جستجو

وارفارین

سپتامبر 9, 2015

وارفارین یکی از داروهای پرمصرف وحساس پزشکی می باشد.

وارفارین ضد انعقادی قدرتمند ،از تشکیل لخته در عروق خونی و داخل قلب جلوگیری می کند. همچنین در صورتی که لخته خونی در داخل بدن وجود داشته باشد، وارفارین از پیشرفت آن جلوگیری می کند.

Warfarin-وارفارین

وارفارین با اثر خود برروی ویتامین K زمان لخته شدن خون را طولانی می کند و از این طریق از تشکیل لخته خون جلوگیری می نماید.

وارفارین در صورتی که لخته ای در عروق خونی یا حفرات قلب یا برروی دریچه های قلب وجود داشته باشد یادر