نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون)

فشارخون پایین

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون) قسمت اول: بهترین روشهای درمان فشارخون پایین (پایین بودن فشارخون) همواره موردنظر بیماران بوده است. درواقع این مشکل، دربرخی بیماران ، دردسرسازمی شود. درچندمقاله به این موضوع می پردازیم. فشار خون طبیعی: فشارخون طبیعی یا نرمال :سیستول۱۲۰ میلیمتر جیوه و دیاستول ۸۰ میلی متر جیوهادامه

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فشار خون

فشار خون فشار خون یکی از بیماریهای شایع و مهم میباشد که همراه با عوارض گوناگون برا بیماران میباشد,چنانچه فشار خون بیمار بدقت کنترل شود میتواند تاثیرات منفی بجا مانده از فشار خون را تا حدود زیادی برطرف نماید. (بیشتر…)