Posted on Leave a comment

نارسایى قلبى (قسمت اول)

نارسایى قلب:

علل ، علائم و درمانها (قسمت اول)

نارسایى قلبى مزمن:

نارسایى قلبى به حالتی گفته می شود که در آن قلب نمی تواند خون را بمیزان مورد نیاز بافت‌هاى گوناگون به نواحی مختلف بدن بفرستد یا فقط با یک فشار پرشدگى زیاد شده غیر طبیعى بتواند آنرا انجام دهد. بعبارت دیگر نارسایی قلب به معنی کاهش عملکرد قلب است یعنی قدرت انقباض یا انبساط قلب کاهش یافته و نمی تواند خون را بمقدار کافی پمپاژ‍ کند. باید دقت داشت که ممکن است در بیمار مبتلا به نارسایی قلب قدرت انقباضی (سیستولی) قلب طبیعی و قدرت انبساطی (بازشن)(دیاستولی) قلب کاهش یافته باشد که درهر دو حالت علایم نارسایی قلب ممکن است ظاهر شوند.

شناسائى عوامل زمینه ساز و شرایطی که می توانند باعث ایجاد نارسایی قلب شوند مهمترین نقش را در پیشگیری از نارسایی قلب دارد .

بیمارى‌هاى زمینه‌اى:

بیمارى‌هاى زمینه‌اى شامل بیماریهایی هستند که عملکرد بطن را تضعیف کرده و باعث نارسایی قلب می شوند: برخی ازبیماری های قلبی همانند تنگی های عروق کرونرقلب ، فشارخون بالا یا هیپرتانسیون، انواع کاردیومیوپاتى ها (بیماری هایی که باعث اختلال و مشکلات عضلات قلب می شوند)، اختلالات دریچه‌ای ( مانند نارسایی یا تنگى دریچه های میترال یا آئورت) ، آریتمی ها (نامنظمی های) قلب، بیمارى‌هاى مادرزادى قلبی و همچنین اختلالات درگیرکننده پریکارد. دربرخی موارد ،بیماری هایی که سایر دستگاهها وارگانهای بدن را درگیر می کنند باعث درگیری و نارسایی قلبی می شوند که ازجمله آنهامی توان به نارسایی و بیماری های کلیوی ، دیابت ، بیماریهای مزمن ریوی و سایربیماری ها اشاره کرد.

از بین عوامل مختلف زمینه ساز برای نارسایی قلبی شایعترین علت ،انسداد و تنگی های عروق کرونر می‌باشد که درآن بر اثر رسوب مواد زائد در شریانهای کرونری یا سکته قلبی خونرسانی قلب کاهش یافته و برخی از سلولهای عضله قلب از بین می روند یا قدرت انقباضی آن کاهش یافته و لذا مبتلابه نارسایی قلبی می شود .

Posted on Leave a comment

کندی تعداد ضربان قلب یا برادیکاردی

برادیکاردی

یکی از مواردی که در بیمارستانها و مطبها تعداد زیادی از بیماران را دربر می گیرد برادیکاردی است. در حقیقت تعداد قابل توجهی از بیماران یا واقعا برادی کاردی دارند و یا احساس می کنند که تعداد ضربان کمتر از حد طبیعی دارند. تعداد ضربان نرمال قلب در هر دقیقه بین 60 تا100 ضربه در دقیقه می باشد.

برادیکاردی

چنانچه ضربان قلب کمتر از 60 ضربه در دقیقه باشد برادیکاردی نامیده می شود. لازم بذکر است که برادی کاردی یا کم بودن تعداد ضربانات قلب نیز در بسیاری موارد حالتی نرمال می باشد و دلیل بر مشکل خاصی نمی باشد. واقعیت آنستکه در جوانان و بویژه جوانان ورزشکار برادیکاردی می تواند حالتی نرمال در نظرگرفته شود.

البته برادیکاردی ممکنست در اثر برخی داروها نیز بوجود آید که ازجمله آنها می توان به پروپرانولول – آتنولول – متورال – دیلتیازم – وراپامیل و… اشاره نمود. درصورتی که برادی کاردی در شخصی که داروهای فوق را مصرف می کند دیده شد بایستی داروهای ایجادکننده برادی کاردی قطع و به پزشک خود مراجعه نمایند. کاهش ضربان قلب در هنگام خواب شایعتر می باشد. برخی بیماریهای داخلی ممکنست باعث بروز کندی ضربان قلب (برادی کاردی) شوند که از جمله آنها موارد زیر می باشند :

اختالالت گوارشی – اختالالت ادراری تناسلی – افزایش فشار داخل جمجمه – سکته حاد سطح تحتانی قلب ، همچنین کاهش فعالیت تیرویید (هیپوتیروییدی) می تواند باعث کاهش ضربان قلب شود.

در بسیاری از موارد نیاز به درمانهای خاص برای برادی کاردی وجود ندارد ولی در برخی از موارد درمان لازم است، بویژه چنانچه برادیکاردی باعث بروز مشکلات و ایجاد علایم شده باشد درمان لازم است. در درمان از داروهای مختلف می توان استفاده کرد و نیز بایستی علل زمینه ساز را درمان نمود.

Posted on Leave a comment

نارسایی قلب متعاقب سکته قلبی (قسمت اول)

نارسایی قلب

همانگونه که در مباحث قبلی اشاره شد نارسایی قلب با علل گوناگون ممکن است رخ دهد. یکی از شایعترین دلایل بروز نارسایی های قلبی بیماریهای عروق قلب می باشد.

غالبا بیمارانی که دچار سکته های قلبی می شوند بدرجات مختلفی مبتلا به نارسایی قلب خواهندشد. نارسایی قلب پس از سکته های قلبی در برخی موارد شدید بوده و باعث ناتوانی بیمار و احساس تنگی نفس می شوند. در اینگونه موارد غالبا قدرت انقباضی قلب بشدت کاهش یافته است.

نارسایی قلب

در برخی موارد علایم مختصر بوده و تاثیر زیادی بر وضعیت عمومی فرد بجا نخواهد گذاشت. اما در پاره ای از موارد نارسایی قلب مطلقا علامتی درروزهای اولیه بجا نگذاشته و فقط با بررسی هایی از جمله اکوکاردیوگرافی قابل تشخیص خواهد بود.

در هر حال نارسایی قلب با هردرجه و شدتی که رخ داده باشد ولو آنکه مطلقا علایمی ایجادنکرده باشد قطعا نیاز به درمان و اقدامات خاص دارد و در غیر اینصورت می تواند عوارضی را برای قلب بهمراه داشته باشد.

درصورتی که بیمار بلافاصله پس از سکته قلبی تحت درمان دارویی با داروهایی که انسداد عروقی را باز می کنند قرار بگیرد و یا بهتر از آن تحت آنژیوپلاستی قرار گیرد بمیزان زیادی احتمال ایجاد نارسایی قلب کاهش می یابد.

علت آنستکه ماهیت نارسایی قلب متعاقب سکته های قلبی کاهش خونرسانی به دیواره های قلب می باشد و طبیعتا چنانچه لخته موجود در عروق خونی که باعث ایجاد سکته قلبی شده است برطرف شود و خونرسانی به دیواره های قلب برقرارگردد احتمال بروز نارسایی قلب کاهش خواهد یافت.

