قیمت دلار : (قسمت چهارم)

قیمت دلار:
بحث در مورد چرایی تغیرات شدید قیمت دلار  .و نوسانات بازار سکه(جدیدترین قیمت سکه بهار آزادی).جدیدترین نرخ سکه بهار آزادی از زوایای گوناگون قابل طرح و کنکاش می باشد.
نگاهی به نوسانات قیمتسکه طلا و بحث در مورد نوسانات قیمتدلار. ،این نکته را به وضوح مشخص می کند که نوسانات در نرخ طلا (سکه طلا).(جدیدترین قیمت سکه طلا)،تاحدود زیادی دستخوش سودجویی دلالان سکه.(دلال سکه) در خرید وفروش سکه طلا(خرید و فروش سکه بهارآزادی)از یک سو و هجوم مردم برای خرید. و فروش طلا و خرید و فروش  و توجه بیش از اندازه به قیمتدلار .(قیمت امروز ) و (قیمتسکه) (قیمتامروز سکه بهار آزادی)بوده است.

قیمت دلار
قیمت دلار

اینکه قیمتامروز سکه بهار آزادی،با قیمت امروزدلار،تا چه حد بطور واقعی بر اقتصاد و خانواده های ایرانی تاثیر میگذارد،مقوله ای است که جوابز ساده دارد که عبارتست از آنکه در واقعقیمت امروز سکه بهار آزادی (جدیدترین قیمتبهارآزادی) و نیز جدیدترین قیمتدلار (قیمت آنلایندلار)نمی تواند تاثیر مهمی بر زندگی و وضعیت اقتصاد ایران داشته باشد چرا که غالب اقلام مورد مصرف در اقتصاد خانواده های ایرانی و نیز خدمات عرضه شده،بدون هرگونه وابستگی به قیمت آنلاین دلار(قیمت لحظه ایدلار)یا (قیمتآنلاین سکه) می باشد و قیمتآنلاین سکه طلا یا قیمتآنلایندلار،دخالت بسیار اندکی بر وضعیت اقتصاد ایران ،دارای مولفه های بسبار مختلفی است که قیمتدلار،یا قیمتسکه و قیمت طلا،قسمت بسیار کوچکی از این اقتصاد حجیم و بزرگ را در برمی گیرد.
ادامه دارد…………. .

دیدگاه‌ خود را بنویسید