نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون)

فشارخون پایین

فشارخون پایین( پایین بودن فشارخون) قسمت اول: بهترین روشهای درمان فشارخون پایین (پایین بودن فشارخون) همواره موردنظر بیماران بوده است. درواقع این مشکل، دربرخی بیماران ، دردسرسازمی شود. درچندمقاله به این موضوع می پردازیم. فشار خون طبیعی: فشارخون طبیعی یا نرمال :سیستول۱۲۰ میلیمتر جیوه و دیاستول ۸۰ میلی متر جیوهادامه