درصورت بروز نارسایی قلبی متعاقب سکته نیز نیاز به بررسی کافی جهت روشن شدن وضعیت عروقی بیمار می باشد .دراینصورت چنانچه هنوز تنگی شدیدی باقی مانده باشد با استفاده از آنژیوپلاستی می توان آنها را باز نموده وبه بهبودی وضعیت قلبی بیمار کمک کرد.

در هر حال بیمارانی که در اثر سکته های قلبی دچار نارسایی قلب شده اند بایستی تحت مراقبتهای خاص قرار گرفته از داروهای افزاینده قدرت قلب استفاده کرده و از مصرف نمک بپرهیزند.

لازم بذکر است که سکته های قلبی با مکانیسمهای دیگری نیز می توانند باعث نارسایی قلب شوند که در قسمتهای بعدی همین سایت به آنها اشاره می شود.

Posted on Leave a comment

تومور های قلبی

تومورهای قلبی

غالبا خوش خیم بوده و شایع نمی باشند. شایعترین تومور قلب میکسوم نام دارد که توموری خوش خیم می باشد.

تومور میکسوم

گاهی تکه هایی از تومور های قلبی کنده شده و به قسمتهای مختلف بدن مهاجرت می کنند. شایعترین مکان مهاجرت تومور های قلب به عروق مغز می باشد .

درصورت مهاجرت تکه هایی از تومور به مغز ممکن است سکته مغزی رخ دهد.

تومورهای قلبی

لذا درکسانی که سکته مغزی منتشر در چند قسمت مغز دارند بایستی احتمال لخته یا تومور قلبی را در نظر داشت.

تومور های قلب در خانم ها شایعتر می باشند. درمان این تومورها براحتی با جراحی و سایر روش ها صورت می پذیرد.

تومورهای قلبی

برای طرح سوالات وگرفتن پاسخ و کسب اطلاعات کامل تر می توانید به سایت دکترهادی زاده مراجعه کنید.

Posted on Leave a comment

اسکن پرفیوژن قلب

اسکن پرفیوژن قلب

(GATED MYOCARDIAL PERFUSION SPECT)

اسکن پرفیوژن قلب برای تشخیص تنگی رگهای اصلی قلب و نیز سکته قلبی و … بکار می رود.

اسکن پرفیوژن در دو مرحله انجام می شود:

 1. مرحله استراحت
 2. مرحله پس از استرس بر قلب

این اسکن با تزریق ماده ی رادیو اکتیو صورت می پذیرد.

مرحله استرس ،به دو طریقه انجام می شود (استرس دارویی یا ورزش) در روش ورزش ،بیمار روی تردمیل شروع به دویدن می کند و در استرس دارویی ،با تزریق دارو، فعالیت و ضربان قلب افزایش می یابد.

معمولا تصویر برداری در دو جلسه (دو روز) و گاهی در یک جلسه انجام می شود.

پس از انجام مرحله استرس ،تصویر برداری مرحله استراحت ممکن است در همان روز (چند ساعت بعد) یا در روز دیگری انجام شود که در این مرحله رادیو داروی مربوطه مجددا بداخل ورید تزریق می شود و 30 تا 90 دقیقه بعد تصویر برداری صورت می پذیرد.

سپس تصاویر بدست آمده از دو مرحله ی عکسبرداری (استراحت و فعالیت استرس) با هم مقایسه می شوند و بدین وسیله می توان متوجه شد که خون به اندازه کافی به کدام قسمت از قلب نمی رسد.

سپس با توجه به اینکه هر دیواره و قسمت از قلب ،توسط یک رگ مشخص خونرسانی می شود ، می توان مشخص کرد کدام رگ قلب دچار گرفتگی شده است.

در اسکن ،پس از آنکه قلب به حداکثر استرس لازم رسید ،رادیو داروی مربوطه بصورت تزریقی وارد ورید بیمار می شود و 15 تا 90 دقیقه بعد ،تصویر برداری از قلب شروع می گردد که معمولا حدود 15 تا 20 دقیقه طول می کشد.

هر چند اسکن قلب یک روش غیر تهاجمی و مفید می باشد ولی با توجه به استفاده از رادیو دارو ، توصیه های خاص بایستی مدنظر باشد.

اسکن قلب در خانم های باردار ممنوع است ،در خانم های شیرده توصیه نمی شود ولی در صورتی که انجام شود باید تا 18 ساعت پس از انجام آن ،از شیردهی خودداری نمایند.

لازمست در 24 ساعت اول پس از انجام اسکن ،از مواجهه نزدیک با خانم های باردار یا اطفال زیر 2 سال خودداری شود.

ضمنا توصیه می شود قبل از مراجعه جهت اسکن، اطلاعات کافی از مراحل آن کسب نمایید و حتی المقدور بیش از اندازه لازم در محل نمانید.

معمولا بایستی بیماران 4 – 6 ساعت قبل از انجام ،ناشتا باشند .

همچنین بایستی موارد خاص رعایت شوند که جهت اطلاع از آنها ،می توانید به مقاله ی (آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن) در همین سایت مراجعه نمایید.

Posted on Leave a comment

ام آر آی MRI

ام آر آی

در روش تصویربرداری بارزونانس مغناطیسی (MRI)، برای ایجاد تصویر از نواحی مختلف بدن (از جمله قلب) از میدان های مغناطیسی استفاده می شود.

اسکنر MRI یک میدان مغناطیسی در اطراف بدن ایجاد می کند که این میدان مغناطیسی ، با عناصرمغناطیسی بدن (مثل هیدروژن) واکنش می دهد و تولید امواج رادیویی می نماید که این امواج رادیویی توسط یک رایانه تجزیه و تحلیل شده و یک تصویر ایجاد می نماید.

در حقیقت اساس MRI بر پایه ی نحوه ی قرارگیری ملکول هیدروژن (یکی از مهمترین اجزا بدن انسان) می باشد.

تصاویر ایجاد شده توسط MRI مشابه تصاویر بدست آمده از CT اسکن می باشد با این تفاوت که در MRI از اشعه X استفاده نمی شود.

ام آر آی قلب در ارزیابی ساختارها و عملکرد قلب ، دریچه ها، عروق اصلی قلب و ساختارهای اطراف قلب شناسایی و بررسی تاثیرات و میزان بیماری های شریان های قلب و … بکار می رود.

MRI درد نداشته و معمولا نیاز به هیچ تزریقی ندارد و هیچ خطر مشخصی برای بدن ندارد اما برای بررسی عروق قلب و سایر نواحی ، از تزریق یک ماده مخصوص استفاده می شود.

ماده مصرفی، معمولا گادولینیوم است که در بازو تزریق می گردد و حساسیت زا نمی باشد.

ممنوعیت های انجام MRI

 • پیس میکر (ضربان ساز) موقت
 • کلیپس های فلزی برای درمان آنوریسم مغزی
 • کاتتر سوان گانز
 • ایمپلنت های فلزی داخل چشم

انجام ام آر آی نیاز به بستری نداشته و با هیچ محدودیتی پس از انجام آن ،همراه نمی باشد و میتوان بلافاصله رانندگی کرده و به محل خود برگشت.

