بایگانی برچسب: s

کلینیک پا پزشکی

کلینیک پا پزشکی

 

کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده، درواقع ازچندین بخش مجزاتشکیل شده کههریک ازاین بخشها،باداشتن بهترین امکانات وتجهیزات، جهت مداوای بیماران محترم که نیازبه مراجعه به مرکزپاپزشکی دارند، جدیدترین روشهای تشخیصی ودرمانی راارائه می نماید.

کلینیک واریس ، یکی ازقسمتهای تشکیل دهنده مرکزپاپزشکی(کلینیک پاپزشکی) دکترمحمودهادی زاده است.
اطلاعات کامل درموردکلینیک واریس فوق، درسایت دکترهادی زاده موجودودردسترس علاقمندان محترم قراردارد.

لیکن بطورفشرده می توان اشاره نمودکه دراین کلینیک واریس ، مابرای تشخیص نوع وشدت درگیری اندامهادراثرواریس، ازانواع روشهااستفاده می نماییم.

سپس درمرحله درمان ، ازبهترین درمان واریس استفاده می شود.

درمرحله درمان نیز کلینیک واریس ما(بخشی از کلینیک پاپزشکی دکترهادی زاده)دارای امکانات کامل درمانی برای ارائه بهترین روش درمان واریس می باشد.

همانگونه که درمقالات قبلی نیزمتذکرشدیم، بهترین درمان واریس، روشهای اندوواسکولرهستندکه واریس رابدون نیازبه بیهوشی یابستری درمان می نمایند.

جهت کسب اطلاعات دقیقترمی توانیدبه سایت دکترهادی زاده(سایت دکترمحمودهادی زاده) مراجعه نمایزدلیکن بصورت خلاصه مابرای نیل به بهترین درمان واریس، از لیزرواریس، چسب واریس، آراف واریس واسکلروتراپی واریس بهره می بریم.

کلینیک پا پزشکی

پس ازانجام این روشهاکه درواقع درمان فوری واریس(درمان قطعی واریس) هستند، بیماران نیازبه هیچگونه استراحت درمنزل ندارندوبلافاصله پی ازانجام لیزر واریس یاسایرروشهای پیش گفته( درمان فوری واریس) بایستی حرکت کرده ومی توانند فورابه سرکارخودبرگردند.

فیلمهاوعکسهای مربوط به درمانهای جدیدواریس(بهترین روش درمان واریس) درسایت دکترهادی زاد(سایتهای دکترمحمودهادی زاده) موجودودراختیارعلاقمندان قراردارد.

درمرکزواریس(مرکزلیزرواریس)دکترهادی زاده ، ازانواع روشهای تشخیصی وپیشرفته ترین روشهای درمان واریس(لیزرواریس، آراف واریس، چسب واریس، اسکلروتراپی و‌…. استفاده می شود.

بیماران عزیزی که درپی یافتن کلینیک واریس(کلینیک لیزرواریس) برای دستیابی به بهترین روش درمان واریس هستند، بامراجعه به کلینیک واریس دکترهادی زاده(اطلاعات کامل مربوط به مرکزلیزرواریس فوق، درسایت دکترهادی زاده دراختیارهمگان قراردارد)می توانندبدون نیازبه بیهوشی وبدون بستری ویاجراحی، به درمان قطعی واریس بااستفاده ازروشهای اندوواسکولر(لیزرواریس، آراف ، چسب واریس، اسکلروتراپی و….)دست یافته وبلافاصله پس ازدرمان نیزبه سرکارخودبرگردند.

کلینیک واریس دکترهادی زاده(کلینیک لیزرواریس) باداشتن بهترین تجهیزات وپرسنل ، ازسالهاقبل مشغول ارائه خدمت به بیمارانی است که درجستجوی بهترین درمان واریس، دریک کلینیک واریس پیشرفته ومجهز می باشند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

بهترین درمان واریس

بهترین درمان واریس

نتیجه جستجوها برای یافتن بهترین درمان واریس پا ،منجر به ابداع روشهای نوین برای درمان واریس پا شده که از آنها بعنوان روشهای اندوواسکولر درمان واریس یاد می شود.این روشها که در واقع بهترین درمان واریس می باشند (بهترین روشهای درمان واریس )،عبارتند از لیزر واریس ،RF واریس ،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس.

