جستجو

کلینیک پا پزشکی

می 9, 2018

کلینیک پا پزشکی

  کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده، درواقع ازچندین بخش مجزاتشکیل شده کههریک ازاین بخشها،باداشتن بهترین امکانات وتجهیزات، جهت مداوای بیماران محترم که نیازبه مراجعه به مرکزپاپزشکی دارند، جدیدترین روشهای تشخیصی ودرمانی راارائه می نماید. کلینیک واریس ، یکی ازقسمتهای تشکیل دهنده مرکزپاپزشکی(کلینیک پاپزشکی) دکترمحمودهادی زاده است. اطلاعات کامل درموردکلینیک واریس فوق، درسایت دکترهادی زاده موجودودردسترس علاقمندان محترم قراردارد. لیکن بطورفشرده می توان اشاره نمودکه دراین کلینیک واریس ، مابرای تشخیص نوع وشدت درگیری اندامهادراثرواریس، ازانواع روشهااستفاده می نماییم. سپس درمرحله درمان ، ازبهترین درمان واریس استفاده می شود. درمرحله درمان نیز کلینیک واریس ما(بخشی از کلینیک پاپزشکی دکترهادی زاده)دارای امکانات کامل درمانی برای

می 6, 2018

کلینیک پا پزشکی

  کلینیک پا پزشکی ، درحقیقت مجموعه ای کامل ازامکانات پزشکی پیشرفته استکه برای تشخیص ودرمان بیماری های مختلف درگیرکننده پا ایجادشده است . کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده، ازسالهاقبل باهدف تشخیص دقیق ودرمان سریع وبموقع بیماری هایی که پاهاراگرفتارمی کنند ، تاسیس گردیده است ودرسایت دکترهادی زاده نیز مطالب مربوط به آن موجوداست. درکلینیک پاپزشکی، برای تشخیص بیماری های عروقی اندامها، ازروشهای گوناگونی ازجمله معاینه فیزیکی، عکسبرداری، سونوگرافی داپلررنگی، سی تی آنژیوگرافی ، ام آرآنژیوگرافی و…..استفاده می شود. درکلینیک پاپزشکی (مرکزپاپزشکی) دکترمحمودهادی زاده، بیماریهای اندام تحتانی، به سه گروه اصلی تقسیم ودرمانهای لازم برای آنهاارائه می گردد که اطلاعات جدیددرموردکلینیک پاپزشکی، درسایت دکترهادی زاده ذکرخواهدشد.

می 3, 2018

بهترین درمان واریس پا چیست؟

این سوالی است که بسیاری از بیماران می پرسند.بیمارانی که ممکن است سالها مبتلا به واریس پا بوده و بدنبال بهترین درمان واریس پا هستند یا مبتلا به واریس در قسمت های دیگر بدن بوده و به دنبال بهترین درمان واریس می گردند. واقعیت آنستکه از سالها قبل ،پزشکان و محققان به دنبال دستیابی به بهترین درمان واریس در قسمتهای مختلف بدن بوده اند .روشی که بتوان آنرا بهترین درمان پا یا بهترین روش واریس بشمار آورد. نتیجه جستجوها برای یافتن بهترین درمان واریس پا ،منجر به ابداع روشهای نوین برای درمان واریس پا شده که از آنها بعنوان روشهای اندوواسکولر درمان واریس یاد می شود.این روشها که در واقع بهترین درمان واریس می باشند (بهترین روشهای درمان واریس )،عبارتند از لیزر واریس ،RF واریس ،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس. نارسایی های وریدی می توانند به دلا

آوریل 27, 2018

بهترین درمان واریس

نتیجه جستجوها برای یافتن بهترین درمان واریس پا ،منجر به ابداع روشهای نوین برای درمان واریس پا شده که از آنها بعنوان روشهای اندوواسکولر درمان واریس یاد می شود.این روشها که در واقع بهترین درمان واریس می باشند (بهترین روشهای درمان واریس )،عبارتند از لیزر واریس ،RF واریس ،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس. نارسایی های وریدی می توانند به دلایل مختلف ایجاد شوند و اغلب باعث ایجاد واریس های طنابی شکل می شوند.دلیل این نوع واریس، افزایش فشارخون وریدی موجود در ورید استکه ثانویه به نارسایی وریدی عمقی یا وریدهای نیم سطحی ،ایجاد می شود.خرابی دریچه های لانه کبوتری و بویژه نارسایی دریچه لانه کبوتری در محل جانکشن وریدی مهمترین عامل ایجاد واریس است.