افرادی که از نظر روحی توانایی بودن در فضای بسته کوچک (در حین MRI) را ندارند یا امکان خوابیدن به پشت (برای مدتی حدودی نیم ساعت)را ندارند ،بایستی به پزشک خود اطلاع دهند.

Posted on Leave a comment

سنکوپ

سنکوپ

سنکوپ عبارتست از، از دست دادن هوشیاری به مدت کوتاه که شخص وضعیت طبیعی بدن خود را از دست می دهد و سپس بصورت خود به خودی به حالت عادی بازمی گردد.

در زبان عامه، عموما به سنکوپ غش گفته می شود. علت بروز سنکوپ ،کاهش رسیدن خون به مغز است که به هر دلیل جریان خون به مغز کاهش یابد می تواند باعث بروز سنکوپ گردد.

کاهش سطح هوشیاری غالبا سریع و ناگهانی شروع شده و کوتاه مدت نیز می باشد (معمولا کمتر از 10 ثانیه) .

بیشترین زمان شیوع سنکوپ ،بین 10 تا 30 سالگی می باشد که البته در افراد پیر نیزبروز سنکوپ شایع می باشد. گاهی قبل از بروز سنکوپ و از بین رفتن هوشیاری ،علائمی برای بیمار رخ می دهند (علائم پرودرومال) که می تواند شامل رنگ پریدگی، تاری دید، تهوع و استفراغ، احساس گرفتگی، سرگیجه و … می باشد.

سنکوپ

آمار بروزسنکوپ ،متفاوت است و از هر هزار نفر معمولا 3 تا 6 نفر به سنکوپ مبتلا می شوند و این حالت در خانم ها شایعتر است.

سنکوپ علل مختلفی دارد که شایعترین آنها علل عروقی و پس از آن علل قلبی قرار دارند . شایعترین علت قلبی که باعث ایجادسنکوپ می شود ،آریتمی ها (نامنظمی های قلب) می باشند.

یکی از شایعترین علل سنکوپ ،بنام سنکوپ وازوواگال نامیده می شود که غالبا در اثر استرس ها و فشارهایی مانند ایستادن طولانی مدت ،استرس های عاطفی شدید( مثل دیدن خون و… )، دوش آب داغ و سایر موارد رخ می دهد. که علت اصلی آن ،افت ناگهانی فشار خون می باشد که گاهی کاهش ضربان قلب نیز علاوه بر افت فشار خون ، وجود خواهد داشت.

درسنکوپ وازوواگال بیماران معمولا قبل از بروز سنکوپ، احساس تهوع و استفراغ، احساس گرما و سبکی سر ،طپش قلب و اختلال دید دارند و پس از سنکوپ نیز

احساس گرما و تعریق و خستگی خواهند داشت.

در مورد افرادی که دچارسنکوپ شده اند، علاوه بر مراجعه به پزشکان حاذق جهت تشخیص و درمان سریع و صحیح توصیه های زیر قابل ذکر می باشد: (بویژه افرادی

که دچار سنکوپ در اثر استرس و هیجانات عاطفی می شوند)

 • از الکل و داروهایی که باعث افت شدید فشار خون می شوند دوری کنید .
 • از کم آب شدن بدن خود دوری کنید.
 • در صورتی که احساس کردید حمله سنکوپ قریب الوقوع است ،سریعا بنشینید یا دراز بکشید و مقدار زیادی آب بنوشید (مثلا 500 سی سی آب)
 • قبل از اقدام به مواردی که احتمال سنکوپ دارد (مثل گرفتن نمونه خون و…) مقدار زیادی آب بنوشید.
 • در صورت احساس نزدیک بودن سنکوپ در اثر افت فشار خون، دستها را مشت کنید و عضلات را منقبض نمایید.
 • از ورود در شرایطی که باعث بروز سنکوپ می شود (فعالیت های شدید، ایستادن طولانی مدت ،دوش آب داغ و… ) پرهیز کنید.
 • حتی المقدور از استرس و هیجانات روحی دوری نمایید.
Posted on Leave a comment

عوامل ایجاد آریتمی قلب

آریتمی قلب

در این حالت، یک مسیر عصبی اضافه در قلب وجود دارد .این مسیر عصبی ،در گره دهلیزی بطنی و یا در محلی کنار آن قرار دارد.

در صورتیکه مسیر عصبی اضافه فعال شود ،ممکن است جریان الکتریکی طبیعی قلب که از قسمت فوقانی قلب شروع شده و به پایین می آید ( و در حالت طبیعی ،پس از رسیدن به پایین قلب پایان می یابد) مجددا وارد این مسیر اضافی شده به بالا حرکت کرده و مکررا حالت چرخشی به خود گیرد.

آریتمی قلب

این پایداری جریان الکتریکی و چرخش مکرر آن باعث می شود که قلب به طور مداوم تحریک شود و آریتمی های تند (نامنظمی های سریع) قلب ایجاد شوند.

این ضربانات سریع در خانم ها شایعتر می باشند و غالبا تا قبل از شروع آریتمی، بیمار مشکل خاص ندارد و بطور ناگهانی ایجاد شدن ضربانات سریع در قلب خود را احساس می کند.

غالبا این آریتمی ها خودبخود پایان می یابند ولی گاهی نیاز به مراجعه به بیمارستان و تزریق دارو و سایر راههای درمانی دارند .

در برخی موارد آریتمی ها خیلی شدید و تکرار شوند یا با علایم غیر قابل تحمل باشند یا قابل درمان و کنترل دارویی نباشند و… ،نیاز به ابلاسیون می باشد.

در ابلاسیون ،بدون نیاز به بیهوشی ،راه اضافه قلبی ،از بین رفته و از تکرار آریتمی ها جلوگیری می شود.

Posted on Leave a comment

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

پیشگیری از بیماری های قلبی

بیماری های قلبی عروقی در سراسر جهان به عنوان علت اصلی مرگ و میر زنان و مردان شناخته می شوند .نزدیک به 50% کل مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر دار ،مربوط به بیماری های قلبی عروقی است.

بیماری های قلبی عروقی ، بار سنگینی از لحاظ اقتصادی و … بر روی دوش جوامع وارد می سازند و می توانند عوارض جبران ناپذیری را بهمراه داشته باشند (مراجعه به مقاله میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در همین سایت)

بیماری های قلبی عروقی در مراحل اولیه خود، علامت خاصی ندارند و معمولا به طور آهسته و تدریجی بوجود می آیند .حتی برخی عوامل زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی ممکن است از کودکی وجود داشته باشد ولی تشخیص داده نشوند (فشار خون بالا، چربی بالا و…)

پیشگیری از بیماری قلبی

بیماری های قلبی عروقی می توانند خود را به اشکال مختلف نشان دهند از جمله:

 • سکته قلبی
 • سکته مغزی
 • بیماری های عروقی محیطی
 • بیماری های کلیوی

از آنجا که همواره پیشگیری مقدم بر درمان است و به هر حال در صورت بروز بیماری ها حتی درمان صحیح نیز شاید نتواند عوارض را بطور کامل برطرف سازد، لذا در سراسر دنیا محققان تلاش بسیاری برای توسعه امر پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی نموده اند.

