیماراست. بیماران می توانند به کلینیک درمان ادم(کلینیک پاپزشکی) اصفهان مراجعه نمایند.
ادامه دارد….

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

بهترین درمان ادم دست و پا (بهترین درمان ورم دست وپا)

مرکزدرمان ورم دست وپااصفهان(کلینیک فوق تخصصی درما‌ن ورم دست وپااصفهان)تلفن : ۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ ازسالهاقبل برای درمان کامل وعلمی ورم دست وپادراصفهان ، به همت دکترهادی زاده راه اندازی شده است.
ادم دست وپا می تواند علل بسیار شومی داشته باشد و درمان های بسیارمتنوعی برای درمان ادم (درمان ورم دست و پا) در اختیار می باشد. کلینیک فوق تخصصی درمان ادم(بهترین کلینیک درمان ورم دست و پا) با در اختیار داشتن بهترین وسایل پیشرفته و جدید به ارائه ی درمان های به روز و کامل ادم می پردازدو بیماران میتوانند برای همیشه از ادم (ورم) حتی در صورتی که بسیار پیشرفته باشد نجات پیدا کنند. نکته ای که برای درمان ادم (درمان ورم دست و پا) وجود دارد تشخیص صحیح علت یا دلیل ایجاد وردم دست و پا است در کلینیک درمان ادم اصفهان ما،(بهترین کلینیک درمان ورم دراصفهان) با استفاده از انواع روش های تشخیصی، ابتدا تشخیص دقیق و علت ورم داده میشودو سپس ارزیابی دقیق و کامل لازم صورت می پذیرد و همزمان درمان ادم شروع میشود. با توجه به اینکه علل ادم(علل ورم) در بسیاری متفارت است با توجه به اینکه(ورم) در اثر تراوش مایعات از مویرگ های خونی به بافت اطراف آنها و تجمع در بافت های بدن ایجاد میشود . مقالات زیادی در سایت دکتر هادی زاده (وابسته به کلینیک ادم اصفهان)زیرعنوان بهترین متخصص درمان ورم وادم در دسترس شماست. جهت مطالعه مقالات گوناگون دراین زمینه، میتوانید به سایت دکتر هادی زاده به آدرس www.doctorhadizadeh.irمراجعه نمایید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

بهترین درمان واریس پا و لنفادم

بهترین درمان واریس پا و لنفادم

بهترین درمان واریس پا و لنفادم:

کلینیک فوق تخصصی درمان واریس پا اصفهان ودرمان نارسایی دریچه های لانه کبوتری ( تلفن۳۲۲۴۲۱۶۴ ۰۳۱ )( اخذ نوبت اینترنتی با ارسال عدد ۱۳۰ به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰) از سالها قبل برای درمان واریس پا (درمان واریس های خیلی بزرگ)(درمان واریس های طنابی)(ونیزواریس های سطحی)با استفاده از بهترین درمان واریس پا تاسیس گردیده و شامل مجموعه کاملی از دستگاههای لازم برای لیزر واریس ،چسب واریس ،اسکلروتراپی واریس و سایر روشهای درمانی برای درمان واریس است ( بهترین کلینیک واریس ایران)

Continue reading بهترین درمان واریس پا و لنفادم

Posted on Leave a comment

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت دوم)

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت دوم)

 
Continue reading مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت دوم)

Posted on Leave a comment

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت اول)

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت اول)

لنف چیست؟
برای فهم بهتر لنفادم وبیماریهای لنفاوی، شناخت ماهیت دستگاه لنفاوی واجزاآن ازاهمیت بسزایی برخورداراست .
طی چند مقاله ، به بحث دراین مورد می پردازیم.
Continue reading مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت اول)