انتخابات ریاست جمهوری امریکا

انتخابات ریاست جمهوری امریکا (America election)

انتخابات ریاست جمهوری امریکا(America election)

این روزها، جدال بایدن باترامپ برسرورودبه کاخ سفید، تیتراول اخباردنیاست.
اینکه بایدن رییس جمهورجدیدامریکاخواهدشدیاترامپ ، هنوزباقاطعیت نمی توان اظهارنظرنمودولی بهرحال این موضوع، به فاکتورهای مختلفی بستگی خواهدداشت
سیاستهای ترامپ درسالهای اخیر، موردانتقادبسیاری ازسیاستمداران وصاحبنظران قرارداشته وازاین نطرکه سیاستهای ترامپ تاچه حدبه همپیمانی اروپاباامریکاضربه زده است یاخیر، مطالب گوناگونی مطرح شده است.

ترامپ جمهوریخواه دربرابربایدن دموکرات ، جدال نفس گیری خواهدداشت
از نظر سنی جوبایدن(Joe biden( از ترامپ (donald trump)مسن تر می باشد که این موضوع می تواند نقطه ضعفی برای او محسوب گردد.

امادر عین حال باتوجه به حضور بایدن(joe biden)‌ در راس هرم قدرت در آمریکا( America) چه در دوران ریاست جمهوری اوباما( barack hossin obama ) و چه قبل از آن اورا به چهره ای که توانایی رقابت با ترامپ(donald trump) را دارد تبدیل نموده است.

به طوری که در آخرین مبارزات درون حزبی دموکرات آمریکا(America) جوبایدن(joe biden ) توانست با عبور از سد رقیب قدرتمندی همچون برنی سندرز(bernie sanders) خود را به عنوان گزینه ی اول معرفی شده و از طرف حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می نماید .

نکته ی جالب توجه آنکه با توجه به انتقادات فراوان از نحوه ی عملکرد ترامپ(donald trump) برخی از اعضای سر شناس حزب جمهوری خواه آمریکا(America) نیز همایت خود را از جوبایدن(joe biden ) دموکرات اعلام نموده اند .

که این موضوع میتواند برگه برنده برای جوبایدن (joe biden )محسوب گردد .اغلب هوادارن حزب جمهوری خواه آمریکا(America) تمایل بیشتری برای حضور در میدان و حمایت از کاندیدای حزب خود دارند .

در حالی که برای حزب دموکرات آمریکا چنین حالتی وجود ندارد و همین موضوع یکی از دلایلی است. که ترامپ (donald trump)با برگزاری انتخابات به صورت پستی و اخذ آرای مردم از طریق سیستم پستی مخالفت می نماید.

چرا که در شرایط کرونا چنان چه انتخابات ریاست جمهوری امریکا پستی برگزار نشود هواداران ترامپ (donald trump).رغبت بیشتری برای حضور در انتخابات نسبت به هوادارن بایدن (joe biden ).نشان می دهند از نظر سیاست خارجی حزب دموکرات آمریکا(america). همواره حالت دیپلماتیک تر نسبت به حزب جمهوری خواه از خود نشان داده است.

به بیان دیگر روسای حزب جمهوری خواه تمایل بیشتری به انجام اقدامات تهاجمی در صحنه ی بین المللی دارند. که البته این قاعده همیشگی نبوده به طوری که در زمان ریاست جمهوری اوباما (barack hossin obama ).امریکا (america)علی رغم داشتن ظاهری نسبتا دموکراتیک و در عین حال در بسیاری از صحنه های بین المللی. از زور استفاده کرده و تداخله ی نظامی نموده است.

در انتخابات پیش رو ترامپ (donald trump)از یک سو با مخالفت های داخلی و تظاهرات گسترده ی سیاه پوست ها مواجه است از سوی دیگر به دلیل آسیب های ناشی از کرونا با مشکلات اقتصادی فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و تعداد زیادی از شهروندان آمریکا (America)شغل خود را ازدست داده اند

که این دوعامل نیز می تواند در کاهش محدودیت ترامپ (donald trump)موثر باشد. در هر حال بایستی تا نیمه ی آبان ماخ منتظر ماند تا رئیس جمهور جدید آمریکا (america).انتخاب شده و سیاست های جدید آمریکا (america )مشخص گردد

دیدگاه‌ خود را بنویسید