برای بیماری های قلبی عروقی ،تعدادی از بیماری ها بعنوان علل زمینه ساز شناخته شده اند که پیشگیری از آنها می تواند کمک بزرگی به پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی بنماید.

در ادامه مبحث به شناخت ریسک فاکتورهای قلبی عروقی خواهیم پرداخت.

Posted on Leave a comment

عوامل خطرساز برای بروز بیماری های قلبی عروقی -2

عوامل بیماری قلبی و عروقی

(قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله ،به بررسی عوامل خطر ساز قلبی غیر قابل اصلاح پرداختیم. هم اکنون به عوامل خطرساز قلبی عروقی که قابل تغییر می باشند اشاره می شود.

1) ژنتیک و نژاد:

مسائل ژنتیکی می توانند نقش مهمی در بروز بیماری های قلبی عروقی داشته باشد بعنوان مثال در برخی افراد چربی خون بطور ژنتیکی بالاست که می تواند به بروز زودرس بیماری های قلبی عروقی کمک نماید. همچنین بالاتر بودن فشارخون در سیاهان ،زمینه ساز بروز بروز بیماری های قلبی عروقی در آنهاست.

2) فشارخون بالا:

از عوامل بسیار مهم بروز بیماری های قلبی عروقی است. بسیاری از فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی (سیگار،چاقی و…)می تواند هم بطور مستقیم بیماری قلبی عروقی ایجاد کنند و هم با بالا بردن فشار خون ،بطور غیر مستقیم بیماری های قلبی عروقی را ایجاد یا تشدید نمایند.

3) دخانیات:

نقش بسیار مخربی در ایجاد بیماری های قلبی عروقی دارند .انواع دخانیات ،اثرات زیانباری دارند. حتی تماس غیر مستقیم با دود سیگار و … می تواند زیانبار باشد.

اثرات مخرب سیگار:

 • انقباض و تنگی سرخرگهای قلب
 • بالا رفتن فشار خون
 • افزایش تعداد ضربان قلب (آریتمی)
 • رسوب دادن مواد در عروق قلبی و محیطی
 • افزایش خطرسکته قلبی و مغزی از طریق ایجاد لخته

برای اطلاعات بیشتر در خصوص تاثیر مواد مخدر از جمله سیگار، قلیان، پیپ و … مقاله خطر انواع دخانیات برای بیماران قلبی را مطالعه نمایید.

4) چربی خون بالا:

رسوب کلسترول در جدار رگها، بشدت باعث افزایش خطر ایجاد و تشدید بیماری های قلبی عروقی می شود.


5) دیابت (قندخون بالا):

دیابت نقش مهمی در بروز بیماری های قلبی عروقی دارد. اکثرافراد مبتلا به دیابت ،در اثر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی می میرند. کنترل قند خون می تواند در کاهش ابتلا به بیماری های قلبی عروقی موثر باشد.

6) چاقی و رژیم غذایی نادرست:

چاقی هم بطور مستقیم می تواند باعث ایجاد بیماری های قلبی عروقی شود هم بطور غیر مستقیم با افزایش فشار خون ،افزایش چربی خون ،افزایش بار تحمیلی برروی قلب و… باعث ایجاد بیماری های قلبی عروقی می شود.

7) بی تحرکی:

بی تحرکی باعث بالا رفتن چربی خون ،افزایش وزن، افزایش فشار خون، ابتلا به دیابت و… می شود
حداقل 30 دقیقه فعالیت متوسط در اغلب روزهای هفته توصیه می شود.

8) استرس:

استرس هم بطور مستقیم با افزایش ضربان قلب، افزایش فشار خون و… و هم بطور غیر مستقیم با افزایش احتمال مصرف دخانیات ،مواد غذایی (پرخوری)، الکل و… باعث ایجاد یا تشدید بیماری های قلبی عروقی می شود.

9) الکل:

الکل علاوه بر احتمال ایجاد عدم کنترل بر رفتار و بروز خطرات گوناگون و نیز بروز برخی عوارض جبران ناپذیر کبدی، بویژه با مقادیر زیاد می تواند باعث افزایش چربی های خون ،افزایش ضربان قلب، ایجاد نامنظمی های قلب (آریتمی) رسوب مواد در عروق قلب و گرفتگی آنها و… شود.

در ادامه ،به هر یک از عوامل خطرساز به طور مستقل در همین سایت خواهیم پرداخت.

Posted on Leave a comment

عوامل خطرساز برای بروز بیماری های قلبی عروقی -1

عوامل بیماری قلبی و عروقی

(قسمت اول)

برای پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی، یکی از مهمترین پایه ها شناخت عوامل خطرساز بروز این بیماری ها می باشد تا با شناخت آنها بتوان بخوبی آنها را تحت کنترل درآورد.

عوامل خطرساز (ریسک فاکتورهای) بیماری های قلبی عروقی به دو دسته قابل تغییر و غیرقابل تغییر تقسیم می شوند.

الف) عوامل خطرساز غیر قابل اصلاح:

1) جنس بیمار
2) سابقه خانوادگی
3) سن بالا
4) ژنتیک

1)جنس بیمار:
قبل از یائسگی، هورمون های جنسی زنانه تا حدود زیادی نقش محافظتی در برابر بیماری های قلبی عروقی در زنان ایفا می نمایند .بنابراین در سنین قبل از یائسگی (60-55سالگی)، زنان در معرض خطر کمتری نسبت به مردان قرار دارند.

2)سابقه خانوادگی:
مرگ در سن زیر 55 سال در پدر و مرگ در سن زیر 65 سال در مادر و همچنین بروز بیماری های قلبی عروقی در پدر و مادر، برادر و خواهر و… می تواند نشانه احتمال بالای بروز بیماری های قلبی عروقی در شخص باشد.

3)سن بالا:
پیری احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.
مردان نسبت به زنان در سنین پایین تری دچار مشکلات قلبی عروقی می شوند .پس از یائسگی، بتدریج احتمال خطر برای زنان و مردان به یک اندازه خواهد بود.

در قسمت دوم این مقاله ،به بررسی عوامل زمینه ساز قابل تغییر خواهیم پرداخت.

Posted on Leave a comment

روش پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی با رژیم غذایی

روش پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی

نکات قابل توصیه برای پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی و اصول کلی کاهش خطر در بیماران قلبی

پیشگیری و مراقبت در بیماران قلبی

استفاده زیاد از چربی های جامد یا اشباع مثل روغن جامد، روغن نارگیل، روغن ها و کره های حیوانی، لبنیات پرچرب، کله پاچه دل و جگر، سیراب شیردان، مغز، پوست مرغ و قسمت های چرب گوشت و مرغ، غذاهای چرب و غوطه ور در روغن مثل سرخ کردنی ها، سس های چرب مثل مایونز، غذا، شیرینی وکیک هایی که خامه یا روغن زیادی در تهیه آنها بکار رفته است، باعث افزایش کلسترول یا چربی بد خون (LDL) می شود، اگر این کلسترول بالا رود بتدریج می تواند باعث تنگ شدن یا گرفتگی عروق، سکته قلبی یا سکته مغزی شود.

