نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پرفیوژن اسکن قلب:(عکس رنگی قلب): قسمت پنجم

عکس رنگی قلب

  پرفیوژن اسکن قلب:(عکس رنگی قلب): در بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری شریان های اصلی قلب ،بدون سابقه سکته قلبی، در حالت استراحت الگوی خونرسانی به بافت قلب، طبیعی به نظر می رسد این پدیده قابل انتظار است زیرا جریان خون کرونری در حالت استراحت حتی در صورت وجودادامه

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پرفیوژن اسکن قلب:

آنژیوگرافی

  پرفیوژن اسکن قلب: تصویر برداری ازنحوه خونرسانی عضله قلب (میوکارد): درتصویربرداری پروفیوژن میوکارد از رادیو نوکلئید هایی استفاده می شود که از سیستم مویرگی میوکارد عبور کرده و وارد سلولها شده و این شایع ترین روش کار دیولوژی هسته ای می باشد یکی ازموادی که امروزه بیشترین استفاده راادامه

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پرفیوژن اسکن: قسمت سوم

بهترین دکتر قلب عروق اصفهان

  پرفیوژن اسکن: بررسی رادیونوکلئید فعالیت بطنی را می توان در حال استراحت ونیزدرفعالیت برای بررسی بیماران مبتلا به بیماریهای دریچه ای به کار برد . (بیشتر…)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کاردیولوژی هسته ای

کاردیولوژی هسته ای

  کاردیولوژی هسته‌ای روشی بسیارمناسب برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی است. (بیشتر…)

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

آمادگی های قبل از اسکن قلب (پرفیوژن اسکن)

Perfusion-scan-پرفیوژن-اسکن

پرفیوژن اسکن: برای انجام صحیح اسکن قلب بیماران محترم، بایستی دستورات خاصی را رعایت نمایند که در ادامه ذکر می شوند: آمادگی های لازم قبل از انجام اسکن قلب ( پرفیوژن اسکن ) 1- حداقل 4ساعت قبل از انجام اسکن ، بیمار بایستی ناشتا باشد. (البته می توانید آب وادامه