بایگانی برچسب: s

Perfusion-scan-پرفیوژن-اسکن

آمادگی های قبل از اسکن قلب (پرفیوژن اسکن)

برای انجام صحیح اسکن قلب بیماران محترم، بایستی دستورات خاصی را رعایت نمایند که در ادامه ذکر می شوند:

آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن قلب ( پرفیوژن اسکن )

۱- حداقل ۴ساعت قبل از انجام اسکن ، بیمار بایستی ناشتا باشد. (البته می توانید آب و آبمیوه مصرف نمایید).

۲- آقایان موهای سینه خود را بتراشند.

۳- حتما ًقبل از انجام اسکن ، استحمام نمایید.

۴- خانم ها، از سینه بند استفاده نکرده و لباس جلوباز بپوشند.

پرفیوژن-اسکن-Perfusion-scan
پرفیوژن اسکن

 

۵- مدارک قبلی خود را(تست ورزش، آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی و…)

۶- حتما ًاز آوردن خانم های باردار و کودکان خودداری فرمائید.

۷- داشتن یک نفر همراه لازم بوده و از آوردن افراد اضافه خودداری نمایید.

۸- حداقل ۴ساعت قبل از مراجعه برای اسکن ، دخانیات مصرف نکنید.

۹- اسکن، در یک یا دو روز (بسته به نظر پزشک ) انجام خواهد شدو در هر نوبت حدود ۴ساعت وقت نیازدارد.

۱۰- شکلات، نوشابه، قهوه، چای و چای سبز دست کم از ۲۴ ساعت قبل از انجام اسکن، مصرف نکنید.

 

Perfusion-scan-پرفیوژن-اسکن
پرفیوژن اسکن

 

۱۱- در صورت موافقت پزشک معالج، هر یک از داروهای زیرا اگر مصرف می کنید، از۲۴ساعت قبل ازانجام اسکن، قطع کنید:

نیتروکانتین

پروپرانولول

دیلتیازم

متورال

وراپامیل

۱۲- در صورت موافقت پزشک معالج، هریک از داروهای زیر را اگر مصرف می کنید، از ۴۸ساعت قبل از اسکن، قطع کنید.

آتنولول

متوهگزال

دیگوکسین

کاروی دیلول

تئوفیلین

Perfusion-scan-پرفیوژن-اسکن

۱۳- توصیه می شود پس از انجام اسکن، بمدت ۲۴ساعت از تماس با کودکان و خانم های حامله، خودداری نمایید.