Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی و واریس

عوارض واریس

بیماری های عروقی و واریس:

بیماری های عروقی انسان،بطور کلی به سه دسته ی مهم و اصلی قابل تقسیم بندی می باشندکه شامل بیماری های سرخرگها،بیماری های سیاهرگها و بیماری های لنفاوی می باشند. Continue reading بیماری های عروقی و واریس

Posted on Leave a comment

سونوگرافی درتشخیص واریس وضایعات عروقی:

سونوگرافی درتشخیص واریس وضایعات عروقی:

سونوگرافی ، (سونوگرافی داپلررنگی واریس،) یکی اززوشهای بسیار مهم وشایع درتشخیص واریس وبیماریهای عروقی است.
درسونوگرافی،انرژی صوتی به صورت مجموعه‌ای از امواج فشاری کاهشی(Comperssion-Rarefaction) با زمانبندی و فرکانس مشخص منتقل می شود درواقع ،صوتی که از یک سطح ساکن منعکس می شود فرکانس پایه صوت اولیه را دارد اما اگر سطح یا سطوح منعکس کننده نسبت به جهت انتقال صوت در حال حرکت باشند تداخل متوالی امواج فشاری کاهشی واسطه منعکس کننده باعث تغییر ‌درفرکانس صوت می‌گرددکه این تغییر فرکانس همان اثر داپلر میباشد و شخص را قادر می سازد که با دانستن فرکانس صوت انتقالی اولیه فرکانس دریافتی سرعت صوت در محیط انتقالی بافت های نرم از زاویه بین اشعه صوتی و جهت حرکت سطوح منعکس کننده سرعت حرکت سطح منعکس کننده را محاسبه نماید ستون خون در حال حرکت با سلولهای آن و تغییر تموج در نحوه توزیع فضایی سلول ها منبع تولید تغییرات فرکانسی داپلر که توسط اکوکاردیوگرافی اندازه گیری می شوند می باشد یک نشانگر مسیر اشعه که که فرکانس داپلر را تجزیه میکند روی تصویر دو بعدی گذاشته میشود تا در جهت قرار دادن منبع صوت به سمت جریان عمومی خون کمک کننده باشد خوشبختانه تغییر در فرکانس که توسط ابزارهای بالینی اندازه گیری می شود در محدوده شنوایی قرار دارد به طوری که شخص می تواند به خوبی جهت انتقال صوت را با جهت گردش خون با جابجا کردنtransducer و گوش دادن به سیگنال ها تنظیم نماید زاویه ایده آل اشعه به جریان زاویه صفر درجه است زیرا سرعت محاسبه شده تابعی از کسینوس این زاویه می باشد(1=Cos) اما تغییر زاویه تا ۲۰ درجه باعث کمتر تخمین زدن سرعت در حد فقط۶% می‌شود نزدیک شدن یا دور شدن جریان خون ازTransducer به ترتیب فرکانس صوت را افزایش یا کاهش می دهد به طوری که می توان هم سرعت و هم جهت جریان خون را اندازه گرفت معمولا این سیگنال ها به صورت سرعت هایی نمایش داده میشود که توسط داپلر دریافتی که تغییر فرکانس را بر حسب زمان رسم می کند محاسبه شده است.درکلینیک واریس اصفهان بعنوان بهترین کلینیک واریس، ازسونوگرافی داپلروسایرروشهادرتشخیص ودرمان واریس وبیماریهای عروقی استفاده می شود.

Posted on Leave a comment

درمان درد شدید و واریس های شدید طنابی

درمان درد شدید و واریس های شدید طنابی باRFو لیزر داخل عروقی

<div id=”15524100625049480″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/cvabu?data[rnddiv]=15524100625049480&data[responsive]=yes”></script></div> Continue reading درمان درد شدید و واریس های شدید طنابی

Posted on Leave a comment

کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده:

واریس

کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده: Continue reading کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده:

Posted on Leave a comment

مرکز فوق تخصصی واریس اصفهان

لیزر واریس

مجهزترین کلینیک واریس کشور ( ۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴_٠٣١)(بهترین مرکزواریس ایران) از سالها قبل تاسیس شده که بهترین و مجهزترین کلینیک واریس کشور با بروزترین دستگاه ها و امکانات پزشکی برای درمان انواع واریس(طنابی وبزرگ ،سطحی،عنکبوتی)به شمار میرود. Continue reading مرکز فوق تخصصی واریس اصفهان

Posted on Leave a comment

جلوگیری از واریس در دوران بارداری (قسمت دوم)

واریس در بارداری

قبلا در مورد عوامل ایجاد رگ های واریسی دردوران بارداری و همچنین در رابطه با پیشگیری از ابتلا به واریس صحبت کردیم. Continue reading جلوگیری از واریس در دوران بارداری (قسمت دوم)