 • جهت کاهش چربی بد خون (رسوب کننده در رگها) و افزایش چربی مفید آن، علاوه بر مصرف نکردن مواد غذایی فوق، در رژیم غذایی از چربی های مفید مثل روغن زیتون و روغن کانولا در حد یک قاشق غذاخوری در روز، دانه های گیاهی چرب و انواع آجیل های خام مثل گردو ، بادام زمینی، بادام ، تخمه آفتابگردان در حد نصف استکان کوچک در روز (به جز پسته ونارگیل) و ماهی های چرب مثل ماهی آزاد، ساردین و ازون برون بطور هفتگی استفاده نمایید.
 • استفاده از انواع میوه ها، سبزیها، حبوبات، سیر، زردچوبه و سماق (که به کاهش کلسترول خون کمک می کنند) توصیه می گردد. نان های سبوس دار، غلات، حبوبات، سویا، میوه ها و سبزیجات توصیه می شوند.
 • چربی های قابل مشاهده گوشت را جدا کنید و پوست و بال مرغ را مصرف نکنید.
 • در صورتیکه غذاها بصورت بخارپز یا آب پز تهیه شوند، بهتر بوده و توصیه می شود حتی المقدور غذاها سرخ نشوند. لیکن در صورت نیاز به سرخ کردن غذا، از روغن مایع استفاده شود.

تاثیر تغذیه در نارسایی قلب

 • افراد فشار خونی، بادام، جوانه گندم، خمیر یا پوره بادام، انواع سبزی و آب سبزی های معطر، بیشتر استفاده کنند.
 • مصرف قند و شکر، عسل ، خرما و تمام مواد غذایی شیرین و نشاسته ای باید کنترل شود، چون شیرینی زیاد موجب چاقی، افزایش تری گلیسرید خون، افزایش قند خون و بیماری دیابت یا مرض قند می شود.
 • مصرف لبنیات مثل: شیر و ماست کم چرب، دو تا سه لیوان و مصرف پنیر کم نمک به مقدار 30 گرم (یک قوطی کبریت) در روز مجاز است.
 • مصرف دانه ها مثل: سویا، کنجد، سبوس گندم، دانه آفتابگردان، نخود، لوبیا سفید، عدس، بادام ، بادام هندی، فندق و برگه زردآلو همراه با مواد غذایی حاوی ویتامین c مثل توتها، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای به تامین آهن بدن کمک می کند.
 • مصرف حداقل 1-2 بار ماهی در هفته به صورت کباب شده یا بخار پز توصیه می گردد.
 • بهتر است گوشت سفید (مرغ و بویژه ماهی)، جایگزین گوشت قرمز شود.
 • استفاه زیاد و دایمی از انواع نوشابه ها مضر است، دوغ کم نمک را جایگرین نوشابه ها کنید.
 • مصرف دو عدد تخم مرغ در هفته مجاز است.
 •  مقدار نمک مصرفی که در روز توصیه می شود به اندازه ی یک قاشق چایخوری است که بطور معمول از طریق مصرف مواد غذایی به بدن می رسد بنابراین نیازی به افزودن نمک هنگام صرف غذا نمی باشد و بهتر است اصولاً نمک پاش سرسفره گذاشته نشود. بخاطر داشته باشید که مصرف زیاد نمک باعث ورم پاها، افزایش فشار خون و بدتر شدن حال عمومی بیماران یا نارسایی قلبی می شود و مضر است . افرادی که مبتلا به فشار خون ونارسایی قلب نمی باشند در صورت اصرار می توانند روزانه ½ قاشق چایخوری نمک مصرف نمایند. از مصرف شورجات، ترشیجات، کنسروها، سوسیس و کالباس و زیتون شور پرهیز شود.

مصرف نمک برای بیماران قلبی

 • افزایش وزن موجب وارد آمدن فشار زیاد بر قلب و سایر اعضای بدن می شود. جهت جلوگیری از چاقی علاوه بر کنترل تغذیه خود حتماً روزی حداقل30 دقیقه نرمش و پیاده روی کنید.
 • پیاده روی روزانه حداقل 30 دقیقه (بستگی به تحمل و توصیه پزشک)، توصیه می شود اما نبایستی فعالیت های سنگین که باعث درد قفسه سینه یا تنگی نفس می شود داشته باشید. پیشنهاد میکنم مطلب ورزش در درمان نارسایی قلب که قبلاً در همین سایت به آن اشاره کردیم مطالعه شود.
 • از فعالیت های سنگین مانند وزنه برداری و دویدن سریع وناگهانی اجتناب شود. قبل و بعد و در حین فعالیت بدنی آب بنوشید و از ورزش بلافاصله پس از غذا پرهیز نمایید.
 • بیماران قلبی همیشه قرص زیرزبانی همراه داشته باشند و در صورت درد قلبی از آن استفاده نمایند. (سه عدد قرص با فاصله 5 دقیقه در صورت نیاز) در صورت عدم کنترل درد، بلافاصله با 115 تماس گرفته و یا به بیمارستان مراجعه نمایید.
 • از مصرف چای پررنگ و قهوه پرهیز نمائید.
 • از مواجهه با هوای خیلی سرد و گرمای زیاد پرهیز نمائید.
 • از استرس عصبی و روحی اجتناب نمایید.

استرس و عصبانیت برای بیماران قلبی

 • بهتر است شام زودترصرف شود تا باعث اختلال در خواب و کندی عمل هضم نگردد.
 • بجای حذف یک وعده غذا بهتر است 4-3 وعده غذا مصرف شود اما هر وعده غذا سبک باشد و بویژه حتماً صبحانه مصرف گردد.
 • در مصرف فلفل تند و مواد کافئین دار مثل قهوه ، شکلات و چای غلیظ که می توانند تعدادضربان قلب را افزایش دهند، زیاده روی نشود.
 • مصرف انواع دخانیات ، سیگار و قلیان و پیپ و … و الکل مطلقاً ممنوع است، مطلب خطر انواع دخانیات برای بیماران قلبی مطالعه شود.
 • در صورت نداشتن حساسیت شخصی، مصرف ادویه ها وترشی ها در حد معمول بلامانع است.
Posted on Leave a comment

نقش ارث در ایجاد بیماری قلبی

نقش ارث در ایجاد بیماری قلبی

—توارث، یکی از عوامل خطرزای بیماری های قلبی می باشد و لذا در کسانی که در نزدیکان خود (مانند پدر و مادر، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ و…)

بیماری های قلبی عروقی، فشارخون بالا، دیابت، سکته مغزی، چاقی و… وجود داشته باشند، احتمال ابتلا به این بیماری ها بیشتر از بقیه افراد می باشد لذا بایستی این افراد، چند نکته مهم را در نظر داشته باشند:

نقش ارث در ایجاد بیماری قلبی

الف) شیوه زندگی خود را سالم کنند و عوامل خطرزای خود را کنترل نمایند و از انجام اموری که باعث بروز بیماری می شود خودداری نمایند.

ب) مکرراً و هر از چندگاه با مراجعه به پزشک، خود را از نظر ابتلاء به بیماریهای گوناگون بویژه بیماریهایی که در فامیل شما وجود دارند بررسی کنید تا در صورت ابتلاء، هر چه زودتر درمان شروع گردد.

—کسانی که در فامیل خود دارای بیماری های فوق می باشند، بایستی از همان کودکی تحت مراقبت بیشتر باشند و شیوه زندگی مناسب و بدور از عوامل خطر داشته باشند و به تناوب تحت بررسی قرار گیرند.

