جستجو

اثرات الکل برقلب

فوریه 18, 2017

اثرات الکل برقلب

پژوهش های اخیر نشان می‌دهند افرادی که به‌طور افراطی الکل (اصطلاحا  مشروب )مصرف می‌کنند در خطر ابتلا به انواع بیماری هاهستند.درباره اثرات الکل برقلب (اثرات مشروب برقلب ) مقاله هاومطالب متعدد ومتنوعی نگاشته شده واثرات مشروبات الکلی بر قلب رابیان می نمایند .این  بیماری های قلبی متنوع بوده وبرخی از آنها شامل فیبریلاسیون دهلیزی، آنژین قلبی و نارسایی احتقانی قلب و…..هستند. ‌دریکی ازاین پژوهش هاکه دررابطه با اثرات مشروبات الکلی برقلب  منتشرشده اند وهمراه  با شرکت حدود ۱۵ میلیون فرد بالای ۲۱ سال در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ دربیمارستانهای اروپایی   به هر علت بستری شده بودند انجام گرفت. دو درصد از جمعیت بیمارانی که دراین مطالعه شرکت نموده بودند از افرادی بودندکه بصورت افراطی الکل (مشروبات الکلی) مصرف می کردند. محققان با انجام محاسبات و در نظر گ