جستجو

محل زندگی بیماران قلبی

سپتامبر 8, 2015

محل زندگی بیماران قلبی ، نقش بسزایی در بهبود یا تشدید علایم و بیماری آنان خواهد داشت.

محل-زندگی-بیماران-قلبی-Location-cardiac-patients در زیر توصیه های درمورد محل زندگی بیماران قلبی ارائه می گردد. الف) حتی المقدور از رفتن به ارتفاعات ، نقاط خیلی بلند یا خیلی نزدیک به دریا اجتناب نمایید. ب) حتی الامکان در محیطی با آب و هوای معتدل زندگی کنید. ج) آب و هوای بسیار مرطوب ، مناسب بیماران قلبی نمی باشد. د) جهت آرامش ، از مناطقی که پر سر و صدا می باشند ، اجتناب نمایید. ه) کوچه و خیابان محل زندگی این بیماران نبایستی سر بالا با شیب تند باشد. و) در صورتی که در طبقات بالای آپارتمان زندگی می کنی