Posted on Leave a comment

چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟

کرونا

ویروس کرونا(کروناویروس) می تواند عوارض خطرناکی بهمراه داشته باشد.
چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟
ویدئوی ضمیمه راکه دراین زمینه است، مرکزواریس اصفهان(کلینیک واریس اصفهان) به شماعزیزان تقدیم می کند.
09138991980 تلفن

Continue reading چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟

Posted on Leave a comment

کرونا را شکست می دهیم

کرونا

ویروس کرونا(کروناویروس) کلیه کشورهای جهان راتسخیرکرده ودرحال گسترش هرچه بیشتراست.مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان)توجه شماعزیزان رابه ویدئوی ضمیمه که درموردتوصیه های مهم درموردکروناویروس (ویروس کرونا)است، جلب می نماید.

Continue reading کرونا را شکست می دهیم

Posted on Leave a comment

یکی ازتوصیه های مهم برای پیشگیری ازکروناویروس، ماندن درخانه است.

ویروس کرونا

برای پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) روشهای مختلفی توصیه شده اند.یکی ازتوصیه های مهم برای پیشگیری ازکروناویروس، ماندن درخانه است.امادرزمان ماندن درخانه، چه کارهابی می توان انجام داد؟
ویدئوی ضمیمه راکه مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی درمان واریس اصفهان)جهت پیشگیری ازویروس کرونا تقدیم نموده است، مشاهده بفرمائید.

Continue reading یکی ازتوصیه های مهم برای پیشگیری ازکروناویروس، ماندن درخانه است.

Posted on Leave a comment

پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) بویژه درخانواده هایی که افراد مبتلابه ویروس کرونادارند

پیشگیری

پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) بویژه درخانواده هایی که افراد مبتلابه ویروس کرونادارند، ازاهمیت بسزائی برخورداراست.
ویدئوی ضمیمه رامرکزواریس اصفهان(مرکز فوق تخصصی واریس اصفهان) جهت آموزش پیشگیری ازکروناویروس(پیشگیری ازویروس کرونا) به شماعزیزان تقدیم می نماید.

Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) بویژه درخانواده هایی که افراد مبتلابه ویروس کرونادارند

Posted on Leave a comment

ماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب

ماسک تنفسی

درموردکروناویروس (ویروس کرونا) مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان) مطالب گوناگونی رامنتشرنموده است که درموردکروناویروس (وبروس کرونا) دراختیارهمگان قرارگرفته است.
باتوجه به نیازبه پیشگیری ازکروناویروس (ویروس کرونا) توسط ماسک تنفسی و….، مرکزواریس اصفهان، ازشمادعوت می کندکه درموردماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب ، ویدئوی ضمیمه رامشاهده بفرمائید.
مرکزواریس اصفهان.

Continue reading ماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب

Posted on Leave a comment

روشهای جلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه ها؟

پیشگیری ازکروناویروس

مرکزواریس اصفهان (مرکز فوق تخصصی درمان واریس اصفهان) علیرغم آنکه ازسالهاقبل به درمان واریس(درمان انواع واریس) بدون جراحی وبدون نیازبه بیهوشی، پرداخته ودرمورددرمان واریس وبیماریهای عروقی ، تعدادزیادی مقاله ومطلب درموردواریس ودرمان واریس منتشرکرده است، ولی باتوجه به شیوع کرونا (کروناویروس) که تبدیل به یک معضل جهانی شده است، توجه شماعزیزان رابه ویدئوی ضمیمه درموردکروناویروس وروشهای جلوگیری ازوردوکروناویروس(ویروس کرونا)به بدن وجلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه هاست،جلب می نمائیم.
سایرمقالات رادراین زمینه وموضوعات مشابه ، درسایت زیربدست آورید:

Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading روشهای جلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه ها؟

Posted on Leave a comment

آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس)

ویروس کرونا

مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی درمان واریس اصفهان) شماعزیزان رابه تماشای ویدئوی پیوست که درزمینه آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس) وروشهای درامان ماندن ازابتلابه کروناویروس(ویروس کرونا ) است، دعوت می کند.
Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس)

Posted on Leave a comment

کلینیک فوق تخصصی درمان واریس در اصفهان

برای مشاهده فیلم و مصاحبه انجام شده با بیمار پس از درمان لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید
Continue reading کلینیک فوق تخصصی درمان واریس در اصفهان