ژوئن 28, 2017

عوارض واریس و درمان آنها

این مقاله درمورد عوارض واریس بوده و درکنار مرور عوارض واریس ،به درمان عوارض واریس نیز در آن اشاره خواهد شد. واریس با توجه به ماهیت خود عبارت از نارسایی وریدی است که خودمی تواند منجر به بروز عوارض متعددی گردد. نارسایی وریدی عمقی و واریس می تواند باعث افزایش فشار داخل وریدی در وریدهای عمقی شده که این فشار افزایش یافته می تواند به وریدهای صافنوس انتقال یافته که بطور ثانویه به وریدهای قابل رویت شده و ظاهر خاص واریس را ایجاد خواهد کرد. افزایش فشار داخل وریدی می تواندباعث ادم و احساس سنگینی در پاهاشود. ادم به نوبه خود می تواند باعث ایجاد دفورمیتی و بدشکلی اندام شود. از سوی دیگر واریس می تواند باعث تغییر رنگ پوستی بویژه در پایین زانو شود. این تغییر رنگ معمولا با بروز نقاط رنگی شبیه کک و مک ایجاد شده و می تواند رنگ پوست را بطرف سیاهی

آوریل 8, 2017

درمان واریس پا در اصفهان (لیزر واریس)

  در جوامع امروزی و با بیشتر شدن ریسک فاکتورهای  واریس ،درمان واریس بویژه لیزر واریس پا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارمی باشد. یکی از روشهایی که از دیرباز برای درمان واریس استفاده می شد(قبل ازمعرفی واستفاده گسترده از  لیزرواریس) جراحی بوده است .جراحی واریس دردنیای پزشکی امروزه ،جایگاه خاصی ندارد و لیزر واریس  بخوبی در این زمینه جایگزین روشهای قدیمی مانند جراحی واریس شده است. نکته مهم آنست که جراحی واریس دربسیاری ازموارد همراه باعود مجدد می باشد که لیزر واریس (درمان لیزری واریس ) اینحالت را نداشته و از سوی دیگر  لیزر واریس نیاز به بیهوشی و نیز استراحت درمنزل نیز ندارد. ازسالها قبل که ما در کلینیک درمان واریس پا در اصفهان (کلینیک دکترمحمود هادی زاده فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی ) مشغول انجام لیزر واریس هس

اکتبر 12, 2016

روش های نوین درمان واریس

درمان واریس با استفاده از چسب با توجه به عوارض اعمال جراحی و نیاز به بیهوشی در حین اعمال جراحی در سالهای اخیر تلاش محققان بر این قرار گرفته است که بتوانند راههای مناسبتری برای درمان اختلالات عروقی و واریس ابداع نمایند. در همین راستا پارامترهای گوناگونی مد نظر محققان قرار داشته است که ازجمله آنها عدم نیاز به استفاده از بیهوشی و نیز عدم نیاز به بستری شدن در بیمارستان برای افرادی که تحت درمان واریس قرارمی گیرند بوده است. بهمین دلیل در سالهای اخیر استفاده از لیزر و امواج رادیوفرکانسی و سایر روشها برای درمان واریس و سایر اختلالات وریدی مدنظر قرارگرفت. درروشهای نوین بدون نیاز

سپتامبر 23, 2016

واریکوسل چیست؟ و چگونه بایستی با آن برخورد نمود؟

واریکوسل در حقیقت همان عروق اطراف بیضه هستند که بحالت واریسی درآمده و دور بیضه ها را دربر میگیرند. به طور طبیعی بیضه ها در داخل کیسه بیضه قرار گرفته اند که این موقعیت اناتومیک خاص قرارگیری بیضه ها سبب میشود که دمای آنها از دمای طبیعی داخل بدن کمتر باشد. در حقیقت دمای کمتر از دمای داخلی بدن، جهت فعالیت طبیعی و حتی زنده ماندن اسپرم ها ضروری و لازم بوده و اگر به هر دلیلی این دمای مناسب پایین وجودنداشته باشد اسپرم ها (سلولهای جنسی وزایای مردانه ) به صورت زودرس دچار کاهش فعالیت شده یا بطور کلی از بین رفته که این حالت میتواند باعث کاهش یا ازبین رفتن قدرت باروری درمردان شود. بیضه ها بطور معمول دردوران نوزادی در درون کیسه بیضه قرارمی گیرند. البته گاهی این فرآیند قرارگیری طبیعی بیضه ها در درون کیسه بیضه بصورت ط