—به عنوان مثال کسی که عوامل خطر دارد ، بیشتر از بقیه بایستی ورزش کند، از چاقی بدور باشد، سیگار نکشد و شیوه زندگی مناسب داشته باشد.

—باید دقت شود که برخی عوامل زمینه ساز ایجاد بیماری های قلبی عروقی، غیر قابل تغییر را کنترل نمود که کمک زیادی به جلوگیری و درمان بیماریهای قلبی خواهدداشت.

—بنابراین مصرف هرنوع دخانیات، بایستی قطع شود، دیابت، فشارخون بالا، چربی خون بالا، و استرس و وزن، در حدود نرمال حفظ شود و برنامه های ورزش مناسب به کار رود.

Posted on Leave a comment

خطر انواع دخانیات برای بیماران قلبی

خطر انواع دخانیات برای بیماران قلبی

یکی از اشتباهات رایج در بین بسیاری از مردم، آنست که تصور می کنند فقط سیگار است که باعث مشکلات قلبی، ریوی، سرطان و… می شود و استفاده از قلیان و پیپ و… ضرر کمتری به همراه دارد. برای رفع این باور غلط و روشن شدن میزان خطرات موارد فوق، به مطالب زیر توجه فرمائید.

خطر انواع دخانیات برای بیماران قلبی

قلیان
قلیان باعث ورود حجم دودی 10 تا 20 برابر دود ناشی از سیگار به بدن می شود. در حقیقت یکبار قلیان کشیدن، معادل 70 نخ سیگار می باشد. یک نخ سیگار، معمولا ًنیم تا یک لیتر دود تولید می کند در حالی که یکبار کشیدن قلیان ،حدود 10 تا 20 لیتر دود تولید خواهد نمود.

از طرف دیگر بعلت آنکه قلیان معمولاً بصورت اشتراکی و توسط چندین نفر استفاده می شود، باعث می شود باکتری ها و ویروس ها در داخل لوله قلیان باقی مانده و باعث انتقال بیماری های خطرناکی مانند هپاتیت وسل و… می شود.

پیپ

توتون موجود در پیپ ،بیشتر از سیگار بوده و دود حاصل از آن ،معادل مصرف چندین نخ سیگار می باشد.

از سوی دیگر دود پیپ، قلیایی تر از دود سیگار است و در نتیجه آسیب و اعتیاد آن برای استفادکنندگان از پیپ وحتی اطرافیان آنها، بیشتر می باشد.

از سوی دیگر، دود پیپ بطور کلی خطرناک تر از دود سیگار بوده و میزان انواع بیماری های ریوی و سرطانها (سرطان ریه،حنجره، مری، دهان و سرو گردن) با مصرف پیپ، بیشتر از مصرف سیگار است.

سیگار برگ

بدلیل آنکه سیگار برگ ،علاوه بر داشتن توتون، دارای غشایی از برگ تنباکو نیز می باشد، میزان دود حاصل از آن بسیار بسیار بیشتر و خطرناک تر از سیگار معمولی است.

Posted on Leave a comment

نارسایی قلبی

نارسایی-قلبی

تعریف بیماری: نارسایی قلبی (Congestive heart failure) , مجموعه ای ازنشانه هاست که دران بدلیل ناهنجاری بافت قلب یا ناهنجاری عملکرد آن, قلب نمی تواند بمیزان لازم و متناسب با نیازهای بدن, خون را دریافت یا پمپاژ نماید.

به این دلیل به این بیماری نارسایی احتقانی گفته می شودکه بدلیل ضعیف بودن قدرت پمپاژ قلب ،خون درریه ها و سایر قمستهای بدن تجمع یافته و احتقان رخ می دهد.

نارسایی قلب

شیوع :
بیماری نارسایی قلبی , یکی از علل شایع مراجعه بیماران به بیمارستانها می باشد و به ویژه در افراد بالاتر از 65 سال , شیوع بیشتر دارد.

سیر بیماری :
نارسایی قلب میتواند به مرور زمان پیشرفت کرده و وضعیت عمومی بیمار بدتر شود ولی اگر دستورات پزشکی اعم از دارو , خوراک , فعالیت جسمانی و… را به دقت رعایت نمایند غالبا وضعیت بیماررو به بهبودی گذاشته و اغلب بیماران کلا احساس بهبود و سلامت کرده و می توانند زندگی پرنشاط و موفقی داشته باشند .

نارسایی قلب

بعبارت دیگر در اکثریت موارد نارسایی قلب می تواند با درمان صحیح دارویی بهبودیافته یا کلا از بین برود.

نارسایی قلب

چه مواردی را بایستی دردرمان مدنظر قرار داد؟

1) داروهایی راکه توسط پزشک معالج تجویز میشوند سرموقع و بدقت مصرف نمایید.

2) احتیاطات لازم درمصرف رزیم غذایی رابعمل اورید بویژه رژیم غذایی کم نمک کم چربی وپتاسیم زیاد استفاده کنید. (برای آشنایی بارژیم های غذایی کم نمک,کم چربی و پتاسیم دار به قسمت برنامه های غذایی مناسب مراجعه نمایید.

نارسایی قلب

3) ازمصرف دخانیات وورود به فضاهای با آلودگی خودداری کنید.

نارسایی قلب

4) تحت نظر پزشک خود ، ورزش و فعالیت بدنی مناسب را در دستور کارخود قرار دهید.

نارسایی قلب

5) از اینکه در معرض عفونت وبیماریهای مختلف قرار گیرید، بشدت بپرهیزید .بخاطر داشته باشید هرگونه عفونت و یا التهاب حتی سرماخوردگی می تواند باعث بدترشدن وضعیت بیمار شود.

6) استراحت کافی داشته باشید و از هر عاملی که باعث تحمیل فشار زیاد بر قلب می شود بپرهیزید.

7) بطور منظم وزن خود را کنترل نمایید.

نارسایی قلب

8) دربیماران نارسایی شدید قلب , بایستی مصرف مایعات نیز طبق نظر پزشک معالج محدود باشد.

9) از هرگونه استرس وتنش روحی بشدت پرهیز نمایید.

نارسایی قلب

در چه صورتی بایستی فورابه پزشک مراجعه نمایید؟

الف) درد در قفسه سینه یا گردن وبازو.

ب) احساس غش و بیهوشی.

ج) احساس افزایش شدید ضربان قلب.

ه) احساس مشکل تنفسی .

ح) افزایش ناگهانی وزن.

ط) احساس خستگی زیاد.

ی) سرفه های خشک وزیاد.

ک) تب بالا یا خلط زیاد.

ل) ضعف عضلانی , احساس گرفتگی عضلات.

م) ازدیاد ورم عمومی بدن یا ورم پا , شکم یا صورت .

