بهترین متخصص واریس اصفهان

بهترین متخصص واریس اصفهان

دکتر محمود هادی زاده ( فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی_فلبولوژی)  ( بهترین متخصص واریس ) بعنوان  بهترین متخصص واریس کشور ( وبهترین متخصص واریس اصفهان) ( بنیانگذارکلینیک واریس اصفهان ) سالهای طولانی به درمان انواع واریسها با استفاده از لیزر واریس چسب واریس ،ار اف واریس ،اسکلروتراپی و … مشغول میباشند .


از انجا که واریس میتواندهمراه با عوارض زیاد و بعضا غیر قابل برگشت باشد درمان واریس عاملی بسیار مهم برای پیشگیری از عوارض واریس است.

درمان واریس  باید در موقع مناسب انجام شود .چرا که تاخیر در درمان عوارض واریس میتواند باعث تبدیل عوارض واریس که قابل درمان و بازگشت میباشد به عوارض واریس غیرقابل برگشت شود.

برخی عوارض واریس

بسیاری ازمردم می پندارندکه واریس صرفادارای عوارض ظاهری است. این افراد،واریس رافقط درعوارض زیبایی آن محدودمی کنند.این درحالی استکه عوارض واریس بسیارگسترده وجتی دربرخی مواردغیرقابل باورمی باشد.

مطالب بسیارعلمی ومستندی ازدکترمحمودهادی زاده(بهترین متخصص واریس ایران )(بهترین متخصص واریس اصفهان) منتشرودردسترس عموم است.

بطورخلاصه اگربخواهیم نظری برعوارض واریس بیفکنیم می توان عوارض واریس رادردسته های گوناگون دسته بندی نمود.

یکی ازمهمترین وشایعترین عوارض واریس تولیدترومبوز یعنی لخته های خون درعروق می باشد.

لخته های خونی می تواننددرهرجاودرهرنوع عروق بدن اتفاق افتند. البته بایدتوجه داشت که مقصوداز لخته دراینجا ترومبوزهاولخته های خونی درسیاهرگهااست.

ازعوارض دیگرواریس ونارسایی های عروقی میتوان به سندرم پاهای بی قرار، ایجادادم(ورم) ،دردپاها، زخم و….اشاره نمود.

درمان واریس پا
درمان واریس پا

زخم واریس :

زخم یکی ازعوارض شناخته شده واریس است که نشانه پیشرفته بودن واریس می باشد.

ممکنست فعال باشد ویانسبتا مزمن وتاحدودی کنترل شده باشد.

بهترین روش درمان زخم های واریس ، درمان واریس بااستفاده ازلیزرداخل عروقی ونیز آراف ، چسب واریس و….است.

با توجه به پیشرفت های جدید و شگرف در انواع درمانهای پزشکی در سالهای اخیر روشهای اندوواسکولر برای درمان واریس پا بدون نیاز به جراحی و بیهوشی ابداع گردیده است.
پیشینه این روشهای اندوواسکولر ( داخل عروقی) ،( لیزر واریس ،چسب واریس ، ار اف واریس ،اسکلروتراپی واریس و…) به چند دهه اخیر میرسد .

این روشها تجربه خود را پس داده و در سراسر دنیا ،تعداد بسیار زیادی از بیماران مبتلا به واریس ، که بدنبال درمان واریس هستند تحت درمان واریس بااستفاده از لیزر واریس ،چسب واریس و سایر روشها اند و….. قرار گرفته و به درمان قطعی واریس دست یافته اند .

ترومبوز ، درد ، ورم وسایر عوارض:

همانگونه که اشاره شد واریس دارای عوارض فراوان میباشد.

ازجمله این عوارض می توان به ایجاد ترومبوز یالخته های خونی نام بردکه ممکنست درعروق سطحی یاعمقی تشکیل شوند.

عوارض ناشی ازاین ترومبوزها بسته به اندازه آنها ، محل قرارگیری ، نحوه درمان و…مختلف است.

دردوورم ، دوعارضه شناخته شده ومعروف این بیماری به شمارمی روند.

همچنین برخی عوارض دیگر ازجمله احساس سنگینی درپاها رامی توان ازعوارض ناشی ازاین بیماری دانست.

بهترین روش پیشگیری ازاین عوارض وتعدادبسیارزیاد عوارض دیگر راباپیشگیری از واریس ونارسایی های وریدی می توان بدست آورد.

درصورت ابتلا به واریس نیزتوصیه می شودحتما از جوراب واریس مناسب ، برخی داروهای خاص ونیز درمان بالیزرداخل عروقی و آراف استفاده شود.

بهترین متخصص واریس اصفهان
بهترین متخصص واریس اصفهان

در اصفهان دکتر محمود هادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس در اصفهان ،از چندین سال قبل موفق به تاسیس کلینیک واریس اصفهان بعنوان بهترین کلینیک واریس اصفهان شده اند.

در کلینیک واریس اصفهان (بهترین متخصص واریس اصفهان) انواع دستگاههای درمان واریس بصورت اندوواسکولر جمع ائری شده و در اختیار بیماران مبتلا به واریس که بدنبال درمان واریس در اصفهان ( لیزر واریس اصفهان) هستند قرار داده شده است.

کلینیک واریس دکترهادی زاده ( مرکزواریس اصفهان) دردوساختمان مجزا درحال خدمت رسانی به بیماران می باشد.

این دوساختمان مجلل ومجهز ، برای درمان انواع اختلالات وریدی بطورکامل تجهیز شده اند .

بهترین امکانات درکناربهترین وآرامش بخش ترین فضای فیزیکی ونیز بهترین ومجرب ترین کادر پزشکی درکنارهم دراین مرکز جمع شده است.

انتخاب بهترین روش درمان:

متذکر میگردد که هریک از این روشها برای یک نوع خاص از واریس بکار میرود .

در کلینیک واریس اصفهان بعنوان بهترین متخصص واریس اصفهان، پس از بررسی دقیق نوع واریس عوارض ایجاد شده ،علایم بیمار و… بهترین روش درمان واریس برای هر بیمار انتخاب می شود.

سپس بیمار مبتلا به واریس ،تحت درمان قطعی واریس با استفاده از یکی از روشهای اندوواسکولر واریس ( بهترین روش درمان واریس) قرار میگیرند .

نتیجه درمان بیماران مختلف مبتلا به واریس که بدنبال درمان واریس در اصفهان بوده اند و به دکتر محمود هادی زاده( بهترین متخصص واریس در اصفهان) مراجعه نمودند ، بسیار درخشان و بدون بازگشت بوده است .

آنچه که درچندموردازمقالات مختلف موجوددراین سایت بدست می آید رامی توان بطورخلاصه بیان نمود.

بطورخلاصه می توان گفت که بهترین روش درمان واریس ونارسایی وریدی، لیزرداخل عروقی و RF می باشد.

برای درمان واریس های سطحی واختلالات وریدی سطحی نیز بهترین روش درمان ، اسکلروتراپی است.

ازروشهای دیگری نیز می توان درمواردخاص استفاده نمود .

بعنوان مثال دکترهادی زاده ( بهترین متخصص واریس ) دربرخی موارداز چسب واریس یامیکروفلبکتومی نیزبهره می برند.

در بهترین مرکز واریس کشور انواع روشهای تشخیص درمانی برای بهبود وضعیت بیماران مبتلا به واریس ،لنفادم ، انواع اختلالات شریانی و وریدی در اختیار مراجعین محترم قرار دارد

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان .(کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (09211016462 – 03132242165
تماس بگیرید،

دیدگاه‌ خود را بنویسید