نارسایی های وریدی می توانند به دلایل مختلف ایجاد شوند و اغلب باعث ایجاد واریس های طنابی شکل می شوند.دلیل این نوع واریس، افزایش فشارخون وریدی موجود در ورید استکه ثانویه به نارسایی وریدی عمقی یا وریدهای نیم سطحی ،ایجاد می شود.خرابی دریچه های لانه کبوتری و بویژه نارسایی دریچه لانه کبوتری در محل جانکشن وریدی مهمترین عامل ایجاد واریس است.
برای یافتن بهترین روش درمان واریس،بایستی به چرایی و علت ایجاد واریس دقت فراوان نمود تا بتوان ،به بهترین درمان واریس دست یافت.
یکی از علل مهم برای ایجاد نارسایی دریچه های لانه کبوتری ،لخته های خونی و ترمبوزها می باشد
ترمبوز (لخته) سبب می شود تا راه تخلیه خون از وریدهای پاها مسدود شود و خون از وریدها(سیاهرگهای پا) نتواند براحتی تخلیه شود .نتیجه این امر ،افزایش فشارخون وریدی داخل پاها استکه به وریدهای سطحی تر منتقل شده و باعث ایجاد ظاهری یک واریس می شود که می تواند متعاقبا باعث ایجاد عوارض فراوان شود و روشی که بعنوان بهترین روش درمان واریس پا (بهترین درمان واریس پا)انتخاب می شود،بایستی بتواند این عوارض را نیز برطرف سازد.بر این اساس استکه از روشهای اندواسکولر درمان واریس(لیزر واریس،ار اف واریس،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس) بعنوان بهترین درمان واریس نام برده می شود.

پس از انجام لیزر واریس یا چسب واریس یا RF واریس در کلینیک واریس دکتر محمود هادی زاده از سالها قبل ،ما حتی یک مورد عود یا ایجاد عوارض نداشته ایم و بیماران رضایت کامل داشته و دارند وبه درمان کامل وقطعی دست یافته اند.

نکاتی در مورد اسکلروتراپی (قسمت اول)

نکاتی در مورد اسکلروتراپی (قسمت اول)


آیا امکان عود واریسهای سطحی پس از اسکلروتراپی وجود دارد؟

اسکلروتراپی ، روش انتخابی برای درمان واریس های سطحی و عروق عنکبوتی است.
در مورد اسکلروتراپی نکات فروانی وجود دارد که بسیاری از بیماران و مبتلایان به بیماری های وریدی و واریس مکرا آنها راسوال میکنند.
در زیر به تعدادی از پرسشها در این زمینه پاسخ می دهیم.


