جستجو

عوامل خطر زا در بروز بیماری قلبی

ژانویه 24, 2016

عوامل خطر زا در بروز بیماری قلبی (ریسک فاکتورها) مهمترین عوامل زمینه ساز (خطرساز) برای ایجاد بیماری های قلبی عروقی به شرح زیر می باشند که در قسمت های جداگانه, به تفصیل درمورد آنها توضیح داده شده است.

  • مصرف سیگار ،قلیان و هر نوع دود
  • دیابت (بیماری قند)
  • فشارخون بالا (پرفشاری خون)
  • چربی خون بالا
  • پیری (سن بالا)
  • جنس مرد
  • زندگی بدون ورزش وتحرک
  • استرس و ناراحتی روحی
  • چاقی و عدم رعایت رژیم غذایی مناسب
  • تواریث (سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های قلبی عروقی)

نظری اجمالی به فاکتورهای خطر فوق نشان می دهد که این موارد به دو گروه عمده قابل تقسیم می باشند :گروه اول شامل موارد غیر قابل تغییر و گروه دوم شامل موارد قابل تغییر و درمان می باشند. گروه موارد غیر قابل تغییر شامل جنس مرد و سن بالا و همچنین توارث می باشند که راه درمان یا جلوگیری برای