بایگانی برچسب: s

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت دوم)

مقالاتی در مورد لنفاوم و درمانهای آن (قسمت دوم)

 

همانگونه که اشاره کردیم، لنفادم دراثراختلال درعروق وسیستم لنفاوی ایجادمی شود.
درزیر،برای ورودبه مبحث لنفادم(لنف ادم)به توضیحاتی پیرامون سیستم لنفاوی می پردازیم.ازآنجاکه لنفادم دربسیاری ازمواردبااختلالات وریدی وواریس همراهی دارد، تفکیک لنفادم ازواریس(که بالیزرواریس درمان می شود)ضروری است. مباحث مربوط به واریس ، بصورت کامل درسایت دکترهادی زاده (وابسته به کلینیک واریس )ذکرشده است.
سیستم لنفاوی ازقسمتهای گوناگونی تشکیل شده که هرکدام وظایف خاصی برعهده دارند وعبارتنداز:

۱، عقده لنفاوی
عقده لنفاوی را بجهت اینکه لنفوسیت را ساخته و به خون میریزد غده لنفاوی نیز مینامند (مانند بیضه و تخمدان که سلول میسازند)
عقده های لنفاوی توده های لوبیائی شکل هستند که بصورت زنجیر یا مجتمع در کشاله ران،زیر بغل،در امتداد رگهای بزرگ گردن،در میان سینه و شکم بویژه در مزانتر و در مسیر رگهای لنفی قرار گرفته اند ،قطر عقده های لنفاوی از ۱ تا ۲۵ میلیمتر متغیر است ،هر عقده دارای یک قسمت فرورفته است بنام ناف که از ان رگهای لنفی وابران خارج شده عروق و اعصاب عبور مینمایند. از نقطه مقابل ناف ،چند رگ لنفی اوران وارد عقده شده لنف را با خود می اورند، جهت دریچه ها در رگهای لنفی با جریان لنف تطبیق مینماید
اطراف هر عقده لنفاوی را کپسولی از بافت همبندی احاطه میکند که در ناحیه ناف ضخیمتر میگردد.

در ساختحان این کپسول رشته های کلاژن فراوان و تعداد کمی سلول عضلانی صاف بویژه در محل ورود رگهای لنفی شرکت نموده است.
از سطح درونی کپسول محیطی استطاله هائی بداخل عقده فرستاده میشود که بنام ترابکولا خوانده می شونداین استطاله ها از نظر ساختمان بافتی مشابه کپسول بوده و بانضمام بافت رتیکولر داربست عقده لنفاوی راتشکیل میدهد،
بافت رتیکولر از رشته های رتیکولر و سلولهای رتیکولر و ماکروفاژ درست شده که استقامت رشته های ان کم است و لذا با افزودن ترابکولا به بافت رتیکولر داربستی نسبتا محکم بوجود می اید که سلولهای لنفاوی یعنی پارانشیم عقده برروی ان قرار میگیرند ،بافت اصلی یا پارانشیم غده لنفاوی در مقطع شامل یک ناحیه محیطی بنام قشر و یک ناحیه مرکزی بنام مغزاست.

دکتر محمود هادی زاده

ادامه مطلب رادرسایت دکترهادی زاده(وابسته به کلینیک پاپزشکی دکترهادی زاده)پیگیری نمائید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت اول)

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت اول)

لنف چیست؟
برای فهم بهتر لنفادم وبیماریهای لنفاوی، شناخت ماهیت دستگاه لنفاوی واجزاآن ازاهمیت بسزایی برخورداراست .
طی چند مقاله ، به بحث دراینموردمی پردازیم.
لنف مایعی است که بوسیله رگهای لنفی از بافتها جمع اوری شده و بخون ریخته میشود،منشا لنف از مایعی است که در فضاهای بافتی بدن قرار داشته که بنام مایع بافتی موسوم است و این خود مایعی است که از جدار موئینه سلولی به ان افزوده شده است
درواقع جدار موئینه های خونی یعنی مویرگها و وریدها نیمه تراوا بوده و به مولکولهای درشت اجاره عبور نمیدهند و بر عکس اندوتلیوم رگهای لنفی ذرات درشتی مانند چربی را به سادگی از خود عبور میدهند
.لذا مقداری از مایع بافتی بوسیله موئینه های وریدی و بقیه یعنی مایع بافتی باضافه ذرات درشت که لنف نامیده می شوند از طریق موئینه های لنفی جذب و دریافت میشوند، بنابراین لنفی که در رگهای کوچک جریان دارد فاقد سلول است ولی چون رگهای لنفی بزرگ در راه خود از غده های لنفاوی عبور میکنند از اینجا لنفوسیتها را با خود همراه میاورند سپس رگهای لنفی بزرگ

نهایتا محتویات خود را بخون میریزند، لنفی که بعد از صرف غذا از روده جذب می گردد بعلت جذب قطرات چربی ماده ای است شیری رنگ بنام کیل( chyle) و لنفی که از کبد خارج میشود معمولا سرشار از پروتئین هاست.