نارسایی قلب

علائم و نشانه های نارسایی قلب :

1) تنگی نفس

2) تورم پاها

3) افزایش وزن بدن (بدلیل تجمع مایعات)

4) خستگی واحساس ضعف و بی حالی

5) مشکلات گوارشی و بی اشتهایی و یبوست

نارسایی قلب

اختلالات شناختی و بی اشتهایی و یاناتوانی در تفکر صحیح

روش های درمانی در نارسایی قلب :

1) درمان با داروهای افزایش دهندهء قدرت قلب

2) برنامه های ورزشی

3) اصلاح تغذیه و دریافت غذاهای مناسب

4) استفاده از ضربان ساز (پیس میکر) (در موارد خاص)

5) استفاده از دستگاه شوک دهنده (ICD) (در موارد خاص)

6) استفاده از دستگاه های کمکی برای افزایش قدرت قلب (در موارد خاص)

7) پیوند قلب (در موارد خاص)

8) درمانهای جدید

درمانهای امید بخش متنوعی دردنیای امروز بوجود آمده اند که براساس شرایط خاص هربیمار تجویز می گردند.

درصورت تمایل به آگاهی از اینکه کدامیک از درمانهای جدید متناسب باشرایط شماست می توانید بصورت حضوری و با تعیین وقت قبلی جهت بررسی و توضیحات لازم مراجعه نمایید.

Posted on Leave a comment

تغذیه مناسب بیماران دیابتی

تغذیه مناسب بیماران دیابتی

یکی از نکات مهم در کنترل قند خون مصرف صحیح مواد غذایی و تغذیه مناسب بیماران دیابتی است که میتواند قند خون را تا حد زیادی کنترل کند.

تغذیه مناسب بیماران دیابتی

گروه های غذایی شامل مواد زیر میباشند:

1) گروه سبزیجات

2) گروه میوه جات

3) گروه لبنیات

4) گروه گوشت و مواد پروتیینی

5) گروه غلات و مواد نشاسته ای

6) گروه چربی ها

در ادامه به چگونگی مصرف هر یک از مواد فوق در افراد دیابتی می پردازیم.

1) گروه سبزیجات:

انواع سبزیجات ،با داشتن فیبر زیاد، از بالا رفتن بیش از حد قند خون پس از صرف غذا جلوگیری می کنند.

توصیه می شود که هر روز از سبزیجات خام و پخته استفاده نمایید.

افزودن سیر و پیاز در غذاها، توصیه می شود.

بهتراست سبزی ها سریعا ً پخته شده و در کمی آب جوشانده شوند.

به سبزی پخته شده، کره یا مارگارین استفاده نکنید.

2) گروه میوه جات:

مصرف میوه با پوست توصیه می شود چرا که از یبوست نیز جلوگیری می نماید.

میوه را بصورت تازه مصرف کنید، از مصرف کمپوت، مربا میوه پخته بپرهیزید.

بهتر است بجای آبمیوه از میوه بصورت کامل استفاده کنید.

میوه های خشک باید بمیزان اندکی مصرف شوند چرا که مقادیر زیادی قند می باشند.

بدلیل آنکه انگور دارای میزان زیادی قند می باشد،نبایستی به مقدار زیاد مصرف شوند.

از میوه های شیرین ، حداکثر یکبار در روز استفاده کنید.

3) گروه لبنیات:

لبنیات (شامل شیر، پنیر، ماست، کشک و…) باید بصورت مداوم مصرف و در غذاهای اصلی گنجانده شوند.

توصیه می شود از شیروماست کم چرب (1درصد چربی) استفاده کنید.

اگر شیر کم چرب در اختیار ندارند، میتوانید شیر را جوشانده و چربی روی آن را جدا کنید.

4) گروه گوشت و مواد پروتئینی:

بهتر است گوشت کم چرب یا بدون چربی مصرف شوند.

توصیه می شود از گوشت سفید (مرغ، ماهی، میگو) بجای گوشت قرمز استفاده شود.

از فراورده های گوشتی (نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر در کمترین مقدار ممکن استفاده کنید (بدلیل داشتن چربی زیاد و مواد افزودنی)

روشهایی مانند کباب کردن، تفت دادن و بخارپز کردن برای گوشت ها بهترند.

5) گروه غلات و مواد نشاسته ای:

توصیه می شود مواد نشاسته ای با روغن زیاد (سیب زمینی سرخ شده، چیپس سیب زمینی یا ذرت)

دقت کنید که مواد غذایی با قندهای ساده (مثل شیرینی، شکلات، ژله، آبنبات، عسل، شربت و…) بسرعت در بدن قند خون را افزایش می دهند، (باید از خوردن آنها پرهیز کرد)

غذاهای نشاسته ای (غلات مثل نان ،برنج، ماکارانی و سیب زمینی) قند زیادی دارد و مصرف آنها باید براساس برنامه غذایی تنظیم گردد.

بهترین نوع نان برای بیماران دیابتیک، نان سنگک است.

6)گروه چربی ها:

از مصرف چربی های حیوانی خودداری کنید و بیشتر از چربی های گیاهی که حاوی کلسترول هستند(مارگارین، روغن گیاهی (مثل روغن ذرت ،آفتاب گردان ،زیتون و سویا و…) استفاده کنید.

سس مایونزحتی المقدور استفاده نکنید.

مغزیجات، حاوی چربی هستند. مصرف مغزیجات (مانندگردو، فندوق، بادام و دیگر آجیل ها ) بلامانع است (بامحاسبه کالری).

مغزیجاتی استفاده کنید که شور نباشند.

 

Posted on Leave a comment

علائم و نشانه های قند خون بالا – دیابت

علائم و نشانه های قند خون بالا - دیابت

در صورتی که قند خون بیمار کنترل نشود و بمدت طولانی بالا باقی بماند میتواند اختلالات مختلفی را ایجاد نماید شامل:

 • پر ادراری
 • پرنوش و احساس تشنگی
 • پرخونی
 • ضعف
 • عفونت های مکرر (ادراری و…)
 • اختلالات بینایی
 • بیماری های کلیوی
 • بیماری های عروق قلب و مغز
 • اختلالت اعصاب
 • افزایش فشارخون

علائم و نشانه های قند خون بالا - دیابت

باید دانست که دیابت ، بیماری در حال افزایش می باشد که علت مهم آن بالا رفتن میانگین سنی جمعیت، چاقی و عدم فعالیت جسمانی است.
لذا بایستی عوامل زمینه ساز قابل اصلاح آنرا (عدم فعالیت جسمانی مناسب، اضافه وزن و…) را کنترل نمود.

در درمان دارویی، از موارد مختلف شامل انواع مختلف انسولین، قرص های ضد قند خون، آسپرین، داروهای کاهندۀ چربی (نظیر آتورواستاتین و…) داروهایی که اثر غیر دیابت بر ارگانهای مختلف بدن را از بین می برند و… برحسب وضعیت بیمار وصلاحدید پزشک، استفاده شود.

درنظر داشته باشید که دیابت یک عامل خطرزای مهم برای ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی و سایر بیماری ها می باشد، لذا بایستی تحت کنترل قرار گیرد.

افرادی که مبتلا به دیابت هستند، بایستی بطور منظم تحت بررسی (چکاپ) قرار گیرند. درادامه به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره می شود:

1- وزن و کلسترول خون خود را بایستی با رژیم غذایی مناسب و ورزش کافی، کنترل نمایید.
2- حداقل 30 دقیقه ورزش در بیشتر روزهای هفته، ضروری است.
3- ترک الکل، یکی از ارکان درمان است.
4- ترک سیگار ضروری است.
5- بایستی بطور دوره ای، ارگانهی مختلف بدن (کلیه، چشم، قلب، پا و…) بانظر پزشک معالج، تحت بررسی های دوره ای قرار گیرند.
6- در صورتی که مبتلا به فشار خون بالا هستید، سطح فشار خون خود را تحت نظر پزشک، کنترل نمایید.
7- مصرف منظم دارو طبق صلاحدید پزشک معالج.

