قیمت دلار ((قسمت سوم ))

نوساناتقیمت دلار :


واقعیت آنستکه قیمت دلار و (خرید و فروش دلار)،در سالهای اخیر از حال طبیعی و نرمال سالهای قبل خارج شدهدو با توجه بهوجو روحی روانی حاکم برجامعه،برخی افراد که اصطلاحا به دلال دلار(دلال ارز)شناخته می شوند،توانستند با موج سواری و با استفاده از نوسانات قیمت دلار که در ابتدا در حد مختصری بس،بر نواسانات قیمت دلار دامن زده و باعث شود که هر روز نوسانات قیمت دلار،شاهد تغییرات زیادی شود.برخی افراد و سودجویان که از آنان به نام (دلال دلار )(دلالان دلار)یاد می شود توانستند با استفاده از نیاز کاذب داخلی و ایجاد موج روحی روانی و احساس نیاز و ایجاد حس عدم اطمینان اقتصادی،حالت نیاز کاذب به خرید دلار (خرید و فروش دلار)در بین افراد جامعه ایجاد نمایندو بسیاری از افراد را وارد خرید و فروش دلار و سکه طلا بنمایند بیماری.

.(دلال سکه) در خرید وفروش سکه طلا(خرید و فروش سکه بهارآزادی)از یک سو و هجوم مردم برای خرید. و فروش طلا و خرید و فروش  و توجه بیش از اندازه به قیمتدلار .(قیمت امروز ) و (قیمتسکه) (قیمتامروز سکه بهار آزادی)بوده است

نوسانات قیمت دلار
نوسانات قیمت دلار

طبیعتا وقتی چنین حرکتی در اقتصاد ملی ایران رخ داد. و توجه تعداد زیادی از مردم به دلار،خرید و فروش دلار،و جدیدترین قیمتدلار.  و نوساناتقیمت دلار و خرید و فروش سکه طلا. (خرید و فروش سکه بهار آزادی)معطوف شد،تغییرات شدیدی.

اینکه قیمتامروز سکه بهار آزادی،با قیمت امروزدلار،تا چه حد بطور واقعی بر اقتصاد و خانواده های ایرانی تاثیر میگذارد،مقوله ای است که جوابز ساده دارد که عبارتست از آنکه در واقعقیمت امروز سکه بهار آزادی (جدیدترین قیمتبهارآزادی) و نیز جدیدترین قیمتدلار (قیمت آنلایندلار)نمی تواند تاثیر مهمی بر زندگی و وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد چرا که غالب اقلام مورد مصرف در اقتصاد خانواده های ایرانی و نیز خدمات عرضه شده،بدون هرگونه وابستگی به قیمت آنلاین دلار(قیمت لحظه ایدلار)یا (قیمتآنلاین سکه) می باشد و قیمتآنلاین سکه طلا یا قی
ادامه دارد…………. .

دیدگاه‌ خود را بنویسید