بطور کلی لنف مایعی است شبیه خون که گلبول قرمز و پلاکت ندارد،ازسوی دیگر لنف گرانولوسیت بسیار کم و لنفوسیت زیاد دارد ،پلاسمای لنف نیز شبیه پلاسمای خون است با این تفاوت که ذرات درشت چربی و گاز کربنیک بیشتر از خون و اکسیژن لنف نسبت به خون کمتر بوده و بکندی لخته میشود.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

انواع بیماری های عروقی (تنگی های شریانی)

نواع بیماری های عروقی (تنگی های شریانی)

بیماری های عروقی به  دسته های مختلفی قابل تقسیم می باشند که عبارتند از بیماری های شریانی ( سرخرگها) بیماری های وریدی (سیاهرگها) و بیماری های عروق لنفاوی و مویرگها

بیماری های عروقی

 

سرخرگها یا شریانها عروقی هستند که خون تازه اکسیژن دار را از قلب به همه قسمتهای بدن منتقل می نمایند. بیماری های مختلفی ممکن است باعث درگیری شریانها شوند. یکی از شایعترین انواع بیماری های عروقی که باعث درگیری شریانها می شوند عبارتست از رسوب مواد در داخل عروق شریانی که می تواند بتدریج باعث تنگی های شریانی و انسداد آنها شود. بسته به اینکه رسوب مواد و بالتبع آن تنگی های شریانی در کدامیک از عروق اتفاق افتد ممکن است انواع بیماری های عروقی و عوارض و علایم مختلفی ایجاد شوند. بعنوان مثال تنگی های شریانی ممکن است در عروق تغذیه کننده بافت قلب ایجاد شود که اصطلاحا به آن تنگی عروق کرونر گفته می شود. دراین صورت بسته به اینکه تنگی به چه میزان باشد و در کدامیک از عروق قلب اتفاق افتاده باشد ممکن است بیمار علایم مختلفی را تجربه نماید.

 

دربرخی از انواع بیماری های عروقی که باعث درگیری عروق قلب می شوند، میزان درگیری و تنگی های شریانی به اندازه ای زیاد است که باعث می شود بیمار مبتلا به درد قفسه سینه ، تنگی نفس ، تهوع و استفراغ و سایر علایم می شود. در برخی از انواع بیماری های عروقی  که باعث درگیری عروق کرونر قلب می شوند ، انسداد رگ کامل نمی باشد اما تشکیل لخته خونی بصورت حاد و ناگهانی بر روی این انسداد مزمن سرخرگ باعث بروز ناگهانی تنگی های شریانی و کاهش ناگهانی خونرسانی به قسمتی از بافت قلب می شود که متعاقب آن ممکن است سکته قلب ( انفارکتوس میوکارد) اتفاق افتد. از انواع دیگر بیماری های عروقی که می توانند باعث درگیری سرخرگها شوند می توان به تنگی شریانهای احشایی داخل شکم اشاره نمود که این تنگی های شریانی می توانند باعث کاهش خونرسانی به بافتهای داخل شکم شوند. دراین موارد بسته به میزان تنگی های شریانی بیمار میتواند دردهای مختلف شکمی ، تهوع و استفراغ وسایر علایم را تجربه نماید و هرچند این مورد از انواع بیماری های عروقی شایع نمی باشند ، ولی دارای اهمیت فراوان می باشند.

 

این مساله اهمیت بسیار دارد چرا که دربسیاری از موارد دردهای شکمی بیمار به ناراحتی های گوارشی و زخم معده و اثنی عشر منتسب می شود درحالیکه این دردها می تواند ناشی از یکی از انواع بیماری های عروقی یعنی تنگی های شریانی باشد که تشخیص و درمان زودرس و صحیح آن می تواند باعث بهبود سریع بیماران شود. از دیگر انواع بیماری های عروقی در حیطه تنگی های شریانی می توان به تنگی شریانهای اندامها اشاره نمود که غالبا باعث تنگی و استنوز در شریانهای پا می شوند. بسته به محل درگیری و تنگی های شریانی ، بیمار ممکن است علایم مختلفی را تجربه نماید و این علایم با شدت درگیری نیز ارتباط مستقیم دارند.ب طور کلی تنگی شریانهای پاها از انواع بیماری های عروقی هستند که ممکن است با شیوع بالایی مشاهده شوند. تشخیص و درمان تنگی های شریانی در اینگونه بیماران می تواند تاثیرات قابل توجهی بهمراه داشته باشد و با توجه به اینکه تنگی های شریانی در اندامهای تحتانی از انواع بیماری های عروقی شایع می باشند ، تشخیص ودرمان زودرس آنها می تواند بسیار مهم و موثر باشد. تنگی های شریانی در اندام تحتانی می توانند باعث لاغری پاها ، درد ، ریزش موهای پاها، سردی ،عدم امکان لمس نبض های اندام تحتانی و نیز لنگش در موقع راه رفتن شوند. درمباحث بعدی به تشخیص و درمان این بیماری های می پردازیم.