یکی از سوالات رایج آنست که آیاپس از درمان واریس های سطحی با اسکلروتراپی, امکان عود واریس  وجود دارد؟ بعبارت دیگر اگرچنانچه فردی مبتلا به وریدهای واریسی عنکبوتی یا رتیکولرکه تحت درمان یا اسکلروتراپی برای درمان واریس قرار گرفته است,ممکن است مجددا به واریس مبتلا شود؟
پاسخ بدین صورت است که پس از انجام صحیح وکامل اسکلروتراپی,مطلقا امکان عود در رگهایی که تحت درمان قرار گرفته اند, وجود ندارد ولی ممکن است در جاهایی دیگر بدن یا حتی در نقاط دیگری از پاها(که قبلا عروق واریس و واریس نداشته وتحت درمان قرار نگرفته اند) واریس مجددا ایجاد شود که در صورتی که این واریس های جدید تعدادشان زیاد شود یا باعث ایجاد علایم و مشکلات برای بیماران شود,مجددا بایستی تحت درمان قرار گیرند, هر چند بر  اساس تجربیات نویسنده(دکتر محمود هادی زاده),این موضوع بسیار کم دیده  میشود بدین معنی که احتمال عود واریس ونیاز به اسکلروتراپی مجدد از شیوع زیادی بر خوردار نمی باشند وپس از اسکلروتراپی واریس ها احتمال آنکه در نقاط دیگر بدن واریس ایجاد شود شایع تبوده ومعمولا این افراد حداقل تا سالها از داشتن واریس خلاص خواهند شد.این موضوع به این معنی است که هرچند اسکلروتراپی یک روش درمانی برای نوع خاصی از واریسها(واریس های ر تیکولرو عنکبوتی) است و کاربرد مشابه واکسن ندارد که بتواند پیشگیری کامل از بروز مجدد واریس بنماید اما عملا تا مدتها پیس از اسکلروتراپی,مبتلایان به واریس,بروزموارد جدید واریس نخواهند داشت.بنظر اینجانب علت این مسئله میتواند موارد متعددی باشد از جمله:
۱_داروهایی که پس از اسکلروتراپی تجویز میشوند.
۲_مواردی که بیماران پس از انجام اسکلرو تراپی, رعایت می کنند.
۳_اثر اسکلرو تراپی در عروق مجاور که هنوز درگیر واریس نشده وحالت نارسایی پیدا نکرده اند.
۴_اثرکمپرس پس از اسکلروتراپی
البته دلایل ناشناخته ای هم ممکن است وجود داشته باشند که به هر حال مجموعا باعث میشود در بسیاری از موارد اسکلروتراپی تاحدودی حالت پیشگیرانه هم داشته باشد.
ادامه مطالب در این زمینه و سایر مباحث لیزر واریس را می توانید در قسمتهای بعدی این مقالات پیگیری نمائید.

اسکلروتراپی

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

قلب وعروق ،واریس، درمان واریس (@dr.mahmoudhadizadeh) • Instagram photos and videos
۱۹٫۳k Followers, 554 Following, 77 Posts – See Instagram photos and videos from قلب وعروق ،واریس، درمان واریس (https://instagram.com/dr/.mahmoudhadizadeh)

درمانهای مختلف واریس

درمانهای مختلف واریس

در درمان واریس، از روشهای گوناگونی می توان استفاده نمود.
این روشها، بسته به اینکه واریس، از چه نوعی است و واریس چه شدتی دارد، متفاوت است، درحقیقت لیزر ،اسکلروتراپی و سایر روشها، در درمان قطعی واریس و ضایعات عروقی قابل استفاده است .در این مقاله سعی بر معرفی اسکلروتراپی بعنوان یکی از روشهای درمانی واریس است. همانگونه که قبلا گفته شد
در درمان انواع واریس، روشهای درمانی گوناگونی بکار می روند که این درمانها، بسته به نوع و شدت واریس ،و شرایط بیمار ،متفاوت می باشند.

در واریسهای طنابی و بزرگ و پیچ خورده، لیزر داخل عروقی یا آ راف داخل عروقی و یا استفاده از چسبهای مخصوص، درمان اصلی و ایده آل می باشند.
در درمان واریسهای سیاه رنگ یا آبی یا قرمز رنگی که روی سطح پوست دیده می شوند و برجستگی زیادی ندارند و حالت رگه رگه و یا عنکبوتی شکل دارند،از اسکلروتراپی استفاده می شود.

