جستجو

خطر انواع دخانیات برای بیماران قلبی

۱ فوریه 7, 2016

یکی از اشتباهات رایج در بین بسیاری از مردم، آنست که تصور می کنند فقط سیگار است که باعث مشکلات قلبی، ریوی، سرطان و… می شود و استفاده از قلیان و پیپ و… ضرر کمتری به همراه دارد. برای رفع این باور غلط و روشن شدن میزان خطرات موارد فوق، به مطالب زیر توجه فرمائید. خطر انواع دخانیات برای بیماران قلبی قلیان قلیان باعث ورود حجم دودی ۱۰ تا ۲۰ برابر دود ناشی از سیگار به بدن می شود. در حقیقت یکبار قلیان کشیدن، معادل ۷۰ نخ سیگار می باشد. یک نخ سیگار، معمولا ًنیم تا یک لیتر دود تولید می کند در حالی که یکبار کشیدن قلیان ،حدود ۱۰ تا ۲۰ لیتر دود تولید خواهد نمود. از طرف دیگر بعلت آنکه قلیان معمولاً بصورت اشتراکی و توسط چندین نفر است