Posted on Leave a comment

ماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب

ماسک تنفسی

درموردکروناویروس (ویروس کرونا) مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان) مطالب گوناگونی رامنتشرنموده است که درموردکروناویروس (وبروس کرونا) دراختیارهمگان قرارگرفته است.
باتوجه به نیازبه پیشگیری ازکروناویروس (ویروس کرونا) توسط ماسک تنفسی و….، مرکزواریس اصفهان، ازشمادعوت می کندکه درموردماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب ، ویدئوی ضمیمه رامشاهده بفرمائید.
مرکزواریس اصفهان.

Continue reading ماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب

Posted on Leave a comment

روشهای جلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه ها؟

پیشگیری ازکروناویروس

مرکزواریس اصفهان (مرکز فوق تخصصی درمان واریس اصفهان) علیرغم آنکه ازسالهاقبل به درمان واریس(درمان انواع واریس) بدون جراحی وبدون نیازبه بیهوشی، پرداخته ودرمورددرمان واریس وبیماریهای عروقی ، تعدادزیادی مقاله ومطلب درموردواریس ودرمان واریس منتشرکرده است، ولی باتوجه به شیوع کرونا (کروناویروس) که تبدیل به یک معضل جهانی شده است، توجه شماعزیزان رابه ویدئوی ضمیمه درموردکروناویروس وروشهای جلوگیری ازوردوکروناویروس(ویروس کرونا)به بدن وجلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه هاست،جلب می نمائیم.
سایرمقالات رادراین زمینه وموضوعات مشابه ، درسایت زیربدست آورید:

Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading روشهای جلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه ها؟

Posted on Leave a comment

آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس)

ویروس کرونا

مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی درمان واریس اصفهان) شماعزیزان رابه تماشای ویدئوی پیوست که درزمینه آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس) وروشهای درامان ماندن ازابتلابه کروناویروس(ویروس کرونا ) است، دعوت می کند.
Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس)

Posted on Leave a comment

یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس

کرونا ویروس

درمواجهه باویروس کرونا(کروناویروس)(ویروس کووید۱۹)(covid19 virus) , راههای زیادی برای پیشگیری ازکووید۱۹)(covid19virus)(ویروس کرونا) ونیزبرای درمان ویروس کرونا بکارگرفته شده اند.
یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس رادرویدئوی ضمیمه مشاهده می فرمائید

مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان

تلفن 32242164 _ 031

09138991980

#لیزر_واریس
#مرکز_واریس_اصفهان

Continue reading یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس

Posted on Leave a comment

علائم کروناویروس چیست؟

کرونا ویروس

کروناویروس(ویروس کرونا ) تبدیل به یک همه گیری جهانی شده است.
درمان کروناویروس چیست؟ آیا درمان کروناویروس دردسترس قراردارد؟
اگردرمان کروناویروس(درمان ویروس کرونا) دردسترس نباشد، چه بایدکرد؟ پیشگیری ازکروناویروس(پیشگیری ازویروس کرونا) چگونه است؟ علائم کروناویروس چیست؟ درصورتیکه به پاسخ این پرسشهاعلاقمندهستید، ویدئوی ضمیمه راملاحظه بفرمائید.
Continue reading علائم کروناویروس چیست؟

Posted on Leave a comment

ویروس کرونا(کروناویروس) وافتراق آن ازسایربیماریهای مشابه

نشانه های ویروس کرونا

ویروس کرونا(کروناویروس)(coronavirus)که درحال کشورگشایی ودرگیرکردن اغلب کشورهای دنیاست ، شباهتهای زیادی باسرماخوردگی وعفونتهای ریوی و…دارد
افتراق کروناویروس(ویروس کرونا) coronavirus ازسایربیماریها، قدم مهمی درتشخیص ودرمان کروناویروس است. درویدئوی ضمیمه ، نحوه افتراق کروناویروس(ویروس کرونا)coronavirus راازسایربیماریهاشرح داده شده ونکات جالب توجهی درموردویروس کرونا دراختیارشماعزیزان قرارداده شده است.

Continue reading ویروس کرونا(کروناویروس) وافتراق آن ازسایربیماریهای مشابه

Posted on Leave a comment

کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است.

شیوع کرونا

کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است. Continue reading کروناویروس(ویروس کرونا) corona virus درحال شیوع وانتشارجهانی است.

Posted on Leave a comment

‏توصیه های لازم درموردپیشگیری ودرمان ویروس کرونا

ویروس کرونا

‏توصیه های لازم درموردپیشگیری ودرمان ویروس کرونا:

اگر به زندگی خود و اطرافیانتون علاقمندیددر خانه بمانیدوخارج نشوید.
خریدها رو اینترنتی انجام بدید تا جایی که میشه بیرون نرید.
اینها توصیه ی دوستان پزشک و پرستاری هست که به طور مرتب با بیماران در تماس هستند و تایید میکنند برخی افراد مشکوک به کرونا که به بیمارستان مراجعه میکنن نوعی ‏بیماری رو نشون میدن که دربرخی موارد با مدل کرونای چین و مدل اعلام شده از wHO همخوانی نداره.
برخی مبتلایان به ویروس کرونا مراجعه کنندگان جوان و کم سن و سال بدون هیچ سابقه ی بیماری و کاملا سالم هستند که ظرف چند ساعت پس از آلودگی به ویروس کرونا(کروناویروس) و درگیری ریه اینتوبه کلاپس ریه میشوندونیازبه دستگاه تنفس مصنوعی پیدامی کنند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که مشاهده شوندگان کسانی هستن که با مراجعه به بیمارستان تریاژ شده اند.هیچ آماری از آنهایی که به هر دلیلی به بیمارستانها مراجعه نمیکنند در دسترس نیست.
لذابهترین توصیه ها، ماندن درمنزل، شستشوی مداوم دستهاومراقبت دقیق ازنظربروز تب وسرفه و…است.

درفیلم ضمیمه، تصویرویروس کرونا (کروناویروس)(covid 19) رامشاهده می نمائید.
Continue reading ‏توصیه های لازم درموردپیشگیری ودرمان ویروس کرونا

Posted on Leave a comment

بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند…

ویروس کرونا

بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند.
اگربدنبال واقعیات مربوط به کروناویروس هستید،این ویدئو به شماکمک می کند.

Www.doctorhadizadeh.ir

مرکزواریس اصفهان 031 _ 32242164 Continue reading بسیاری ازمردم، باورهای غلطی درموردویروس کرونادارند…

Posted on Leave a comment

ویروس کرونا

ویروس کرونا

 

گسترش ویروس کرونا(کروناویروس) cronavirusازمدتی قبل باعث نگرانی هایی درجامعه شده است .ر وشهای جانبی جالب برای پیشگیری ودرمان کروناویروس(کروناویروس، ویروس کرونا)cronavius
درمواجهه باویروس کرونا، بایدبه مواردمختلفی درکنترل ودرمان آن توجه نمودکه یکی ازآنهادرفیلم بالا ذکرشده است .
توصیه می کنیم این فیلم راکه درموردآمادگی درمواجهه باکروناویروس(ویروس کرونا) (cronavirus)ملاحظه بفرمائید.

#مرکز_واریس_اصفهان

تلفنها: 32242164 _ 32242165 Continue reading ویروس کرونا