بایگانی برچسب: s

ترمبوز وریدی

ترمبوز وریدی و آمبولی

ترمبوز وریدی (لخته خونی) و آمبولی

آمبولی ریه یکی از خطرناکترین بیماریهای عروقی است که میتواند عوارض شدیدی بهمراه داشته باشد.
البته همه موارد امبولی ریه همراه باعوارض جبران ناپذیر نمیباشد و بسته به میزان و شدت درگیری علایم و نشانه های ان متفاوت میباشد, آمبولی ریه غالبا در اثر کنده شدن یک یا چند لخته خونی (ترمبوز ) از وریدهای پاها و مهاجرت انها به عروق ریه ایجاد میشود.
علل ایجاد لخته های خونی در وریدهای پاها متفاوت میباشد و از میان انها میتوان به علل زیر اشاره کرد
کانسرها,بی حرکتی طولانی مدت,حاملگی,استفاده از قرصهای جلوگیری از بارداری,شکستگی ها, جراحی, مسافرتهای طولانی مدت و…

یکی دیگر از علل زمینه ساز مهم برای ایجاد ترمبوز وریدی و آمبولی های ریوی,استعداد ژنتیکی برای تشکیل لخته های خونی (Dvt)
بهترین روش در برخورد با مقوله امبولی ریه پیشگیری ازوقوع ان میباشد
روشهای گوناگونی برای پیشگیری از امبولی ریه و نیز ایجاد لخته های خونی و Dvt, وجود دارد که در زیر به برخی از انها اشاره میکنیم
برای جلوگیری ازایجاد DVT یعنی همان لخته های خونی وسپس آمبولی ریه ،بایدازموقعیتهایی که باعث بی حرکتی زیادمی شوندخودداری کرد ازطرفی بیمارانی که احتمال زیادی برای ابتلا به ترومبوز دارند بایستی درمواردی که تحت جراحی قرارمی گیرند ویادچارشکستگی می شوند بایستی داروهای لازم وروشهای خاصی رابرای پیشگیری از آمبولی وترومبوفلبیت بکاربرد..

این افرادکه اختلالات مادرزادی در فاکتورهای انعقادی دارند یاسابقه ایجاد ترومبوز(ترومبوفلبیت )دارند همچنین بهتراست درمسافرتها کمترازهواپیمااستفاده نماید چراکه این مسئله می تواند شانس بروز لخته ویاآمبولی راافزایش دهد.

دردرمان ترومبوفلبیت ،بسته به زمان شروع لخته ونیز میزان درگیری وعلایم همراه وبیماری های دیگری که بیمار احتمالابه آن مبتلا است،ازانواع روشهای درمانی استفاده می کنیم.
بعنوان مثال می توان به داروهای آنتی ترومبین ،ترومبولیز ،ترومبکتومی مکانیکال،فیلتر،لیزر و….استفاده کرد.

دربرخی مواردنیز ازروش ترمبولیز وترومبکتومی لخته های خونی موجود در شریانهای ریوی راحل وخوردکرد که به بهبودسریع وضعیت بیمارمبتلابه آمبولی ریوی رابهمراه خواهدداشت.
استفاده ازاین روشهای درمانی مداخله ای،بویژه درمواردی که میزان لخته های خونی که باعث آمبولی ریه شده اند،زیادباشد بکارمی روندوباعث بهبودسریع وضعیت عمومی بیمارمی شوند.

درغالب موارد ،ترومبوز (ترومبوفلبیت)ها و آمبولی های ریوی بادرمانهای دارویی درمان می شوند ونیازبه اقدامات مداخله ای نمی باشدولی بهرحال دربرخی موارد نیازبه اقدامات مداخله ای که دربالابه آنهااشاره شد ،ویاسایرموارد مانند آنژیوپلاستی و….می باشد.
جهت کسب اطلاعات کاملتر واطلاع ازبرنامه هاوروشهای درمانی دکتر محمودهادی زاده ،می توانید به سایتهای دکتر محمود هادیزاده مراجعه نمایید.

 

ترمبوز وریدی

 

 

Www.doctorhadizadeh.ir

Www.varisesfahan.ir

Www.doctorhadizade.com

علت ایجاد لخته خونی

تعریف و علل ایجاد لخته

(DVT) ترمبوز سیاهرگها (وریدهای) عمقی

سیاهرگهای اندامها به دو دسته ی سیاهرگهای سطحی و سیاهرگهای عمقی تقسیم می شوند.

