بایگانی برچسب: s

مقالاتی در مورد لنفادم و درمانهای آن (قسمت دوم)

مقالاتی در مورد لنفاوم و درمانهای آن (قسمت دوم)

 

همانگونه که اشاره کردیم، لنفادم دراثراختلال درعروق وسیستم لنفاوی ایجادمی شود.
درزیر،برای ورودبه مبحث لنفادم(لنف ادم)به توضیحاتی پیرامون سیستم لنفاوی می پردازیم.ازآنجاکه لنفادم دربسیاری ازمواردبااختلالات وریدی وواریس همراهی دارد، تفکیک لنفادم ازواریس(که بالیزرواریس درمان می شود)ضروری است. مباحث مربوط به واریس ، بصورت کامل درسایت دکترهادی زاده (وابسته به کلینیک واریس )ذکرشده است.
سیستم لنفاوی ازقسمتهای گوناگونی تشکیل شده که هرکدام وظایف خاصی برعهده دارند وعبارتنداز:

۱، عقده لنفاوی
عقده لنفاوی را بجهت اینکه لنفوسیت را ساخته و به خون میریزد غده لنفاوی نیز مینامند (مانند بیضه و تخمدان که سلول میسازند)
عقده های لنفاوی توده های لوبیائی شکل هستند که بصورت زنجیر یا مجتمع در کشاله ران،زیر بغل،در امتداد رگهای بزرگ گردن،در میان سینه و شکم بویژه در مزانتر و در مسیر رگهای لنفی قرار گرفته اند ،قطر عقده های لنفاوی از ۱ تا ۲۵ میلیمتر متغیر است ،هر عقده دارای یک قسمت فرورفته است بنام ناف که از ان رگهای لنفی وابران خارج شده عروق و اعصاب عبور مینمایند. از نقطه مقابل ناف ،چند رگ لنفی اوران وارد عقده شده لنف را با خود می اورند، جهت دریچه ها در رگهای لنفی با جریان لنف تطبیق مینماید
اطراف هر عقده لنفاوی را کپسولی از بافت همبندی احاطه میکند که در ناحیه ناف ضخیمتر میگردد.

در ساختحان این کپسول رشته های کلاژن فراوان و تعداد کمی سلول عضلانی صاف بویژه در محل ورود رگهای لنفی شرکت نموده است.
از سطح درونی کپسول محیطی استطاله هائی بداخل عقده فرستاده میشود که بنام ترابکولا خوانده می شونداین استطاله ها از نظر ساختمان بافتی مشابه کپسول بوده و بانضمام بافت رتیکولر داربست عقده لنفاوی راتشکیل میدهد،
بافت رتیکولر از رشته های رتیکولر و سلولهای رتیکولر و ماکروفاژ درست شده که استقامت رشته های ان کم است و لذا با افزودن ترابکولا به بافت رتیکولر داربستی نسبتا محکم بوجود می اید که سلولهای لنفاوی یعنی پارانشیم عقده برروی ان قرار میگیرند ،بافت اصلی یا پارانشیم غده لنفاوی در مقطع شامل یک ناحیه محیطی بنام قشر و یک ناحیه مرکزی بنام مغزاست.

دکتر محمود هادی زاده

ادامه مطلب رادرسایت دکترهادی زاده(وابسته به کلینیک پاپزشکی دکترهادی زاده)پیگیری نمائید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

درمان واریس پا در اصفهان

درمان واریس پا در اصفهان (لیزر واریس)

 
در جوامع امروزی و با بیشتر شدن ریسک فاکتورهای  واریس ،درمان واریس بویژه لیزر واریس پا از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارمی باشد.
یکی از روشهایی که از دیرباز برای درمان واریس استفاده می شد(قبل ازمعرفی واستفاده گسترده از  لیزرواریس) جراحی بوده است .جراحی واریس دردنیای پزشکی امروزه ،جایگاه خاصی ندارد و لیزر واریس  بخوبی در این زمینه جایگزین روشهای قدیمی مانند جراحی واریس شده است. نکته مهم آنست که جراحی واریس دربسیاری ازموارد همراه باعود مجدد می باشد که لیزر واریس (درمان لیزری واریس ) اینحالت را نداشته و از سوی دیگر  لیزر واریس نیاز به بیهوشی و نیز استراحت درمنزل نیز ندارد.
ازسالها قبل که ما در کلینیک درمان واریس پا در اصفهان (کلینیک دکترمحمود هادی زاده فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی ) مشغول انجام لیزر واریس هستیم ،نتایج بسیار رضایت بخش بوده و همراه با رضایت کامل بیماران مراجعه کننده به کلینیک دکتر محمود هادی زاده برای درمان واریس پا در اصفهان (لیزرواریس پا در اصفهان) بوده است .لازم بذکراست که برای همه بیماران مبتلا به واریس  ،ما در کلینیک درمان واریس پا  از لیزر واریس پا استفاده نمی کنیم درحقیقت لیزر واریس (درمان واریس با لیزر) دربیمارانی که نارسایی وریدی آنها در سونوگرافی داپلررنگی یا سایر روشه اتایید شده باشد انجام میپذیرد البته در صورتی که نارسایی وریدی به اندازه کافی شدید باشد که نیاز به لیزر واریس داشته باشد علاوه بردرمان واریس با لیزر (لیزرواریس )، میتوان درمان اندوواسکولار (درمان داخل وریدی واریس )را با استفاده از امواج  آراف (آراف واریس ) و یا با استفاده از چسب واریس (درمان واریس با استفاده از چسب ) درمان نمود .این درمانها بطورکلی بدون نیاز به بیهوشی و جراحی بوده و بطور سرپایی انجام می شوند و نیاز به استراحت در منزل پس از درمان نیز بطور کلی وجود ندارد.