 

اسکلروتراپی ، روشی است که درآن با استفاده از سرنگهای نازک و ظریف، داروی مخصوصی که مواد اسکلروزان نامیده می شوند، بداخل عروق واریسی تزریق می شوند که اینکار باعث درمان کامل و دائمی این نوع از واریسها ( واریس های سطحی نازک غیربرجسته) می شوند.
اسکلروتراپی ،نیاز به بیهوشی و بستری ندارد و بصورت سرپایی انجام می شود. در درمان واریس با اسکلروتراپی، چند نوع داروی خاص اسکلروزان استفاده می شوند که معمولا پس از ایجاد فوم تزریق می گردد.
اسکلروتراپی می تواند علاوه بردرمان مشکلات و بدشکلی های ظاهری اندامها، به درمان عوارض ناشی از واریس نیز منجر می شود.
بعنوان مثال اسکلروتراپی واریس،باعث درمان درد اندام، جلوگیری از خونریزی و سایر موارد می گردد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴  _   ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

قلب وعروق ،واریس، درمان واریس (@dr.mahmoudhadizadeh) • Instagram photos and videos
۱۶٫۳k Followers, 477 Following, 66 Posts – See Instagram photos and videos from قلب وعروق ،واریس، درمان واریس (https://instagram.com/dr/.mahmoudhadizadeh)

آنژیوپلاستی در درمان واریس

آنژیوپلاستی در درمان واریس

در پزشکی نوین ، بهترین روش درمان برای درمان واریس و نارسایی های وریدی، درمانهای اندوواسکولر ازجمله لیزر واریس ،RF،GLUE وسایر روشهای مشابه می باشد.
حسن بزرگ لیزر واریس ،(برای درمان واریس) آنست که لیزر واریس نه تنها نیاز به بیهوشی و بستری ندارند و بصورت سرپایی انجام می شوند، بلکه امکان عود مجدد و بروز مشکلات ثانویه که در روشهای دیگر درمانی برای درمان واریس دیده می شوند، بادرمان اندوواسکولر عملا وجود ندارند.

در اغلب موارد ،با یک جلسه لیزر واریس ،بطور کامل مشکلات نارسایی و واریس بیماران برطرف می شود و درمان واریس بخوبی انجام می شود .
نکته مهم آنست که درپاره ای از موارد یکی از علل ایجاد یا تشدید واریس، انسدادهای وریدی عمقی است که در اینگونه موارد چنانچه نارسایی وریدی عمقی درمان نشود، نتیجه لیزر واریس ،ایده آل نخواهد بود

در این موارد معمولا با آنژیوگرافی یا سونوگرافی داپلر ،می توان تنگی ورید عمقی راکشف کرد و سپس با استفاده از آنژیوپلاستی ،می توان براحتی نارسایی ورید عمقی را از بین برد.
حال چنانچه سطح درگیری ورید عمقی بالاتر از جانکشن سافنوفمورال یاسافنوپ وپلیته آل باشد، از بین بردن تنگی رگ عمقی می تواند به جریان خود مناسب از طریق ورید سافنوس کمک کرده و بدین طریق میزان اتساع ورید واریسی را کاهش داده و کمک فراوانی به بهبودی نارسایی وریدی و بهبودی وریدسافنوس (صافنوس) کرد.

در اینگونه موارد،پس از آنژیوگرافی یا سونوداپلر ، با استفاده از بالن آنژیوپلاستی می توانیم تنگی عروق را بازکنیم که در اینصورت جریان وریدی بخوبی از عروق سطحی به ورید عمقی برقرارمی شود.
پس از باز کردن تنگی های عروق عمقی ،می توان نارسایی وریدی باقیمانده را با استفاده از ابلاسیون داخل وریدی(لیزر،آراف ،glue) درمان نمود.

پس از درمان تنگی های عروقی عمقی ،در صورت نیاز به درمان عروق سطحی ( اعم از وریدهای متسع طنابی شکل یاعروق تیره رنگ موجود بر سطح پوست) می توان با استفاده از اسکلروتراپی یا سایر روشها،به درمان آنها پرداخت که در اینصورت نتایج (استفاده از اسکلروتراپی یا میکروفلبکتومی) ،هم از نظر درمانی و هم ازنظر زیبایی ،درخشان خواهد بود.

