Posted on Leave a comment

بهترین متخصص واریس در اصفهان

دکتر محمود هادی زاده

بهترین کلینیک لیزر واریس اصفهان(فوق تخصصی) (۰۳۱_۳۲۲۴۲۱۶۴)( بهترین کلینیک درمان واریس اصفهان )،با داشتن انواع جدیدترین دستگاههای لیزر و درمان واریس در اصفهان از چندین سال قبل توسط بهترین دکتر واریس اصفهان تاسیس گردیده و تعداد بسیارزیادی از بیماران تحت درمان واریس و نیز درمان لنفادم قرار گرفته اند

Continue reading بهترین متخصص واریس در اصفهان

Posted on Leave a comment

ادم دست و پا (ورم دست و پا)

مرکزدرمان ورم (فوق تخصصی)دکترهادی زاده ، ازسالهاقبل ،بعنوان بهترین مرکزدرمان ورم (ادم) بابکارگیری انواع روشهاودستگاههای جدید، به درمان ادم(درمان ورم دست وپا) می پردازد.

Continue reading ادم دست و پا (ورم دست و پا)

Posted on Leave a comment

مروری بر نارسائی قلب《قسمت پنجم》

جز موارد فوق العاده استثنائی همیشه یکی از بطن ها زودتر از دیگری دچار نارسائی میشود. چون عوارض تولید کننده سربار یا آسیب نظیر ارتریوسکلروز کرونر و هیپر تانسیون ، بیشتر متوجه بطن چپ میگردد. معمولاً نارسائی قلب از بطن چپ آغاز میشود و تنگ نفس که نمایانگر احتقان و خیز ریه است شایعترین شکایت ابتدائی بیمار است. برعکس هنگامی که بطن راست در ابتدا نارسا گردد احتقان وریدهای سیستمیک و خیز محیطی بدن معمولاً غلبه دارد. نارسائی بطن چپ شایعترین علت نارسائی بطن راست است و با بروز نارسائی بطن راست تنگ نفس بیمار در اثر کاهش برون ده بطن راست و احتقان ریه بهبود میابد.
مکانیسمی که نارسائی بطن راست را بدنبال نارسائی بطن چپ ایجاد میکند روشن نیست. توجیه سنتی آنست که هیپرتانسیون ریوی ناشی از نارسائی بطن چپ باعث نارسائی بطن راست میشود لیکن شدت هیپرتانسیون ریوی در این شرایط یه اندازه ای نیست که بار فوق العاده ای به بطن راست تحمیل نماید. بیشتر بنظر میرسد پیوستگی بافت عضلانی هر دو بطن عامل مسلط در این نارسائی ثانوی باشد. درمورد اینکه نارسائی بطن راست تا چه اندازه در نارسائی بطن چپ موثر است اختلاف نظر وجود دارد و حل مشکل نیز آسان نیست زیرا در موارد زیادی نارسائی ناشی از بیماری های مستقل بطن چپ با نارسائی بطن راست همراه است.
اجتماع نارسائی بطن راست و چپ بطور سنتی با اصطلاح نارسائی احتقانی قلب( congestive heart failure ) توصیف میشود. این یک اصطلاح محاوره ای است که تصویری را از ناتوانی فیزیکی ، تنگ نفس ، برجستگی وریدهای گردن ، احتقان کبد و خیز محیطی بدن را به ذهن منتقل میکند لیکن در عین حال عوارضی بالینی را هم روشن میکند که اندازه گیری آنها در کنار بستر بیمار امکان پذیر است.مطالب تکمیلی ، درسایت دکترهادی زاده، زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان(بهترین فوق تخصص نارسایی قلب)دراختیارشماست. از این قبیل است افزایش فشار وریدی ، افزایش زمان گردش خون و کاهش ظرفیت حیاتی ریه که کلیه آنها با درمان نارسائی قلب بهبود میابند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

پارگی آنوریسم آئورت(قسمت چهارم)

پارگی آنوریسم آئورت شکمی

پارگی آنوریسم آئورت

قسمت چهارم:
تشخیص
وجود درد شکمی یا پشتی، شوک و توده ی ضربان دار شکمی (سه تایی تشخیص پارگی آنوریسم‌ آئورت شکمی) در مردان سالخورده عموما ارزش تشخیصی دارند. وقتی یک یا بیش از یک مورد از سه تایی تشخیص موجود نباشند، اشکال تشخیصی ايجاد می شود.
Continue reading پارگی آنوریسم آئورت(قسمت چهارم)