Posted on Leave a comment

پیشگیری از ابتلا به واریس در دوران بارداری: (قسمت اول)

واریس در بارداری

خطر واریس در دوران بارداری: Continue reading پیشگیری از ابتلا به واریس در دوران بارداری: (قسمت اول)

Posted on Leave a comment

بیماری شریانی محیطی: قسمت اول

بیماری شریانی محیطی

 

شرائین کرونری که در قلب جریان داشته ان را تغذیه می کنند شایعترین هدف آسیب ناشی از تصلب شرائین(اتروسکلروز)یعنی انسداد شرائین با رسوبات چربی هستند. Continue reading بیماری شریانی محیطی: قسمت اول

Posted on Leave a comment

واریس وریدی

به طور طبیعی خون با سرعتی ثابت با کمک فعالیت عضلانی و سیستم دریچه ای داخل وریدها به قلب بر میگردد.

Continue reading واریس وریدی

Posted on Leave a comment

وریدهای واریسی و سندروم بعد از فلبیت

وریدهای واریسی ،وریدهای متسع و پرپیچ و خمی هستند که دریچه‌های آنها دچار نارسایی است. سندروم پست فلبیت عبارت است از تورم اندام همراه با تغییرات تروفیک که به طور ثانوی در اثر استاز مزمن وریدی(رکودخون دروریدها) به وجود می آید در این سندروم بر خلاف نام آن غالباً سابقه یک ترمبوفلبیت قبلی به دست نمی‌آید.

Continue reading وریدهای واریسی و سندروم بعد از فلبیت

Posted on Leave a comment

بهترین متخصص واریس اصفهان

دکتر محمود هادی زاده ( فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی) ۰۳۱ ۳۲۲۴۲۱۶۴
بعنوان موسس بهترین مرکز واریس کشور ( مرکز واریس اصفهان ) ( کلینیک واریس اصفهان ) سالهای طولانی بر درمان انواع واریسها با استفاده از لیزر واریس چسب واریس ،ار اف واریس ،اسکلروتراپی و … مشغول میباشند .

Continue reading بهترین متخصص واریس اصفهان

Posted on Leave a comment

بهترین متخصص واریس در اصفهان

دکتر محمود هادی زاده

بهترین کلینیک لیزر واریس اصفهان(فوق تخصصی) (۰۳۱_۳۲۲۴۲۱۶۴)( بهترین کلینیک درمان واریس اصفهان )،با داشتن انواع جدیدترین دستگاههای لیزر و درمان واریس در اصفهان از چندین سال قبل توسط بهترین دکتر واریس اصفهان تاسیس گردیده و تعداد بسیارزیادی از بیماران تحت درمان واریس و نیز درمان لنفادم قرار گرفته اند