معنای ترمبوز سیاهرگی عمقی، تشکیل لخته خون در دیواره ی داخلی یک سیاهرگ عمقی می باشد. این بیماری بیشتر در سیاهرگ های پاها دیده میشود.

علت ایجاد لخته خونی

لخته خون باعث می شود که عبور خون از داخل سیا هرگ ها بطرف قلب ،مختل شود و در نتیجه انسداد کامل یا نسبی عروق خونی اتفاق می افتد که باعث تورم و درد وسایر علایم در پاها می شود.

علایم و عوارضی که متعاقب ترمبوز سیاهرگی اتفاق می افتد ، بستگی به محل ترمبوز ، مقدار و اندازه آن ، شرایط عمومی بیمار و… دارد.

این عوارض شامل درد دایمی ، احساس سنگینی درپاها ، ورم ،زخم ، مهاجرت لخته به ریه ( آمبولی ریه ) و… می باشند.

علت ایجاد لخته خونی

عارضه ی خطرناک این بیماری،احتمال ایجاد آمبولی ریه می باشد که بدنبال ورود لخته ی خونی از پا بداخل عروق خونی ریه ها ایجاد می شود.

در حقیقت یکی از مهمترین دلیل درمان بیماران دارای ترمبوز سیاهرگی عمقی، پیشگیری از آمبولی ریوی می باشد، زیرا در مراحل اولیه تشکیل لخته در رگ، لخته ممکن است شکننده باشد و بخوبی به جدار عروق متصل نشده باشد.

علت ایجاد لخته خونی

در حقیقت یکی از مهمترین دلیل درمان بیماران دارای ترمبوز سیاهرگی عمقی، پیشگیری از آمبولی ریوی می باشد، زیرا در مراحل اولیه تشکیل لخته در رگ، لخته ممکن است شکننده باشد و بخوبی به جدار عروق متصل نشده باشد.

در صورتی که لخته خون موجود درپاها بخوبی درمان وکنترل نشود و لخته وارد ریه ها شود، می تواند عوارض بسیار خطرناکی بهمراه داشته باشد.

 علل ایجاد ترمبوز وریدهای عمقی

سه عامل ،نقش اصلی را در ایجاد ترمبوز بازی می کنند که شامل:

۱) رکود جریان خون.

۲) ایجاد ضایعه در جداررگ.

۳) افزایش انعقاد پذیری میباشند.

برخی عوامل، با ایجاد یکی از موارد پیش گفته، سبب ایجاد ترمبوز می شوند که عوامل افزاینده خطر (ریسک فاکتور) نامیده می شوند.

در زیر به برخی از مهمترین ریسک فاکتور های ایجاد ترمبوز ورید های عمقی اشاره میشود:

۱) شکستگی ها

۲) پس از اعمال جراحی(بویژه ارتوپدی)

۳) بی حرکتی

۴) ضربه به وریدها (سیاهرگها)

۵) حاملگی

۶) نارسایی قلب

۷) تومورها

۸) ماه اول پس ازحاملگی

۹) قرص های ضد حاملگی

۱۰) سکته مغزی

۱۱) نشستن های طولانی مدت یا مسافرت های طولانی

۱۲) وریدهای واریس

۱۳) سن بالا

۱۴) چاقی

۱۵) افزایش تعداد گلبولهای قرمز خون (پلی سیتمی)

۱۶) بیماری های شدید وناتوان کننده

۱۷) مشکلات ژنتیکی که باعث ایجاد ترمبوز (لخته خونی) می شوند.

بررسی های خاصی دربیماران ترمبوز ساهرگی موردنیاز است که بایستی بموقع برای آنان بانجام برسد.

همچنین در صورتی که در بررسی های انجام شده ، مشخص شود که اختلالات ژنتیکی باعث تشکیل لخته شده اند، توصیه می شود افراد خانواده آنان نیز تحت بررسی قرار گیرند تا درصورتی که آنها نیز اختلال ژنتیکی دارند، از بتوان از ایجاد لخته جلوگیری کرد.

اطلاع از عوامل افزاینده خطر باعث می شود حتی المقدور از آنها دوری نماییم تا از ایجاد ترمبوز وریدی پیشگیری شود. در مطالب بعدی، به علایم و نشانه ها و تشخیص و درمان ترمبوز اشاره می شود.