Posted on Leave a comment

پرفیوژن اسکن: قسمت سوم

بهترین دکتر قلب عروق اصفهان

 

پرفیوژن اسکن:

بررسی رادیونوکلئید فعالیت بطنی را می توان در حال استراحت ونیزدرفعالیت برای بررسی بیماران مبتلا به بیماریهای دریچه ای به کار برد . Continue reading پرفیوژن اسکن: قسمت سوم

Posted on Leave a comment

کاردیولوژی هسته ای

کاردیولوژی هسته ای

 

کاردیولوژی هسته‌ای روشی بسیارمناسب برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی است. Continue reading کاردیولوژی هسته ای

Posted on Leave a comment

آمادگی های قبل از اسکن قلب (پرفیوژن اسکن)

Perfusion-scan-پرفیوژن-اسکن

برای انجام صحیح اسکن قلب بیماران محترم، بایستی دستورات خاصی را رعایت نمایند که در ادامه ذکر می شوند:

آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن قلب ( پرفیوژن اسکن )

1- حداقل 4ساعت قبل از انجام اسکن ، بیمار بایستی ناشتا باشد. (البته می توانید آب و آبمیوه مصرف نمایید).

2- آقایان موهای سینه خود را بتراشند.

3- حتما ًقبل از انجام اسکن ، استحمام نمایید.

4- خانم ها، از سینه بند استفاده نکرده و لباس جلوباز بپوشند.

پرفیوژن-اسکن-Perfusion-scan
پرفیوژن اسکن

 

5- مدارک قبلی خود را(تست ورزش، آنژیوگرافی، اکوکاردیوگرافی و…)

6- حتما ًاز آوردن خانم های باردار و کودکان خودداری فرمائید.

7- داشتن یک نفر همراه لازم بوده و از آوردن افراد اضافه خودداری نمایید.

8- حداقل 4ساعت قبل از مراجعه برای اسکن ، دخانیات مصرف نکنید.

9- اسکن، در یک یا دو روز (بسته به نظر پزشک ) انجام خواهد شدو در هر نوبت حدود 4ساعت وقت نیازدارد.

10- شکلات، نوشابه، قهوه، چای و چای سبز دست کم از 24 ساعت قبل از انجام اسکن، مصرف نکنید.

 

Perfusion-scan-پرفیوژن-اسکن
پرفیوژن اسکن

 

11- در صورت موافقت پزشک معالج، هر یک از داروهای زیرا اگر مصرف می کنید، از24ساعت قبل ازانجام اسکن، قطع کنید:

نیتروکانتین

پروپرانولول

دیلتیازم

متورال

وراپامیل

12- در صورت موافقت پزشک معالج، هریک از داروهای زیر را اگر مصرف می کنید، از 48ساعت قبل از اسکن، قطع کنید.

آتنولول

متوهگزال

دیگوکسین

کاروی دیلول

تئوفیلین

Perfusion-scan-پرفیوژن-اسکن

13- توصیه می شود پس از انجام اسکن، بمدت 24ساعت از تماس با کودکان و خانم های حامله، خودداری نمایید.