Posted on Leave a comment

یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس

کرونا ویروس

درمواجهه باویروس کرونا(کروناویروس)(ویروس کووید۱۹)(covid19 virus) , راههای زیادی برای پیشگیری ازکووید۱۹)(covid19virus)(ویروس کرونا) ونیزبرای درمان ویروس کرونا بکارگرفته شده اند.
یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس رادرویدئوی ضمیمه مشاهده می فرمائید

مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان

تلفن 32242164 _ 031

09138991980

#لیزر_واریس
#مرکز_واریس_اصفهان

Continue reading یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس

Posted on Leave a comment

علائم کروناویروس چیست؟

کرونا ویروس

کروناویروس(ویروس کرونا ) تبدیل به یک همه گیری جهانی شده است.
درمان کروناویروس چیست؟ آیا درمان کروناویروس دردسترس قراردارد؟
اگردرمان کروناویروس(درمان ویروس کرونا) دردسترس نباشد، چه بایدکرد؟ پیشگیری ازکروناویروس(پیشگیری ازویروس کرونا) چگونه است؟ علائم کروناویروس چیست؟ درصورتیکه به پاسخ این پرسشهاعلاقمندهستید، ویدئوی ضمیمه راملاحظه بفرمائید.
Continue reading علائم کروناویروس چیست؟

Posted on Leave a comment

کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است.

شیوع کرونا

کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است. Continue reading کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است.

Posted on Leave a comment

‏توصیه های لازم درموردپیشگیری ودرمان ویروس کرونا

ویروس کرونا

‏توصیه های لازم درموردپیشگیری ودرمان ویروس کرونا:

اگر به زندگی خود و اطرافیانتون علاقمندیددر خانه بمانیدوخارج نشوید.
خریدها رو اینترنتی انجام بدید تا جایی که میشه بیرون نرید.
اینها توصیه ی دوستان پزشک و پرستاری هست که به طور مرتب با بیماران در تماس هستند و تایید میکنند برخی افراد مشکوک به کرونا که به بیمارستان مراجعه میکنن نوعی ‏بیماری رو نشون میدن که دربرخی موارد با مدل کرونای چین و مدل اعلام شده از wHO همخوانی نداره.
برخی مبتلایان به ویروس کرونا مراجعه کنندگان جوان و کم سن و سال بدون هیچ سابقه ی بیماری و کاملا سالم هستند که ظرف چند ساعت پس از آلودگی به ویروس کرونا(کروناویروس) و درگیری ریه اینتوبه کلاپس ریه میشوندونیازبه دستگاه تنفس مصنوعی پیدامی کنند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که مشاهده شوندگان کسانی هستن که با مراجعه به بیمارستان تریاژ شده اند.هیچ آماری از آنهایی که به هر دلیلی به بیمارستانها مراجعه نمیکنند در دسترس نیست.
لذابهترین توصیه ها، ماندن درمنزل، شستشوی مداوم دستهاومراقبت دقیق ازنظربروز تب وسرفه و…است.

درفیلم ضمیمه، تصویرویروس کرونا (کروناویروس)(covid 19) رامشاهده می نمائید.
Continue reading ‏توصیه های لازم درموردپیشگیری ودرمان ویروس کرونا

Posted on Leave a comment

بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند…

ویروس کرونا

بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند.
اگربدنبال واقعیات مربوط به کروناویروس هستید،این ویدئو به شماکمک می کند.

Www.doctorhadizadeh.ir

مرکزواریس اصفهان 031 _ 32242164 Continue reading بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند…

Posted on Leave a comment

ویروس کرونا

ویروس کرونا

 

گسترش ویروس کرونا(کروناویروس) cronavirusازمدتی قبل باعث نگرانی هایی درجامعه شده است .ر وشهای جانبی جالب برای پیشگیری ودرمان کروناویروس(کروناویروس، ویروس کرونا)cronavius
درمواجهه باویروس کرونا، بایدبه مواردمختلفی درکنترل ودرمان آن توجه نمودکه یکی ازآنهادرفیلم بالا ذکرشده است .
توصیه می کنیم این فیلم راکه درموردآمادگی درمواجهه باکروناویروس(ویروس کرونا) (cronavirus)ملاحظه بفرمائید.

#مرکز_واریس_اصفهان

تلفنها: 32242164 _ 32242165 Continue reading ویروس کرونا

Posted on Leave a comment

درمان قطعی واریس های پا با لیزر

لیزر واریس

درمان واریس با لیزر توسط دکتر هادی زاده و نظر یکی از بیماران را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده کنید.

Continue reading درمان قطعی واریس های پا با لیزر