همانطور که اشاره شد، یکی از ارکان درمان در دیابت، داشتن رژیم غذایی مناسب است که در ادامه به مواردی در این زمینه اشاره می شود.

Posted on Leave a comment

بیماری قند خون بالا دیابت

بیماری قند خون بالا دیابت

بیماری قند خون بالا دیابت ، بیماری است که در آن اختلال در تولید و یا استفاده از هورمون انسولین در بدن بوجود می آید.

در بیماران دیابتی ، علاوه بر علائم بیماری دیابت ، گلوکز خون ناشتا معمولا ً بالاتر از 126 بوده و گلوکز خون در حالت غیر ناشتا (2 ساعت پس از مصرف قند) می باشد.

هورمون انسولین، هورمونی است که قند و سایر غذاها را به انرژی تبدیل می نماید و ماده ای لازم برای ورود گلوکز (قند) برای ورود به سلولهای بدن می باشد.

در فرد دیابتی، بدن نمی تواند به اندازۀ کافی انسولین تولید کند و یا نمی تواند از انسولین بصورت مناسب استفاده نماید.

محل تولید انسولین در بدن، غدۀ لوزالمعده (پانکراس) است که در شکم و در نزدیکی معده قرار دارد.

چرا تولید انسولین در بدن کاهش می یابد؟

هر عاملی که بتواند لوزالمعده را تخریب یا آسیب برساند می تواند باعث کاهش تولید انسولین و ایجاد بیماری مرض قند (دیابت) شود، این عوامل شامل بیماری های داخلی ، اتوایمیون و… می باشند.

دیابت به دو دستۀ نوع 1 ونوع 2 تقسیم می شود.

در بیماری های اتوایمیون (خود ایمنی) مکانیسم های ایمنی بدن، بطور اشتباه برعلیه قسمت هایی از لوزالمعده که انسولین را تولید می نمایند، فعال شده و آنها را از بین می برند در نتیجه لوزالمعده نخواهد توانست به اندازه کافی انسولین تولید کند که باعث افزایش قند خون خواهد شد.

به این نوع دیابت، دیابت نوع 1 گفته می شود.

ازطرفی در نوع 1 انسولین ، بعلت ترشح ناکافی انسولین، مقاومت به انسولین (در گیرنده های محیطی انسولین) و افزایش تولید گلوکز کبدی بیماران ممکن است که به انسولین نیاز داشته باشند یا نیاز نداشته باشند.

Posted on Leave a comment

درمان چربی خون

درمان چربی خون

یکی از پایه های اصلی درمان چربی خون بالا داشتن تغذیه ی مناسب است که در زیر به برخی مواردآن اشاره می شود.

درمان چربی خون

1- کاهش وزن : (اضافه وزن می تواند باعث افزایش چربی خون شود.) طبق تحقیقات حتی کاهش 2.5 تا 5 کیلوگرم از وزن بدن می تواند باعث کاهش کلسترول خون گردد.

2- فعالیت بدنی منظم : حداقل نیم ساعت تا 45 دقیقه مناسب فیزیکی در اکثر روزهای هفته توصیه میشود.

3- دارو درمانی (بر اساس نظر پزشک معالج صورت می پذیرد).

4- اصلاح عادات غذایی و دریافت مواد غذایی مناسب به شرح ذیل :

 • در هر وعده غذایی یک عددخیار و گوجه فرنگی یا یک واحد سبزیجات مصرف نمایید.
 • بهتر است برای نان مصرفی از نان سنگک یا نان جو استفاده شود که می تواند کمک کننده باشد.
 • حداقل گوشت مصرفی روزانه 120 گرم باشد.
 • از روغن های مناسب استفاده کنید ( برای سالاد از روغن کنجد زیتون یا هسته ی انگور استفاده شود و برای طبخ غذا بهترین روغن کلزا است).
 • حبوبات را بیشتر مصرف نمایید. توصیه می شود در هر هفته حداقل 4-3 نوبت از حبوبات استفاده شود.
 • مصرف تخم مرغ را محدود کنید: در هفته بیش از 2 عدد تخم مرغ (یا 4_3 عدد سفیده تخم مرغ مصرف نکنید).
 • هر روز حداقل 3 واحد میوه جات مصرف نمایید.

هر واحد میوه تقریبا معادل یکی از موارد زیر است :

1 عدد سیب یا پرتقال کوچک 2 عدد نارنگی یا 1 عدد هلو متوسط یا شلیل یا 3 عدد خرما یا 1 برش متوسط هندوانه یا نصف انار یا نصف لیوان گریپ فروت و موارد معادل آن از میوه های دیگر.

غذاهایی که بایستی از آنها پرهیز شود :

شکلات و آبنبات – کاکائو – قند- شکر – پولکی – شیرینی – بیسکوئیت – کیک – انواع نوشابه ها – انواع سس ها – انواع سیب زمینی (هر نوع که باشد) – پیتزا – سوسیس و کالباس – کره – خامه – لبنیات با چربی بالا – غذاهای سرخ شده یا چرب – مربا – چیپس یا پفک – آب گوشت و مرغ و خورشت – نان باگت – نان تست.

Posted on Leave a comment

عوامل خطر زا در بروز بیماری قلبی

عوامل خطر زا در بروز بیماری قلبی

عوامل خطر زا در بروز بیماری قلبی (ریسک فاکتورها)

مهمترین عوامل زمینه ساز (خطرساز) برای ایجاد بیماری های قلبی عروقی به شرح زیر می باشند که در قسمت های جداگانه, به تفصیل درمورد آنها توضیح داده شده است.

 • مصرف سیگار ،قلیان و هر نوع دود
 • دیابت (بیماری قند)
 • فشارخون بالا (پرفشاری خون)
 • چربی خون بالا
 • پیری (سن بالا)
 • جنس مرد
 • زندگی بدون ورزش وتحرک
 • استرس و ناراحتی روحی
 • چاقی و عدم رعایت رژیم غذایی مناسب
 • تواریث (سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های قلبی عروقی)

نظری اجمالی به فاکتورهای خطر فوق نشان می دهد که این موارد به دو گروه عمده قابل تقسیم می باشند :گروه اول شامل موارد غیر قابل تغییر و گروه دوم شامل موارد قابل تغییر و درمان می باشند.

گروه موارد غیر قابل تغییر شامل جنس مرد و سن بالا و همچنین توارث می باشند که راه درمان یا جلوگیری برای آنها وجود ندارد.

اما نکته مهم دقت به موارد قابل جلوگیری و کنترل می باشد. چنانکه جلوگیری از ابتلا به هرکدام از موارد دیگر مانند چاقی یا فشارخون بالا یاعدم تحرک یاچربی خون بالا و نیز درمان صحیح آنها (درصورت ابتلا) می تواند نقش مهمی در جلوگیری از ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و یا درمان آنها ایفا نماید.