جستجو

آمادگی های قبل از اسکن قلب (پرفیوژن اسکن)

سپتامبر 9, 2015

برای انجام صحیح اسکن قلب بیماران محترم، بایستی دستورات خاصی را رعایت نمایند که در ادامه ذکر می شوند:

آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن قلب ( پرفیوژن اسکن )

۱- حداقل ۴ساعت قبل از انجام اسکن ، بیمار بایستی ناشتا باشد. (البته می توانید آب و آبمیوه مصرف نمایید). ۲- آقایان موهای سینه خود را بتراشند. ۳- حتما ًقبل از انجام اسکن ، استحمام نمایید. ۴- خانم ها، از سینه بند استفاده نکرده و لباس جلوباز بپوشند.   5- مدارک قبلی خود را(تست ورزش، آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی و…) ۶- حتما ًاز آوردن خانم های باردار و کودکان خودداری فرمائید. ۷- داشتن یک نفر همراه لازم بوده و از آوردن افراد اضافه خودداری نمایید. ۸- حداقل ۴ساعت قبل از مراجعه برای اسکن ، دخانیات مصرف نکنید. ۹- اسکن، در یک یا دو روز (بسته به نظر پزشک ) انجام خواهد شدو در هر نوبت حدود ۴ساعت وقت نیازدارد. ۱۰- ش