جستجو

علایم و نشانه ها و روشهای تشخیص ترمبوز سیاهرگها (وریدها) عمقی

۱ ژانویه 12, 2016

علایم ترمبوز سیاهرگهای وریدی عمقیعلایم و نشانه ها و روشهای تشخیص ترمبوز سیاهرگها (وریدها) عمقی (DVT) در بسیاری از موارد، ترمبوز سیاهرگی عمقی می تواند بدون علامت و نشانه بوده و بیمار از وجود آن بی خبر باشد. اما در برخی موارد ، ترمبوز می تواند همراه با علایم و نشانه های خاص باشد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود. ۱) گرمی اندام ۲) قرمزی ناحیه مبتلا ۳) درد ۴) حساسیت در مسیر سیاهرگ (در موقع لمس عمیق) ۵) گاهی تب خفیف ۶) احساس خستگی ۶) احساس خستگی ۷) گاهی سیانوز و سیاه شدگی اندام ۸) گاهی ورم اندام مبتلا