Posted on Leave a comment

کندی تعداد ضربان قلب یا برادیکاردی

برادیکاردی

یکی از مواردی که در بیمارستانها و مطبها تعداد زیادی از بیماران را دربر می گیرد برادیکاردی است. در حقیقت تعداد قابل توجهی از بیماران یا واقعا برادی کاردی دارند و یا احساس می کنند که تعداد ضربان کمتر از حد طبیعی دارند. تعداد ضربان نرمال قلب در هر دقیقه بین 60 تا100 ضربه در دقیقه می باشد.

برادیکاردی

چنانچه ضربان قلب کمتر از 60 ضربه در دقیقه باشد برادیکاردی نامیده می شود. لازم بذکر است که برادی کاردی یا کم بودن تعداد ضربانات قلب نیز در بسیاری موارد حالتی نرمال می باشد و دلیل بر مشکل خاصی نمی باشد. واقعیت آنستکه در جوانان و بویژه جوانان ورزشکار برادیکاردی می تواند حالتی نرمال در نظرگرفته شود.

البته برادیکاردی ممکنست در اثر برخی داروها نیز بوجود آید که ازجمله آنها می توان به پروپرانولول – آتنولول – متورال – دیلتیازم – وراپامیل و… اشاره نمود. درصورتی که برادی کاردی در شخصی که داروهای فوق را مصرف می کند دیده شد بایستی داروهای ایجادکننده برادی کاردی قطع و به پزشک خود مراجعه نمایند. کاهش ضربان قلب در هنگام خواب شایعتر می باشد. برخی بیماریهای داخلی ممکنست باعث بروز کندی ضربان قلب (برادی کاردی) شوند که از جمله آنها موارد زیر می باشند :

اختالالت گوارشی – اختالالت ادراری تناسلی – افزایش فشار داخل جمجمه – سکته حاد سطح تحتانی قلب ، همچنین کاهش فعالیت تیرویید (هیپوتیروییدی) می تواند باعث کاهش ضربان قلب شود.

در بسیاری از موارد نیاز به درمانهای خاص برای برادی کاردی وجود ندارد ولی در برخی از موارد درمان لازم است، بویژه چنانچه برادیکاردی باعث بروز مشکلات و ایجاد علایم شده باشد درمان لازم است. در درمان از داروهای مختلف می توان استفاده کرد و نیز بایستی علل زمینه ساز را درمان نمود.

Posted on Leave a comment

شدت ورزش برای پیشگیری از بیماری قلبی

یکی از سوالات رایج ، پرسش در مورد شدت ورزش برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی و… می باشد.

بطور کلی توصیه می شود در طول هفته، حداقل 5 روز و هربار دست کم 30دقیقه فعالیت بدنی باشدت متوسط انجام گیرد. راه های گوناگون وجود دارد که شایعترین آن بررسی تعداد ضربان قلب در حین فعالیت و اصطلاح ( رد ضربان قلب حداکثر ) می باشد.

برای بدست آوردن شدت متوسط ورزش ، راههای گوناگون وجود دارد که شایعترین آن ها بررسی تعداد ضربان قلب در حین فعالیت و اصطلاح ( ضربان قلب حداکثر ) می باشد.

With-what-intensity-exercise-doctor-hadizadeh-ir-02-شدت-ورزش-برای-پیشگیری-از-بیماری-قلبی
شدت ورزش برای پیشگیری از بیماری قلبی

برای بدست آوردن ( ضربان قلب حداکثر ) سن خود را از عدد 220 کم کنید. حال هرگونه فعالیت بدنی که ضربان قلب شما را به محدوده ی 55% تا 70%این عدد برساند، همان فعالیت بدنی متوسط است که توصیه می شود در هفته ،5 روز و هربار حداقل 30دقیقه انجام شود.

عنوان مثال، برای یک فرد 20 ساله ( ضربان قلب حداکثر ) برابر 20=20-220 ضربه در دقیقه می باشد که میزان فعالیت بدنی متوسط وی، در محدوده ی 70-55% این مقدار یعنی 110تا 140ضربه در دقیقه می باشد.

به بیان دیگر برای یک فرد 20ساله، توصیه می شود حداقل 5روز درهفته و هر بار 30دقیقه باندازه ای ورزش کندکه ضربان قلب وی به محدوده ی 110 تا 140 ضربه در دقیقه برسد.

لازم بذکر است که موارد گفته شده، برای کسانی است که سالم و بیماری های مهم قلبی و نارسایی قلب را ندارند. برای اطلاع از کسانیکه نیاز به بررسی های خاص دارند، به قسمت مربوطه درهمین سری مطالب، مراجعه فرمایید.