جهت کسب اطلاعات کاملتر در مورد درمانهای جدید قلبی عروقی و درمانهای مختلف واریس و لیزر واریس در کلینیک واریس دکتر محمود هادی زاده می توانید با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید:

۵  و  ۳۲۲۴۲۱۶۴

اصفهان  خیابان شمس آبادی  مجتمع قمرالدوله  طبقه سوم (آسانسوردارد)

Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisesfahan.ir

درمان واریس پا در اصفهان

درمان واریس پا در اصفهان (لیزر واریس)

 
در جوامع امروزی و با بیشتر شدن ریسک فاکتورهای  واریس ،درمان واریس بویژه لیزر واریس پا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارمی باشد.
یکی از روشهایی که از دیرباز برای درمان واریس استفاده می شد(قبل ازمعرفی واستفاده گسترده از  لیزرواریس) جراحی بوده است .جراحی واریس دردنیای پزشکی امروزه ،جایگاه خاصی ندارد و لیزر واریس  بخوبی در این زمینه جایگزین روشهای قدیمی مانند جراحی واریس شده است. نکته مهم آنست که جراحی واریس دربسیاری ازموارد همراه باعود مجدد می باشد که لیزر واریس (درمان لیزری واریس ) اینحالت را نداشته و از سوی دیگر  لیزر واریس نیاز به بیهوشی و نیز استراحت درمنزل نیز ندارد.
ازسالها قبل که ما در کلینیک درمان واریس پا در اصفهان (کلینیک دکترمحمود هادی زاده فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی ) مشغول انجام لیزر واریس هستیم ،نتایج بسیار رضایت بخش بوده و همراه با رضایت کامل بیماران مراجعه کننده به کلینیک دکتر محمود هادی زاده برای درمان واریس پا در اصفهان (لیزرواریس پا در اصفهان) بوده است .لازم بذکراست که برای همه بیماران مبتلا به واریس  ،ما در کلینیک درمان واریس پا  از لیزر واریس پا استفاده نمی کنیم درحقیقت لیزر واریس (درمان واریس با لیزر) دربیمارانی که نارسایی وریدی آنها در سونوگرافی داپلررنگی یا سایر روشه اتایید شده باشد انجام میپذیرد البته در صورتی که نارسایی وریدی به اندازه کافی شدید باشد که نیاز به لیزر واریس داشته باشد علاوه بردرمان واریس با لیزر (لیزرواریس )، میتوان درمان اندوواسکولار (درمان داخل وریدی واریس )را با استفاده از امواج  آراف (آراف واریس ) و یا با استفاده از چسب واریس (درمان واریس با استفاده از چسب ) درمان نمود .این درمانها بطورکلی بدون نیاز به بیهوشی و جراحی بوده و بطور سرپایی انجام می شوند و نیاز به استراحت در منزل پس از درمان نیز بطور کلی وجود ندارد.

 

درمان واریس پا در اصفهان
دربرخی ازمواردنارسایی وریدی وواریس ،نیازبه  لیزرواریس (درمان واریس بالیزر)وجودنداشته وبااستفاده ازروشهای دیگرمانند اسکلروتراپی استفاده می شود.دراسکلروتراپی بااستفاده ازتزریق مستقیم مواداسکلروزان مخصوص بداخل عروق ،مشکلات وریدی ازبین می رود
برای کسب اطلاعات کاملتردرمورد اسکلروتراپی  ،لیزر واریس وسایردرمانهای واریس ونارسایی وریدی می توانید باکلینیک واریس (کلینیک  دکترمحمودهادی زاده ) تماس بگیرید
آدرس کلینیک دکترمحمودهادیزاده :
اصفهان خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه سوم
تلفن :
۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴

Www.doctorhadizadeh.ir

Www.varisesfahan.ir

Www.doctorhadizade.com

واریس

واریس

عروق عنکبوتی

تشخیص و درمان واریس و ضایعات عروقی

با توجه به اینکه ضایعات عروقی انواع مختلف دارند طبیعتا روشهای تشخیصی و درمانی آنها نیز متفاوت می باشند.