Continue reading بهترین متخصص واریس در اصفهان

Posted on Leave a comment

دکتر واریس پا

بهترین دکتر واریس پا در اصفهان
بهترین متخصص واریس پا در اصفهان (دکتر محمود هادی زاده ) تلفن ۰۳۱_۳۲۲۴۲۱۶۴ فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی ،فوق تخصص اینترونشنال فلبولوژی از سالها قبل اقدام به تاسیس بهترین کلینیک واریس کشور ،کلینیک واریس اصفهان نموده و مشغول درمان انواع واریسهای مختلف ( اعم از واریسهای طنابی شکل ،واریسهای رتیکولر و واریسهای تلانژکتازیک) میباشند.
بیماران بسیارزیادی به کلینیک واریس اصفهان مراجعه و موفق به درمان قطعی واریس خود شده و اکنون بدون داشتن عوارض واریس به زندگی راحت و عادی خود میپردازند .
باتوجه به اینکه انواع مختلف درمانهای اندووسکولر واریس در کلینیک واریس اصفهان دردسترس میباشد بهترین دکتر واریس پا در اصفهان ، با توجه به معاینه دقیق بیماران ونیز با توجه به وضعیت عمومی و عوارض ایجاد شده در هر بیمار به درمان هربیمار بر اساس عوارض واریس که بوجود امده و نیاز هر بیمار میپردازند . واریس میتواند عوارض زیادی داشته باشد. عوارض واریس براساس نوع ان متفاوت است . بعنوان مثال واریسهای طنابی میتوانند باعث درد پا ،سنگینی پا یا تغییر رنگ پوست ( که از ایجاد خالهای کرمی رنگ شبیه کک و مک شروع شده و بتدریج گسترش میابد )، زخم پا ،خونریزی لخته( ترمبوز ) امبولی و… شوند ،این عوارض واریس میتوانند بسیار پیشرفته و خطرناک شوند بعنوان نمونه ترمبوز که میتواند در واریس و نارسایی وریدی ایجاد شوند ( که در اثر استاز خون و برگشت خون ناشی از نارسایی وریدی ایجاد میشود.) ممکن است در عروق سطحی ایجاد شوند و یا ممکن است در محل جانکشن وریدهای نیمه سطحی با وریدهای عمقی ایجاد شوند که این گونه از لخته ها میتوانند بداخل وریدهای عمقی کشیده شده و باعث ادم و ورم شدید پا شوند
گهگاه ممکن است لخته خون ( ترمبوز ) ناشی از واریس ( که جزئی از عوارض واریس است ) از محل خود کنده شده و بصورت امبولی به ریه ها مهاجرت کند که در اینصورت علائم مختلفی برای بیمار ممکن است ایجاد شود که از تنگی نفس و درد قفسه سینه خفیف شروع شده و به تنگی نفس بسیار شدید ،افت شدید فشارخون بدحالی و در برخی موارد باعث از بین رفتن بیمار میشود
در کلینک واریس اصفهان ( بهترین کلینیک واریس اصفهان ) که به همت بهترین دکتر واریس وا در اصفهان تاسیس شده است انواع درمانهای واریس دردسترس است و عوارض مختلف واریس نیز چنانچه ایجاد شده باشد درمان میشوند در مورد لخته خون ،و امبولی در صورتی که رخ داده باشند با استفاده از درمانهای مختلف مربوط به لخته ( انتی ترومبینها،انتی پلاکتها ،ترمبولی تیکها،ترمبکتومی و…) درمان میشوند و بیماران به درمان قطعی واریس با لستفاده از لیزر واریس چسب واریس و اسکلروتراپی و… دست پیدا میکنند

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

بهترین کلینیک واریس کشور ( کلینیک واریس دکتر محمود هادی زاده)

بهترین کلینیک واریس کشور ( کلینیک واریس دکتر محمود هادی زاده)(تلفن ۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ ۰۳۱) که از سالهای دور فعالیت ، موفق به درمان تعداد زیادی از بیماران مبتلا به واریس
با استفاده از کادر مجرب و محیطی دلپذیرو با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا به درمان انواع واریس ها ( واریس های طنابی بزرگ ،نارسایی های وریدی ،واریسهای سطحی رتیکولر ،واریسهای نازک قرمز رنگ ( تلانژکتازی) و سایر موارد واریس ،با استفاده از لیزر واریس ،ار اف واریس،چسب واریس، اسکلروتراپی واریس و… ،میباشد
امروزه بهترین روش درمان واریس،استفاده از درمانهای بدون نیازبه بیهوشی وجراحی موسوم به اندوواسکولر است (شامل چسب واریس ،لیزر واریس، اراف واریس،اسکلروتراپی واریس و…) که همه این امکانات در کلینیک فوق تخصصی درمان واریس اصفهان (بهترین کلینیک واریس کشور)در اختیار هموطنان عزیزهستند قرار دارد

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق(کلینیک واریس وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.
شماهمچنین می توانیداطلاعات لازم رااز طریق سایرآدرسهای سایت دکترهادی زاده(همگی وابسته به کلینیک واریس اصفهان) بدست آورید.

Posted on Leave a comment

بهترین درمان واریس پا و لنفادم

بهترین درمان واریس پا و لنفادم

بهترین درمان واریس پا و لنفادم:

کلینیک فوق تخصصی درمان واریس پا اصفهان ودرمان نارسایی دریچه های لانه کبوتری ( تلفن۳۲۲۴۲۱۶۴ ۰۳۱ )( اخذ نوبت اینترنتی با ارسال عدد ۱۳۰ به سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰) از سالها قبل برای درمان واریس پا (درمان واریس های خیلی بزرگ)(درمان واریس های طنابی)(ونیزواریس های سطحی)با استفاده از بهترین درمان واریس پا تاسیس گردیده و شامل مجموعه کاملی از دستگاههای لازم برای لیزر واریس ،چسب واریس ،اسکلروتراپی واریس و سایر روشهای درمانی برای درمان واریس است ( بهترین کلینیک واریس ایران)

Continue reading بهترین درمان واریس پا و لنفادم

Posted on Leave a comment

کلینیک پا پزشکی

کلینیک پا پزشکی

 
Continue reading کلینیک پا پزشکی

Posted on Leave a comment

کلینیک پا پزشکی

کلینیک پا پزشکی

 
Continue reading کلینیک پا پزشکی

Posted on Leave a comment

بهترین درمان واریس پا

بهترین درمان واریس پا چیست؟

Continue reading بهترین درمان واریس پا