جستجو

اسکن پرفیوژن قلب

آوریل 17, 2016

(GATED MYOCARDIAL PERFUSION SPECT) اسکن پرفیوژن قلب برای تشخیص تنگی رگهای اصلی قلب و نیز سکته قلبی و … بکار می رود. اسکن پرفیوژن در دو مرحله انجام می شود:

  1. مرحله استراحت
  2. مرحله پس از استرس بر قلب

این اسکن با تزریق ماده ی رادیو اکتیو صورت می پذیرد. مرحله استرس ،به دو طریقه انجام می شود (استرس دارویی یا ورزش) در روش ورزش ،بیمار روی تردمیل شروع به دویدن می کند و در استرس دارویی ،با تزریق دارو، فعالیت و ضربان قلب افزایش می یابد. معمولا تصویر برداری در دو جلسه (دو روز) و گاهی در یک جلسه انجام می شود. پس از انجام مرحله استرس ،تصویر برداری مرحله استراحت ممکن است در همان روز (چند ساعت بعد) یا در روز دیگری انجام شود که در این مرحله رادیو داروی مربوطه مجددا بداخل ورید تزریق می شود و ۳۰ تا ۹۰ دقیقه بعد تصویر برداری صورت می پذیرد. سپس تصاویر بدست آمده از دو مرحله ی عکسبرداری (استراحت و فعالیت