برای تشخیص ضایعات عروقی علاوه برمعاینه فیزیکی از روش های گوناگون ازجمله انواع المپ های مادون قرمز , سونوگرافی داپلر رنگی عروقی , ام آر آی , سی تی اسکن ,فلبوگرافی , آنژیوگرافی می توان استفاده نمود.

عروق عنکبوتی

لازم بذکر است که روش های پیش گفته برای همه موارد قابل توصیه نبوده و برای هر بیمار روشهای مخصوص به خود استفاده میشود.

برای درمان نیز از روش های گوناگون استفاده می نماییم . برای عروق بسیار ریز که بنام عروق عنکبوتی نامیده میشوند از روشهای مختلف ازجمله اسکلروتراپی و یا لیزر استفاده می شود.

برای ضایعات عروقی بزرگتر می توان از اسکلروتراپی و انواع روشهای فشاری استفاده نمود. برای درمان واریس های بزرگ و برجسته عموما هیچکدام از روش های قبلی قابل استفاده نبوده و روشهای درمانی خاص آنها درادامه خواهند آمد.

درمان واریس

برای اینگونه ضایعات که واریس های بزرگ می باشند بهترین روشهای درمانی عبارتند از لیزر داخل عروقی و یا آراف داخل عروقی.

در این موارد واریس بلافاصله پس از انجام آر اف ابالسیون و یا استفاده از لیزر از بین رفته و هیچگونه عارضه ای را نیز در پی نخواهد داشت.

واریس

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید به سایت دکترهادی زاده و یاکانال تلگرام دکترهادی زاده به نشانی زیر مراجعه نمایید. varicose@

اسکلروتراپی

برای مشاهده متن اسلاید آموزشی اسکلروتراپی کلیک کنید.

اسکلروتراپی

اسکلروتراپی ، اختلالات عروقی و عروق عنکبوتی

عروق عنکبوتی :
این عروق بدلیل بزرگ و برجسته شدن عروق ریز زیر پوستی ایجاد می شوند.
رنگ این عروق از ارغوانی تا بنفش یا قرمز متغیر می باشد.

عروق عنکبوتی در خانمها شایعتر است . با بارداری و افزایش سن تشدید می شود.

bardari

وریدهای عنکبوتی (که در اصطلاح پزشکی به آنها تلانژکتازی گفته می شود) اغلب در ران ، مچ پا و پاها دیده می شوند البته این وریدها گاهی در صورت یا سایر نواحی بدن قابل مشاهده اند.

درمان تلانژکتازی صورت با اسکلروتراپی (Sclerotherapy)

face

درمان عروق عنکبوتی :
در پاها ، پوشیدن جورابهای واریس ، سرعت تشکیل عروق عنکبوتی را تاحدودی کمتر می کند ولی نمی تواند آنها را کاملا ًاز بین ببرد.

 درمان اختلالات عروقی با اسکلروتراپی

varis-1

در اسکلروتراپی ، با استفاده از داروهای خاص ، در طی یک یا چند جلسه ، عروق عنکبوتی از بین می روند.

اسکلروتراپی درد و خونریزی ندارد.
در اسکلروتراپی نیاز به بیهوشی نمی باشد واین کار بصورت سرپائی انجام می شود.

 درمان با اسکلروتراپی

varis-2

اسکلروتراپی دربرخی انواع واریس ها و اختلالات عروقی دیگر قابل انجام می باشد.

لازم بذکر است که همه اختلالات عروقی قابل درمان با اسکلروتراپی نیستند.

برای هر اختلال عروقی با توجه به نوع آن و وضعیت بیمار ، از روش خاصی باید استفاده شود تا نتایج مناسب بدست آید.

بیماران محترم برای مشخص شدن بهترین روش درمانی برای اختلالات عروقی خود و انجام اسکلروتراپی ، می توانند به آدرس مرکز فوق تخصصی اینجانب مراجعه یا با شماره تلفن های آن تماس حاصل نمایند.