 

درمان واریس پا در اصفهان
دربرخی ازمواردنارسایی وریدی وواریس ،نیازبه  لیزرواریس (درمان واریس بالیزر)وجودنداشته وبااستفاده ازروشهای دیگرمانند اسکلروتراپی استفاده می شود.دراسکلروتراپی بااستفاده ازتزریق مستقیم مواداسکلروزان مخصوص بداخل عروق ،مشکلات وریدی ازبین می رود
برای کسب اطلاعات کاملتردرمورد اسکلروتراپی  ،لیزر واریس وسایردرمانهای واریس ونارسایی وریدی می توانید باکلینیک واریس (کلینیک  دکترمحمودهادی زاده ) تماس بگیرید
آدرس کلینیک دکترمحمودهادیزاده :
اصفهان خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه سوم
تلفن :
۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴

Www.doctorhadizadeh.ir

Www.varisesfahan.ir

Www.doctorhadizade.com

درمان واریس با لیزر

درمان واریس با لیزر (قسمت دوم)

درمان واریس با لیزر (قسمت دوم)

این مطلب،قسمت دوم مقاله درمان واریس با لیزر است که با توجه به نیاز و اقبال بیماران برای درمان واریس با لیزر (درمان لیزری واریس) و بویژه با توجه به روش خاص درمانی درکلینیک درمان واریس (کلینیک لیزر واریس) که مادر آن بیماران را تحت درمان واریس با لیزر در اصفهان (لیزر واریس در اصفهان) قرارمیدهیم ،می باشد
همانگونه که در قسمت اول این مقاله اشاره نمودیم، دردنیای امروز برای درمان واریس ، روش ارجح و انتخابی ،درمان واریس با لیزر (درمان لیزری واریس) می باشد.
پس از انجام درمان واریس با لیزر ،بیمار نیاز به هیچگونه استراحتی ندارد و بلافاصله بر روی تخت لیزر جوراب واریس خود را پوشیده و باپای خود به راه می افتد.
ما پس از درمان واریس با لیزر در اصفهان به بیماران توصیه می کنیم تا جایی که ممکنست پس از اتمام درمان لیزری واریس حرکت داشته باشند و از نشستن یا خوابیدن زیاد خودداری نمایند.
در حقیقت در صورتی که بیمار امکان حرکت زیاد و تحرک کافی نداشته باشد ،تحت درمان واریس با لیزر در اصفهان قرار نخواهد گرفت چرا که عدم تحرک کافی باعث کاهش اثرات درمان واریس با لیزر می گردد.

درمان واریس با لیزر

ما به بیماران خودکه درکلینیک درمان واریس (کلینیک لیزر واریس) تحت  درمان واریس بالیزر قرارگرفته اند توصیه می کنیم که تاسه ماه از جوراب واریس استفاده نمایند تا اثرات درمان واریس با لیزر بهتر خود را نشان دهد. اطلاعات کامل درمورد خصوصیات جوراب واریس مناسب را میتوانید ازکلینیک واریس (کلینیک درمان واریس) به آدرس زیر بدست آورید ولی بطور کلی می توان اشاره نمودکه جوراب واریس بایستی دقیقا اندازه گیری شده و دقیقا سایز و مطابق با اندازه پای بیمار باشد و این قانون کلی است لیکن در بیمارانی که تحت  درمان واریس با لیزر(درمان لیزری واریس) قرار گرفته اند،اندازه گیری دقیق پا برای انتخاب جوراب واریس مناسب ،اهمیت بیشتری خواهدداشت.
چنانچه جوراب واریس بیش از اندازه تنگ باشد می تواند باعث شود که جریان خون وریدی کاهش یابد و حتی منجربه ایجاد زخم گردد و درصورتیکه جوراب واریس  گشادتر از حد معمول باشد، تاثیر درمانی قابل انتظار از جوراب واریس را به همراه نخواهد داشت. برای اثر بخشی بهتر جوراب واریس پس از درمان لیزری واریس (لیزر واریس )،
مابه بیمارانی که تحت درمان واریس با لیزر در اصفهان قرارداده ایم توصیه می کنیم که بمدت سه ماه پس ازلیزر واریس از صبح تا شب  جوراب واریس را بپوشند و شبها می توانند جوراب واریس را از پاها خارج سازند. اطلاعات کاملتر در مورد روشهای درمان واریس با لیزر دراصفهان (انواع  لیزر واریس دراصفهان )در کلینیک درمان واریس (کلینیک لیزر واریس ) دکتر هادی زاده بصورت پمفلت در اختیار مراجعین محترم قرار دارد.

ادامه مبحث مربوط به لیزرواریس وبویژه نکاتی که ما در کلینیک درمان واریس برای بیمارانی که تحت لیزر واریس در اصفهان قرارگرفته اند توصیه می کنیم ،درقسمت بعدی ذکر خواهد شد.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات کاملتر با کلینیک درمان واریس (کلینیک لیزر واریس)  دکتر محمود هادی زاده تماس حاصل نمایند:
۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴
اصفهان خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه سوم

Www.varisesfahan.ir

Www.doctorhadizadeh.ir

@drhadizadeh