بایگانی برچسب: s

داروهای کاهش دهنده چربی خون (قسمت اول)

داروهای کاهش دهنده چربی خون (قسمت اول)

چربی خون بالا،(هیپرلیپیدمی) ، یکی ازفاکتورهای خطراصلی برای رسوب موادمضر وزائد درعروق بوده که متعاقبا باعث انسدادوتنگی عروق وعوارض ناشی ازآنهامی شوند.
چربی ها پس از آب وپروتئین سومین ماده تشکیل دهنده بدن انسان هستند ومهمترین منبع ذخیره انرژی محسوب میشوندوبرای سوخت وساز ومتابولیسم وبالتبع آن ادامه حیات انسان ضروری هستند. چربی ها به دو گروه اصلی کلسترول وتری گلیسیرید تقسیم میشوند کلسترول خود دوزیرگروه دارد .دوزیرگروه اصلی کلسترول شاملHDLیا کلسترول خوب وLDLیا کلسترول بد است اگر در فردیLDL بالاباشد عامل خطر برای ابتلا به بیماریهای قلبی وعروقی محسوب میشودلذاتلاش برنامه های غذایی ودرمانی، برکاهش LDL وافزایش چربی خوب یا HDL  می باشد.
جربی خون بالا از عوامل اصلی حمله های قلبی ومغزی وتنگی های عروق درهریک ازقسمتهای بدن است رژیم غذایی سالم,کاهش وزن بدن,فعالیت ورزشی منظم وترک سیکار به عنوان اولین قدم درتنظیم چربی های بدن توصیه میشود. یکی ازنکات مهم آنستکه درمصرف موادغذایی
توجه داشته باشیم که:گوشت قرمز,محصولات لبنی کامل,زرده تخم مرغ حاوی کلسترول بسیار بالایی میباشند ومصرف آنهابایستی ضابطه مندباشد.ازسوی دیگربایستی
توجه داشته باشیم که:غذاهای گیاهی,میوه ها,سبزیجات,دانه ها وغلات کلسترول رابمیزان زیاد افزایش نمی دهند.بارعایت دستورات غذایی غالبامی توان به کنترل چربی هادست پیداکرد ،
با این حال در موارد مقاوم ودر موارد شدید درمان دارویی برای کنترل سطح چربی های خون وپیشگیری از عوارض حاصل ازچربی های بالا لازم است.
مضرترین جزء چربی خون نوعی از کلسترول آسیب رسان است که در آزمایشگاه به عنوانLDLگزارش می شود وهدف اصلی درمان هیپرلیپیدمی ، کاهش این جزء وافزایش جزء خوب ومفید کلسترول یعنیHDL میباشد. پزشک در مورد داروی مناسب برای بیماران تصمیم میگیردکه آیابیماراصولانیازبه مصرف دارودارند یاخیر.

(دسته بندی داروهای کاهنده چربی خون)

داروهای ضدچربی خون بالا، به دسته های مختلف تقسیم می شوندکه درزیربه برخی از دسته بندی این داروها اشاره می کنیم.

داروهای متصل شونده به اسید های صفراوی:
این داروها جهت دفع کلسترول به بدن  کمک. میکنند. نام برخی از این داروها شاما کلستیرامین,کلستیپول و….است. این داروها اغلب به شکل پودر هستند که بیماران آن را با آب یا آب میوه مخلوط می کنندومصرف می نمایند  این دارو ها ممکن است باعث یبوست,نفخ وتهوع شوند.
ادامه مطلب ، درمقالات بعدی آورده خواهندشد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴     _     ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

اندازه طبیعی چربیهای خون چقدر است؟

اندازه طبیعی چربیهای خون چقدر است؟

 

رسوب چربی های خون درعروق بدن باعث تنگی عروق شده که این موضوع می تواندباعث ایجادعلایم وبیماری های بعدی رابدنبال داشته باشد.علایم وبیماری های حاصله ازرسوب چربی های خون درعروق،بستگی به شدت ومحل رسوب چربیهادارد.یکی ازارکان مهم سلامت وپیشگیری ازبیماری های عروقی اعم ازسکته های قلبی یاسکته های مغزی ،اندازه گیری چربیهای خون بوده که می توانداطلاعات مهمی رادراختیارقراردهد.آزمایش چربی خون به دودسته تقسیم می شودکه شامل اندازه گیری کلسترول تام و اندازه گیری تری گلیسرید است.

به افراد بالای بیست سال توصیه می شودکه حداقل هر ۵ سال یک بار آزمایش چربی خون را انجام دهند
همچنین به مردان بالای ۳۵ سال و زنان بالای ۴۵سال توصیه می شود که با فواصل کمتری آزمایش چربی خون را انجام دهند.

کلسترول تام

درافرادسالم وبالغ میزان کلسترول تام اگرشخص بدون مشکلات قلبی عروقی باشد درحد کمتر از ۲۰۰ مناسب می باشد.
اگر میزان کلسترول بین ۲۰۰-۲۳۹ باشد، فرد در مرز خطر بالا رفتن حملات قلبی بوده
و اگر بالای ۲۴۰ باشد احتمال خطر حمله قلبی ومشکلات قلبی عروقی طبق نتایج برخی مقالات به میزان ۶ برابر بیشتر از سایر افراد وجود دارد که باید با دریافت دارو و رژیم غذایی وعمل به توصیه های پزشکی مناسب آن را کاهش داد.

تری گلیسرید (TG)

علاوه برکلسترول خون ،یکی دیگرازچربی های مهم خون تری گلیسیرید است.افزایش تری گلیسریدنیزمیتواندباعث ایجادعلایم وبیماری های مختلف عروقی وغیر آن شود لذا لازمست سطح تری گلیسرید نیز بدقت پایش ودرمان لازم درمواقع لازم صورت پذیرد.تری گلیسرید کمتر از ۱۵۰ میلی گرم مناسب، ۱۵۰-۱۹۹ در مرز خطر و ۲۰۰-۴۹۹ خطرناک وتری گلیسرید بالاترازآن بسیار خطرناک است که باید کنترل شده و کاهش یابد.

میزان LDL

در افراد بدون مشکلات قلبی میزان ۱۰۰-۱۲۹ مناسب،
۱۳۰-۱۵۹ در مرز خطر، ۱۶۰-۱۸۹ بالا و بالای ۱۹۰ بسیار خطرناک می باشد.
خطرناکترین قسمت تشکیل دهنده چربی ها درحقیقت همین LDLاست.این میزان ازLDL در بیماران در معرض خطر مشکلات قلبی_عروقی باید زیر ۱۰۰ میلی گرم و درافراد دارای بیماری قلبی بهتراست که زیر ۷۰ میلی گرم باشد.
مقادیر بالاتر باید با دریافت دارو و رعایت رژیم غذایی مناسب کاهش یابد.

میزان HDL

HDL درحقیقت چربی خوب بدن است این میزان بالای ۶۰ میلی گرم باشد مناسب، ۵۰-۵۹ متوسط و کمتر از ۴۰ در مردان و کمتر از ۵۰ در زنان خطرناک بوده و خطر بروز مشکلات قلبی و سکته را افزایش میدهد.